Nguyên tắc bổ sung

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Trong di truyền học, sinh học phân tử, nguyên tắc bổ sung là nguyên tắc liên kết giữa một nucleotide và một nucleotide khác đối diện, trong các DNA hay ARN.

Cụ thể một loại nucleotide Purine (AdenineGuanine) sẽ chỉ liên kết với một loại nucleotide Pyrimidine (ThymineCytosine):

  • Adenine chỉ liên kết với Thymine bằng 2 liên kết Hidro.
  • Guanine chỉ liên kết với Cytosine bằng 3 liên kết Hidro.

Liên kết đối diện là liên kết Hidro, khác với liên kết giữa hai nucleotide liên tiếp (liên kết phosphodiester).

Nguyên tắc bổ sung không chỉ biểu hiện ở những liên kết giữa các nucleotide; giữa các ribonucleotide, giữa nucleotide và ribonucleotide cũng có liên kết Hidro theo nguyên tắc bổ sung. Nhưng các base của các ribonucleotide không best bodybuilding supplements có base loại Thymine mà thay vào đó là base Uracine. Vì vậy liên kết giữa các ribonucleotide (nếu có) sẽ theo nguyên tắc:

  • Adenine chỉ liên kết với Uracine bằng 2 liên kết Hidro.
  • Guanine chỉ liên kết với Cytosine bằng 3 liên kết Hidro.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]