Ngoại tệ mạnh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài viết này trong loại bài
Kinh tế học

Đề cương các chủ đề
Phân loại tổng quát

Kinh tế học vi mô · Kinh tế học vĩ mô
Lịch sử tư tưởng kinh tế
Lý luận · Các phương pháp không chính thống

Các phương pháp kỹ thuật

Toán học · Kinh tế lượng
Thực nghiệm · Kế toán quốc gia

Lĩnh vực và tiểu lĩnh vực

Hành vi · Văn hóa · Tiến hóa
Tăng trưởng · Phán triển · Lịch sử
Quốc tế · Hệ thống kinh tế
Tiền tệ Tài chính
Công cộng Phúc lợi
Sức khỏe · Nhân lực · Quản lý
Quản trị · Thông tin · Tổ chức · Lý thuyết trò chơi
Lý thuyết tổ chức ngành · Luật pháp
Nông nghiệp · Tài nguyên thiên nhiên
Môi trường · Sinh thái
Đô thị · Nông thôn · Vùng

Danh sách

Tạp chí · Ấn bản
Phân loại · Các chủ đề · Kinh tế học gia

Chủ đề Kinh tế học

Ngoại tệ mạnh, tiền tệ trú ẩn an toàn hoặc tiền tệ cứng là bất kỳ tiền tệ được giao dịch trên toàn cầu đóng vai trò như một dạng tiền lưu trữ có giá trị đáng tin cậy và ổn định. Các yếu tố góp phần vào tình trạng mạnh của tiền tệ có thể bao gồm sự ổn định và độ tin cậy của các thể chế pháp lý và quan liêu tương ứng, mức độ tham nhũng, sự ổn định lâu dài của sức mua của nó, điều kiện và chính sách tài chínhchính trị của quốc gia liên quan và chính sách của ngân hàng trung ương phát hành.

Tiền tệ trú ẩn an toàn được định nghĩa là một loại tiền tệ hoạt động như một hàng rào cho một danh mục tài liệu rủi ro có điều kiện tham gia vào các phong trào trong ác cảm rủi ro toàn cầu.[1]

Ngược lại, một loại tiền tệ mềm cho thấy một loại tiền tệ được dự kiến sẽ dao động thất thường hoặc mất giá so với các loại tiền tệ khác. Sự mềm mại như vậy thường là kết quả của các thể chế pháp lý yếu kém và/hoặc bất ổn chính trị hoặc tài khóa tại quốc gia liên kết.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Habib, Maurizio M.; Stracca, Livio (ngày 1 tháng 5 năm 2012). “Getting beyond carry trade: What makes a safe haven currency?”. Journal of International Economics. Symposium on the Global Dimensions of the Financial Crisis. 87 (1): 50–64. doi:10.1016/j.jinteco.2011.12.005.