Mã quốc gia: N

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

 Namibia[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

516

ISO 3166-1 alpha-3

NAM

ISO 3166-1 alpha-2

NA

Tiền tố mã sân bay ICAO

FY

E.164

+264

Mã quốc gia IOC

NAM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.na

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

V5-

Mã quốc gia di động E.212

649

Mã ba ký tự NATO

NAM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

WA

MARC LOC

SX

ID hàng hải ITU

659

Mã ký tự ITU

NMB

Mã quốc gia FIPS

WA

Mã biển giấy phép

NAM

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

NAM

Mã quốc gia WMO

NM

Tiền tố callsign ITU

V5A-V5Z

 Nauru[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

520

ISO 3166-1 alpha-3

NRU

ISO 3166-1 alpha-2

NR

Tiền tố mã sân bay ICAO

AN

E.164

+674

Mã quốc gia IOC

NRU

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.nr

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

C2-

Mã quốc gia di động E.212

536

Mã ba ký tự NATO

NRU

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NR

MARC LOC

NU

ID hàng hải ITU

544

Mã ký tự ITU

NRU

Mã quốc gia FIPS

NR

Mã biển giấy phép

NAU

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

NAU

Mã quốc gia WMO

NW

Tiền tố callsign ITU

C2A-C2Z

   Nepal[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

524

ISO 3166-1 alpha-3

NPL

ISO 3166-1 alpha-2

NP

Tiền tố mã sân bay ICAO

VN

E.164

+977

Mã quốc gia IOC

NEP

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.np

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9N-

Mã quốc gia di động E.212

429

Mã ba ký tự NATO

NPL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NP

MARC LOC

NP

ID hàng hải ITU

459

Mã ký tự ITU

NPL

Mã quốc gia FIPS

NP

Mã biển giấy phép

NEP

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

NEP

Mã quốc gia WMO

NP

Tiền tố callsign ITU

9NA-9NZ

 Hà Lan[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

528

ISO 3166-1 alpha-3

NLD

ISO 3166-1 alpha-2

NL

Tiền tố mã sân bay ICAO

EH

E.164

+31

Mã quốc gia IOC

NED

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.nl

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

PH-

Mã quốc gia di động E.212

204

Mã ba ký tự NATO

NLD

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NL

MARC LOC

NE

ID hàng hải ITU

244, 245, 246

Mã ký tự ITU

HOL

Mã quốc gia FIPS

NL

Mã biển giấy phép

NL

Tiền tố GTIN GS1

870-879

Mã quốc gia UNDP

NET

Mã quốc gia WMO

NL

Tiền tố callsign ITU

PAA-PIZ

 Nouvelle-Calédonie[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

540

ISO 3166-1 alpha-3

NCL

ISO 3166-1 alpha-2

NC

Tiền tố mã sân bay ICAO

NW

E.164

+687

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.nc

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

F-

Mã quốc gia di động E.212

546

Mã ba ký tự NATO

NCL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NC

MARC LOC

NL

ID hàng hải ITU

540

Mã ký tự ITU

NCL

Mã quốc gia FIPS

NC

Mã biển giấy phép

F

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

NCA

Mã quốc gia WMO

NC

Tiền tố callsign ITU

 New Zealand[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

554

ISO 3166-1 alpha-3

NZL

ISO 3166-1 alpha-2

NZ

Tiền tố mã sân bay ICAO

NZ, PL

E.164

+64

Mã quốc gia IOC

NZL

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.nz

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

ZK-, ZL-, ZM-

Mã quốc gia di động E.212

530

Mã ba ký tự NATO

NZL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NZ

MARC LOC

NZ

ID hàng hải ITU

512

Mã ký tự ITU

NZL

Mã quốc gia FIPS

NZ

Mã biển giấy phép

NZ

Tiền tố GTIN GS1

940-949

Mã quốc gia UNDP

NZE

Mã quốc gia WMO

NZ

Tiền tố callsign ITU

ZKA-ZMZ

 Nicaragua[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

558

ISO 3166-1 alpha-3

NIC

ISO 3166-1 alpha-2

NI

Tiền tố mã sân bay ICAO

MN

E.164

+505

Mã quốc gia IOC

