Quốc ca Brasil

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Hino Nacional Brasileiro
Tiếng Anh: Brazilian National Anthem
Bản nhạc

Quốc ca của  Brasil
LờiJoaquim Osório Duque Estrada, 1909
NhạcFrancisco Manuel da Silva, 1822
Được chấp nhận1831 trong Đế quốc Brasil1890 in Cộng hòa Liên bang Brasil
Mẫu âm thanh
Hino Nacional Brasileiro (Instrumental)

Hino Nacional Brasileiro (tiếng Bồ Đào Nha: Quốc ca Brasil) là quốc ca của Brasil.

Lời[sửa | sửa mã nguồn]

Tiếng Bồ Đào Nha
Chuyển tự IPA
Dịch nghĩa

I
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
de um povo heroico o brado retumbante
E o sol da Liberdade em raios fúlgidos
brilhou no céu da Pátria nesse instante

Se o penhor dessa igualdade
conseguimos conquistar com braço forte
Em teu seio, ó Liberdade,
desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
idolatrada,
salve, salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,
de amor e de esperança à terra desce
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
a imagem do Cruzeiro resplandece

Gigante pela própria natureza
És belo, és forte, impávido colosso
E o teu futuro espelha essa grandeza

Terra adorada
Entre outras mil
és tu, Brasil,
ó Pátria amada

Dos filhos deste solo
és mãe gentil
Pátria amada, Brasil

II
Deitado eternamente em berço esplêndido
ao som do mar e à luz do céu profundo
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
iluminado ao sol do Novo Mundo

Do que a terra mais garrida,
teus risonhos, lindos campos têm mais flores
"Nossos bosques têm mais vida"
"Nossa vida" no teu seio "mais amores"

Ó Pátria amada,
idolatrada,
salve, salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
o lábaro que ostentas estrelado
E diga o verde-louro dessa flâmula
― Paz no futuro e glória no passado

Mas se ergues da justiça a clava forte,
verás que um filho teu não foge à luta,
nem teme, quem te adora, a própria morte

Terra adorada
Entre outras mil
és tu, Brasil,
Ó Pátria amada

Dos filhos deste solo
és mãe gentil
Pátria amada, Brasil![1][2]

1
[oˈviɾɐ̃w dwipiˈɾɐ̃gɐz ˈmaʁʒẽj̃s ˈpɫasidɐz
[ˈdʒjũ ˌpovwiˈɾɔjku ˈbɾadu ʁitũˈbɐ̃tʃi]
[iw ˈsɔw dɐ libiʁˈdadʒjẽj̃ ˈʁajus ˈfuwʒidus]
[bɾiˈʎo nu ˈsɛw dɐ ˈpatɾjɐ ˌnesĩsˈtɐ̃tʃi]

[siw peˈɲoʁ ˈdesɐjgwawdɐdʒi]
[kõsiˈgimus kõkisˈtaʁ kõ ˈbɾasu ˈfoʁtʃi]
[ẽj̃ ˈtew ˈseju ǀ ˈɔ libiʁˈdadʒi]
[dʒizɐˈfi.ɐw ˈnosu ˈpɐjtwɐ ˈpɾɔpɾjɐ ˈmoʁtʃi]

[ˈɔ ˌpatɾjɐˈmadɐ]
[iduɫɐˈtɾadɐ]
[ˈsawvi ˈsawvi]

[bɾɐˈziw ǀ ˈũ ˌsoɲwĩˈtẽsu ǀ ˈũ ˈʁaju ˈvividu]
[dʒjɐˈmoʁ i dʒispiˈɾɐ̃sà ˈteʁɐ ˈdesi]
[sjẽj̃ ˈtew fuʁˈmozu ˈsɛw ǀ ʁiˈzoɲuj ˈlĩpidu]
[ɐjˈmaʒẽj̃ du kɾuˈzɐjɾu ʁispɫɐ̃ˈdesi]

[ʒiˈgɐ̃tʃi ˈpeɫɐ ˈpɾɔpɾjɐ nɐtuˈɾezɐ]
[ˈɛs ˈbeɫu ǀ ˈɛʃ ˈfoʁtʃi ǀ ĩˈpavidu kuˈɫosu]
[iw ˈtew fuˌtuɾusˈpɐʎɐ ˈesɐ gɾɐ̃ˈdezɐ]

[ˌteʁɐduˈɾadɐ]
[ˌẽˈtɾjotɾɐz ˈmiw]
[ˈɛs ˈtu ǀ bɾɐˈziw]
[ˈɔ ˌpatɾjɐˈmadɐ]

[dus ˈfiʎuz ˈdestʃi ˈsoɫu]
[ˈɛz ˈmɐ̃j ʒẽˈtʃiw]
[ˌpatɾjɐˈmadɐ ǀ bɾɐˈziw]

