Quỹ tự bảo hiểm rủi ro

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Quỹ tự bảo hiểm rủi ro là một loại thể chế tài chính có thể đạt được những lợi thế trong ngắn hạn hoặc dài hạn bằng cách mua bán các cổ phiếu kể cả các cổ phiếu được định giá thấp, mua bán các quyền chọn mua bán hoặc trái phiếu. Quỹ tự bảo hiểm rủi ro được đầu tư vào bất cứ cơ hội nào, tại bất cứ thị trường nào có khả năng sinh lời và rủi ro thấp. Nó có nhiều chiến lược khác nhau như chiến lược chống lại sự sụt giảm của thị trường chứng khoán trong điều kiện bất ổn và suy giảm của những thị trường chứng khoán quá nóng.

Mục đích chính của hầu hết các quỹ tự bảo hiểm rủi ro là giảm thiểu sự bất ổn và rủi ro để bảo toàn vốn và thu lợi trong mọi điều kiện thị trường.

Quỹ tự bảo hiểm rủi ro hiện có khoảng 14 chiến lược đầu tư riêng biệt, mỗi chiến lược có mức độ thu nhập và rủi ro khác nhau. Ví dụ một quỹ tự bảo hiểm rủi ro vĩ mô đầu tư vào thị trường cổ phiếu hoặc trái phiếu hoặc các cơ hội đầu tư khác như thị trường tiền tệ với hy vọng vào sự thay đổi tích cực của tỷ lệ lãi suất quốc tế hay sự thay đổi của chính sách tiền tệ quốc gia. Quỹ tự bảo hiểm rủi ro vĩ mô thường bất ổn nhưng có mức độ tăng trưởng tiềm năng cao hơn so với quỹ tự bảo hiểm rủi ro đầu tư vào mua cổ phiếu hoặc mua nợ của các công ty. Quỹ tự bảo hiểm rủi ro đầu tư cổ phiếu có thể đầu tư trong phạm vi quốc gia hoặc toàn cầu, quỹ này chống lại sự suy giảm trên thị trường chứng khoán bằng cách phân loại ra những cổ phiếu được định giá cao hoặc phân loại theo chỉ số cổ phiếu. Một quỹ tự bảo hiểm rủi ro hiệu quả sẽ tận dụng được các lợi thế về giá cả hoặc sự bất hiệu quả lan rộng. Hiểu về đặc điểm của các chiến lược quỹ tự bảo hiểm rủi ro khác nhau là điều kiện cần thiết để phân bổ vốn cho các cơ hội đầu tư một cách hiệu quả.

Vì tất cả các quỹ tự bảo hiểm rủi ro không giống nhau nên cần phải hiểu sự khác biệt giữa các chiến lược quỹ tự bảo hiểm rủi ro. Thu nhập từ đầu tư, sự bất ổn định và rủi ro là các yếu tố có sự khác nhau đối với mỗi chiến lược. Một vài chiến lược không liên quan trực tiếp đến thị trường chứng khoán có thể tạo ra nguồn thu nhập ổn định với độ rủi ro và thua lỗ thấp. Trong khi đó có những chiến lược có thể kém ổn định hơn so với quỹ tương hỗ. Một quỹ đầu tư thành công sẽ nhận ra được sự khác biệt, biết kết hợp các chiến lược và các loại tài sản khác nhau để tạo ra thu nhập ổn định và lâu dài hơn các quỹ đầu tư tư nhân.

Một cách hiểu sai phổ biến coi quỹ tự bảo hiểm rủi ro là không ổn định, rằng tất cả chúng sử dụng các chiến lược vĩ mô toàn cầu và đặt cược lớn vào những cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hoá hoặc vàng và sử dụng nhiều khoản đầu cơ vay nợ. Trên thực tế, ít hơn 5% quỹ tự bảo hiểm rủi ro là các quỹ đầu tư toàn cầu. Hầu hết các quỹ phòng hộ đầu tư vào các chứng khoán phái sinh để đảm bảo an toàn hoặc không hề đầu tư vào các chứng khoán phái sinh. Rất nhiều quỹ không sử dụng đầu cơ vay nợ.

Đặc điểm của các quỹ tự bảo hiểm rủi ro[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Các quỹ tự bảo hiểm rủi ro sử dụng nhiều biện pháp tài chính khác nhau để giảm thiểu rủi ro, gia tăng thu nhập và tối thiểu sự liên hệ trực tiếp với thì trường chứng khoán và cổ phiếu. Rất nhiều quỹ tự bảo hiểm rủi ro linh động trong lựa chọn đầu tư (có thể sử dụng bán ngắn hạn, đầu cơ vay nợ, chứng khoán phái sinh).
  2. Các quỹ tự bảo hiểm rủi ro có thu nhập đầu tư khác nhau, tính không ổn định khác nhau và rủi ro khác nhau. Không phải tất cả nhưng rất nhiều chiến lược quỹ tự bảo hiểm rủi ro có xu hướng chống lại sự suy giảm trên các thị trường giao dịch.
  3. Nhiều quỹ tự bảo hiểm rủi ro có khả năng tạo ra những thu nhập không xuất phát từ thị trường.
  4. Nhiều quỹ tự bảo hiểm rủi ro đặt mục tiêu rõ ràng về thu nhập đi đối với bảo toàn vốn hơn là chỉ đặt tầm quan trọng về thu nhập.
  5. Hầu hết các quỹ tự bảo hiểm rủi ro được quản lý bởi các chuyên gia có kinh nghiệm về đầu tư với tính nguyên tắc cao và sự cần mẫn.
  6. Các quỹ hưu trí, các công ty bảo hiểm, các ngân hàng tư nhân và các gia đình hoặc cá nhân giàu có đầu tư vào quỹ tự bảo hiểm rủi ro để giảm thiểu sự bất ổn định trong đầu tư và gia tăng lợi nhuận.
  7. Các nhà quản lý quỹ có tính chuyên biệt cao, mỗi người chỉ hoạt động mua bán, giao dịch trong lĩnh vực mình am hiểu và có lợi thế cạnh tranh.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]