Tỉnh ủy Thanh Hóa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tỉnh ủy Thanh Hóa

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XVIII
(năm 2015 - tới nay)
Cơ cấu tỉnh ủy
Bí thư Trịnh Văn Chiến
Phó Bí thư (4) Đỗ Trọng Hưng -T.trực
Nguyễn Đình Xứng
Đỗ Minh Tuấn
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy (18) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII
Tỉnh ủy viên (71) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII[1]
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại tỉnh Thanh Hóa
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Lịch sử
Thành lập 29/7/1930

Tỉnh ủy Thanh Hóa hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, hay Đảng ủy tỉnh Thanh Hóa. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Chức năng[sửa | sửa mã nguồn]

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là cơ quan cấp cao nhất của Đảng bộ giữa 2 kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ chịu trách nhiệm cao nhất trước Tỉnh bộ, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước nhân dân trong tỉnh, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập ngày 29/7/1930 do ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ Nguyễn Doãn Chấp chỉ đạo Hội nghị thành lập theo quyết định của Xứ ủy. Đảng bộ gồm 3 chi bộ Hàm Hạ, chi bộ Thiệu Hóa, chi bộ Thọ Xuân, Hội nghị đã bầu ra tỉnh ủy gồm 3 ủy viên do Lê Thế Long làm Bí thư.

Trong giai đoạn từ 1931-1945 Tỉnh ủy Thanh Hòa nhiều lần bị thực dân Pháp khủng bố, giải thể rồi lại thành lập.

Từ 1945-1954 Tỉnh ủy hoạt động trên địa bàn tỉnh trừ khu vực ven biển vẫn do Pháp kiểm soát. Trong giai đoạn này, Tỉnh ủy là hậu phương vững chắc cho chiến khu Việt Bắc. Hàng vạn người dân Thanh Hóa dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy đã tham gia góp phần thành công chiến dịch Điện Biên Phủ.

Từ 1954-1975 Thanh Hóa là khu vực hứng chịu bom của Hoa Kỳ đầu tiên trên miền Bắc. Đặc biệt tuyến đường sắt vào Nam bị Hoa Kỳ oanh kích liên tục. Sau năm 1973 Hoa Kỳ chấm dứt không kích, Tỉnh ủy và nhân dân Thanh Hòa bắt tay vào công cuộc tái thiết.

Tỉnh ủy Thanh Hóa nằm trong số ít không bị sáp nhập hay chia tách trong giai đoạn kháng chiến và thời kỳ sau này.

Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

Tỉnh ủy Thanh Hóa gồm các ban, đơn vị trực thuộc sau:

 • Văn phòng Tỉnh ủy
 • Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 • Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
 • Ban Dân vận Tỉnh ủy
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy
 • Trường Chính trị Tỉnh
 • Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh
 • Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh
 • Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh
 • Báo Thanh Hóa

Bí thư tỉnh ủy[sửa | sửa mã nguồn]

Giai đoạn 1930-1948[sửa | sửa mã nguồn]

STT Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 Lê Thế Long 7-12/1930 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Bị thực dân Pháp bắt
2 Ngô Đức Mậu 1-4/1931 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Thanh Hóa
4-6/1931 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Bị thực dân Pháp bắt
3 Lê Chủ 3-5/1934 Bí thư lâm thời Tỉnh ủy Thanh Hóa
3-12/1936 Bí thư lâm thời Tỉnh ủy Bị thực dân Pháp bắt
4 Trịnh Huy Quang 12/1936-4/1939 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Xứ ủy Trung Kỳ điều động công tác; Bị thực dân Pháp bắt
5 Lê Chủ 4-12/1939 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Bị thực dân Pháp bắt
6 Lê Huy Toán 4-11/1940 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
7 Trần Bảo 11/1940-1/1941 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
8 Lê Huy Toán 1-9/1941 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Bị thực dân Pháp bắt
9 Trần Hoạt 9/1941 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Bị thực dân Pháp bắt
10 Nghiêm Quý Ngãi 11/1941 Bí thư lâm thời Tỉnh ủy Thanh Hóa Bị thực dân Pháp bắt
11 Lê Tất Đắc 7/1942-3/1944 Bí thư lâm thời Tỉnh ủy Thanh Hóa
12 Tố Hữu 3/1944-8/1945 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
13 Lê Tất Đắc 8/1945-1/1946 Bí thư lâm thời Tỉnh ủy Thanh Hóa
14 Tố Hữu 1/1946-2/1947 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
15 Hồ Viết Thắng 2/1947-2/1948 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Giai đoạn 1948-nay[sửa | sửa mã nguồn]

