Ngụy Plutarchus

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ngụy Plutarchus là tên thông thường để ám chỉ các tác giả khuyết danh của một số ngụy thư gán cho tên tuổi của nhà sử học La Mã Plutarchus. Tác phẩm chính trong số văn tự giả mạo này là một số phiên bản chỉnh sửa lại tác phẩm Moralia của Plutarchus. Hầu hết các tài liệu này được cho là ra đời vào khoảng hậu kì Cổ đại, thế kỉ 3-4 sau Công nguyên.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Aalders G. J. D. "Plutarch or Pseudo-Plutarch? The authorship of De unius in re publica dominatione" Mnemosyne XXXV (1982):72-83.
  • Boscherini, S. 1985 "A proposito della tradizione del Pro nobilitate pseudo-plutarcheo" in R. Cardini, E. Garin, L. C. Martinelli, G. Pascucci, eds., Tradizione classica e letteratura umanistica. Per Alessandro Perosa. Vol.I. II. (Humanistica.3.4.). (Roma): 651-660.
  • Conti Bizzarro, Ferruccio "Note a Ps.-Plutarch. de musica" MCr 29 (1994): 259-261.
  • Hillgruber, Michael 1994 Die pseudoplutarchische Schrift De Homero. (Stuttgart).
  • Jurado, E.A. Ramos 1990 "Quaestiones ps.-Plutarcheae" in Pérez Jimenez 1990:123-126.
  • Seeliger, Friedrich Konrad 1874 De Dionysio Halicarnassensi Plutarchi qui vulgo fertur in vitis decem oratorum auctore. Dissertation—Leipzig. (Budissae).
  • Smith, Rebekah M. 1992 "Photius on the ten orators" GRBS 33: 59-189.
  • Tieleman, Teun 1991 "Diogenes of Babylon and Stoic embryology: Ps. Plutarch, Plac. V 15.4 reconsidered." Mnemosyne 44:106-125.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]