NCA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ni

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

YN-

Mã quốc gia di động E.212

710

Mã ba ký tự NATO

NIC

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NU

MARC LOC

NQ

ID hàng hải ITU

350

Mã ký tự ITU

NCG

Mã quốc gia FIPS

NU

Mã biển giấy phép

NIC

Tiền tố GTIN GS1

743

Mã quốc gia UNDP

NIC

Mã quốc gia WMO

NK

Tiền tố callsign ITU

H6A-H7Z,HTA-HTZ,YNA-YNZ

 Niger[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

562

ISO 3166-1 alpha-3

NER

ISO 3166-1 alpha-2

NE

Tiền tố mã sân bay ICAO

DR

E.164

+227

Mã quốc gia IOC

NIG

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ne

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

5U-

Mã quốc gia di động E.212

614

Mã ba ký tự NATO

NER

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NG

MARC LOC

NG

ID hàng hải ITU

656

Mã ký tự ITU

NGR

Mã quốc gia FIPS

NG

Mã biển giấy phép

RN

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

NER

Mã quốc gia WMO

NR

Tiền tố callsign ITU

5UA-5UZ

 Nigeria[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

566

ISO 3166-1 alpha-3

NGA

ISO 3166-1 alpha-2

NG

Tiền tố mã sân bay ICAO

DN

E.164

+234

Mã quốc gia IOC

NGR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ng

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

5N-

Mã quốc gia di động E.212

234

Mã ba ký tự NATO

NGA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NI

MARC LOC

NR

ID hàng hải ITU

657

Mã ký tự ITU

NIG

Mã quốc gia FIPS

NI

Mã biển giấy phép

WAN

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

NIR

Mã quốc gia WMO

NI

Tiền tố callsign ITU

5NA-5OZ

 Niue[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

570

ISO 3166-1 alpha-3

NIU

ISO 3166-1 alpha-2

NU

Tiền tố mã sân bay ICAO

NI

E.164

+683

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.nu

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

555

Mã ba ký tự NATO

NIU

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NE

MARC LOC

XH

ID hàng hải ITU

542

Mã ký tự ITU

NIU

Mã quốc gia FIPS

NE

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

NIU

Mã quốc gia WMO

N1

Tiền tố callsign ITU

 Đảo Norfolk[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

574

ISO 3166-1 alpha-3

NFK

ISO 3166-1 alpha-2

NF

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+672

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.nf

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VH-

Mã quốc gia di động E.212

505

Mã ba ký tự NATO

NFK

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NF

MARC LOC

NX

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

NFK

Mã quốc gia FIPS

NF

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

 Quần đảo Bắc Mariana[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

580

ISO 3166-1 alpha-3

MNP

ISO 3166-1 alpha-2

MP

Tiền tố mã sân bay ICAO

PG

E.164

+1 670

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mp

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

534

Mã ba ký tự NATO

MNP

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CQ

MARC LOC

NW

ID hàng hải ITU

536

Mã ký tự ITU

MRA

Mã quốc gia FIPS

CQ

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

MY

Tiền tố callsign ITU

 Na Uy[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

578

ISO 3166-1 alpha-3

NOR

ISO 3166-1 alpha-2

NO

Tiền tố mã sân bay ICAO

EN

E.164

+47

Mã quốc gia IOC

NOR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.no

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

LN-

Mã quốc gia di động E.212

242

Mã ba ký tự NATO

NOR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

NO

MARC LOC

NO

ID hàng hải ITU

257, 258, 259

Mã ký tự ITU

NOR

Mã quốc gia FIPS

NO

Mã biển giấy phép

N

Tiền tố GTIN GS1

700-709

Mã quốc gia UNDP

NOR

Mã quốc gia WMO

NO

Tiền tố callsign ITU

3YA-3YZ,JWA-JXZ,LAA-LNZ

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]