STT Đại hội Đảng bộ Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Phó Bí thư Ghi chú
1 I Hồ Viết Thắng 2-4/1948 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Bùi Đạt
2 Bùi Đạt 4/1948-3/1949 Quyền Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Chủ
3 II Nguyễn Văn Thân 3-11/1949 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Ngô Đức
Tôn Quang Phiệt
4 Đặng Thí 11/1949-7/1950 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Ngô Đức
Tôn Quang Phiệt
5 III Trần Hữu Duyệt 7/1950-5/1952 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Ngô Đức
IV 5-7/1952 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Ngô Thuyền
6 Võ Nguyên Lượng 7/1952-11/1958 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Ngô Thuyền
7 Ngô Thuyền 11/1958-3/1961 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Ngô Đức
8 V Nguyễn Trọng Vĩnh 3/1961-1/1962 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Ngô Đức
Lê Thế Sơn
9 Ngô Thuyền 1/1962-7/1963 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Ngô Đức
Lê Thế Sơn
VI 7/1963-11/1969 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Ngô Đức
Lê Thế Sơn
10 VII Võ Nguyên Lượng 11/1969-5/1975 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Thế Sơn
Hoàng Văn Hiều
Phạm Len
11 VIII Lê Thế Sơn 5/1975-5/1977 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Hoàng Văn Hiều
Phạm Len
12 IX Hoàng Văn Hiều 5/1977-10/1979 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Thế Sơn
Trịnh Ngọc Bích
X 10/1979-4/1983 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Thế Sơn
Trịnh Ngọc Bích
13 XI Hà Trọng Hòa 4/1983-10/1986 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Ngọc Chữ
Hà Văn Ban
XII 10/1986-7/1988 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Quách Lê Thanh
Hà Văn Ban
Vũ Thế Giao
14 Lê Huy Ngọ 7/1988-9/1991 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Quách Lê Thanh
Hà Văn Ban
Vũ Thế Giao
15 XIII Lê Văn Tu 9/1991-5/1996 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Xuân Sang
Mai Xuân Minh
XIV 5/1996-1/2001 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Trọng Quyền
Mai Xuân Minh
16 XV Trịnh Trọng Quyền 1/2001-12/2005 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Phạm Văn Tích
Phạm Minh Đoan
17 XVI Phạm Văn Tích 12/2005-10/2007 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Ngọc Hân
Nguyễn Văn Lợi
18 Nguyễn Văn Lợi 10/2007-10/2010 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Mai Văn Ninh
Hồ Mẫu Ngoạt
19 XVII Mai Văn Ninh 10/2010-12/2014 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Hoàng Văn Hoằng
Đinh Tiên Phong
Trịnh Văn Chiến
20 Trịnh Văn Chiến 12/2014-9/2015 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đinh Tiên Phong
Nguyễn Thị Xuân Thu
Đỗ Trọng Hưng
Nguyễn Đình Xứng
XVIII 9/2015-nay Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn
Nguyễn Thị Xuân Thu đã chuyển công tác
Đỗ Trọng Hưng
Nguyễn Đình Xứng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cơ quan lãnh đạo và chỉ đạo công tác của Đảng bộ, có quyền hạn và nhiệm vụ thay mặt tỉnh ủy giữa 2 kỳ Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện nay[2]:

1. Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

2. Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh.

3. Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

5. Nguyễn Thị Xuân Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy (đã chuyển công tác làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

6. Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

7. Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

8. Phạm Thanh Sơn - Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

9. Trần Quang Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

10. Nguyễn Văn Phát - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

11. Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

12. Lại Thế Nguyên - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

13. Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

14. Võ Duy Sang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

15. Vũ Xuân Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

16. Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh (Từ tháng 11 năm 2018)

17. Nguyễn Xuân Phi - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố Thanh Hóa

18. Trịnh Tuấn Sinh - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]