Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (LHCHVHNTVN) là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, là mặt trận của các Hội Văn học nghệ thuật trong cả nước gồm Các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

LHCHVHNTVN hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự quản lý của Nhà nước và theo quy định của Pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hoạt động theo nguyên tắc liên hiệp, hiệp thương, Dân chủ

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của LHCHVHNTVN là Đại hội đại biểu toàn quốc 5 năm họp một lần. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Uỷ ban toàn quốc LHCHVHNTVN do đại hội hiệp thương cử ra, thường được gọi tắt là Đoàn chủ tịch. Trường hợp đặc biệt, Uỷ ban toàn quốc LHCHVHNTVN có thể triệu tập đại hội bất thường

Các hội thành viên[sửa | sửa mã nguồn]

Các hội chuyên ngành[sửa | sửa mã nguồn]

Các hội địa phương[sửa | sửa mã nguồn]

Ngoài các hội thành viên trên thì Liên hiệp còn có các hội thành viên là các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong 64 tỉnh/ thành phố thì các hội địa phương tại TP.Hồ Chí MinhHà Nội là hai hội lớn nhất, đó là Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí MinhLiên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Hà Nội

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]