2
[dejˌtadwitʃiʁnɐˈmẽtʃjẽj̃ ˌbeʁsusˈplẽdʒidu]
[ɐw sõ du ˈmaɾ jà ˈɫuʒ du ˈsɛw pɾuˈfũdu]
[fuwˈguɾɐs ǀ ˈɔ bɾɐˈziw ǀ fɫuˈɾɐ̃w dɐˈmɛɾikɐ]
[iɫumiˈnadu ˈaw ˈsɔw du ˈnovu ˈmũdu]

[du kjɐ ˈteʁɐ ˈmajz gaˈʁidɐ]
[ˈtewz ʁiˈzoɲus ǀ ˈlĩdus ˈkɐ̃pus ˈtẽj̃ ˈmajs ˈfɫoɾis]
[ˈnosuz ˈboskis ˈtẽj̃ ˈmajz ˈvidɐ]
[ˈnosɐ ˈvidɐ nu ˈtew ˈseju ˈmajz ɐˈmoɾɨs]

[ˈɔ ˌpatɾjɐˈmadɐ]
[iduɫɐˈtɾadɐ]
[ˈsawvi ˈsawvi]

[bɾɐˈziw ǀ dʒjɐˈmoɾ iˈteʁnu ˈsejʒɐ ˈsĩbuɫu]
[u ˈɫabɐɾu kjosˈtẽtɐz istɾiˈɫɐdu]
[i ˈdʒigɐw ˌveʁdʒiˈɫoɾu ˈdesɐ ˈfɫɐmuɫɐ]
[ˈpaz nu fuˈtuɾuj ˈgɫɔɾjɐ nu pɐˈsɐdu]

[mɐs si ˈeʁgiz dɐ ʒusˈtʃisɐ ˈkɫavɐ ˈfoʁtʃi]
[viˈɾas ˈkjũ ˈfiʎu ˈtew ˈnɐ̃w ˈfoʒjà ˈɫutɐ]
[nẽj̃ ˈtemɨ ǀ kẽj̃ tʃjɐˈdoɾɐ ǀ ɐ ˈpɾɔpɾjɐ ˈmoʁtʃi]

[ˌteʁɐduˈɾadɐ]
[ˌẽˈtɾjotɾɐz ˈmiw]
[ˈɛs ˈtu ǀ bɾɐˈziw]
[ˈɔ ˌpatɾjɐˈmadɐ]

[dus ˈfiʎuz ˈdestʃi ˈsoɫu]
[ˈɛz ˈmɐ̃j ʒẽˈtʃiw]
[ˌpatɾjɐˈmadɐ ǀ bɾɐˈziw]

Có nghe chăng bên bờ sông Ipiranga,
Là tiếng thét vang dội của dân tộc anh hùng
Có thấy chăng ánh bình minh tự do
Rực sáng trên bầu trời quê hương ta

Tự do ấy được vun đắp nên
Bằng bàn tay và khối óc phi thường
Ôi tình yêu với Tổ quốc Tự do,
Muôn đời rực cháy trong tim ta!

Ôi Tổ quốc yêu dấu,
Ta ngợi ca Người,
Vạn tuế, vạn tuế!

Brasil, nơi của những giấc mơ
Của tình yêu và hy vọng
Nơi Nam Thập tự tỏa chiếu vĩnh cửu
Trên bầu trời trong xanh mới đẹp nhường nào!

Tổ quốc ôi, Người thật vĩ đại
Người thật đẹp, Người thật hùng mạnh
Và tương lai Người thật tươi sáng
Mãi mãi yêu vùng đất này

Giữa ngàn vạn mảnh đất khác
Chúng ta chỉ có Người thôi, Brasil
Ôi quê hương,
Chúng ta là những người con
Nguyện muôn đời chung thủy với mẹ hiền
Quê hương Brasil yêu dấu.

Eternally lying on splendid cradle
to the sound of sea and under deep sky light
Thou flashest, Brazil, crocket of America,
illuminated by the sun of New World

Than the more garish land,
thy smiling, pretty prairies have more flowers
"Our groves have more life"
"Our life" in thy bosom "more loves"*

O beloved,
idolized homeland,
hail, hail!

Brazil, of eternal love be a symbol
the starred labarum which thou displayst
And say the laurel-green of this pennant
"Peace in the future and glory in the past"

But if thou raisest the strong mace of justice,
see that a son of thine flees not from battle,
nor do those who love thee fear their own death
Adored Land

Amongst thousand others
art thou, Brazil,
O beloved homeland
Of the sons of this ground
thou art kind mother
Beloved homeland, Brazil!

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ https://www.soportugues.com.br/secoes/curiosidades/hino.php Você entende o Hino Nacional Brasileiro?. Só Português.
  2. ^ http://nationalanthems.me/brazil-hino-nacional-brasileiro/ Brazil – Hino Nacional Brasileiro. NationalAnthems.me.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]