Tổng cục Thuế (Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Tổng cục Thuế)
Tổng cục Thuế
Chính phủ Việt Nam
Thue.png

Bộ trưởng đương nhiệm
Cao Anh Tuấn

Thành lập10 tháng 9 năm 1945; 76 năm trước (1945-09-10)
Khẩu hiệuMinh bạch, Chuyên nghiệp, Liêm chính và Đổi mới
Hoạt độngThu và quản lý thuế
Phó Tổng cục trưởngTrần Văn Phu
Đặng Ngọc Minh
Vũ Văn Trường
Phi Vân Tuấn
Nguyễn Đại Trí
Nguyễn Thế Mạnh
Địa chỉ123, phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại(024) 39712310
Fax(024) 39712286
Websitewww.gdt.gov.vn

Tổng cục Thuế (tên giao dịch tiếng Anh: General Department of Taxation) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (gọi chung là thuế); tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.[1]

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Chính phủ đã ban hành sắc lệnh số 27/SL đặt ra Sở Thuế quan và thuế gián thu (trực thuộc Bộ Tài chính) dưới quyền điều khiển của một Tổng giám đốc được bổ nhiệm bằng sắc lệnh theo đề nghị của Bộ trưởng bộ Tài chính. Trong cùng ngày, Chính phủ ra sắc lệnh bổ nhiệm ông Trịnh Văn Bính, Giám đốc Sở thương chính Bắc kỳ làm Tổng giám đốc.

Để tách biệt với ngành hải quan, ngày 25/3/1946 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành nghị định số 210-TC thành lập Nha Thuế trực thu Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài chính) có nhiệm vụ nghiên cứu, đề nghị thi hành và kiểm soát các công việc liên quan đến các loại thuế trực thu (thuế điền thổ, thuế thổ trạch, thuế môn bài, thuế lương bổng, thuế lãi doanh nghiệp, thuế lợi tức tổng hợp). Ở mỗi kỳ có Nha thuế trực thu cấp kỳ; ở mỗi tỉnh có phòng thuế trực thu.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951), Chính phủ đã ban hành hệ thống chính sách thuế mới, chủ yếu là thuế nông nghiệp và thuế công thương nghiệp. Ngày 14/7/1951, Bộ Tài chính đã ban hành nghị định số 55/NĐ thành lập Vụ Thuế Nông nghiệp (trực thuộc Bộ Tài chính) với nhiệm vụ xây dựng và tồ chức chỉ đạo, quản lý thu thuế nông nghiệp. Ở các liên khu, tỉnh, huyện, cơ quan tài chính trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo, quản lý thu thuế nông nghiệp trên địa bàn.

Ngày 17/7/1951, Bộ Tài chính đã ban hành nghị định số 63/NĐ thành lập hệ thống tổ chức ngành thuế công thương nghiệp bao gồm:

+ Ở trung ương: Tổng cục Thuế (Trực thuộc Bộ Tài chính).

+ Ở tỉnh: Cục thuế.

+ Ở tuyến có hoạt động xuất nhập khẩu lớn: Chi sở thuế xuất nhập khẩu.

+ Ở huyện, thị xã: Chi Cục Thuế

Sở thuế trung ương có nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện việc quản lý với mọi loại thuế (trừ thuế nông nghiệp và thuế trước bạ).

Ngày 7/8/1990, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành nghị định số 218-HĐBT về việc thành lập ngành thuế nhà nước được hợp nhất từ 3 hệ thống tổ chức: Thu quốc doanh, thuế công thương nghiệp, thuế nông nghiệp, thực hiện sự đổi mới cơ bản về hệ thống tổ chức thống nhất,kiện toàn bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm các mục tiêu cải cách hệ thống thuế mới với hiệu quả cao nhất. Ngành thuế nhà nước được tổ chức qua 3 cấp từ tổng cục thuế, cục thuế đến chi cục thuế; được xác định rõ quyền hạn trách nhiệm và sự phân công cụ thể hợp lý giữa cơ quan thuế ngành dọc cấp trên và chính quyền từng cấp trong tổ chức lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh chính sách thuế chung cả nước và trên địa bàn lãnh thổ theo nguyên tắc song hành lãnh đạo.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế hiện nay[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tổng cục trưởng: Cao Anh Tuấn [2]
 • Phó Tổng cục trưởng: Trần Văn Phu[2]
 • Phó Tổng cục trưởng: Đặng Ngọc Minh[2]
 • Phó Tổng cục trưởng: Vũ Văn Trường[2]
 • Phó Tổng cục trưởng: Phi Vân Tuấn[2]
 • Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Đại Trí[2]
 • Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thế Mạnh[3]
 • Phó Tổng cục trưởng: Vũ Chí Hùng[4]

Cơ cấu tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính như sau:

Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

 • Văn phòng Tổng cục
 • Vụ Chính sách;
 • Vụ Pháp chế;
 • Vụ Dự toán thu thuế;
 • Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế;
 • Vụ Kê khai và Kế toán thuế;
 • Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;
 • Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế;
 • Cục Thuế doanh nghiệp lớn;
 • Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân;
 • Vụ Hợp tác Quốc tế;
 • Cục Kiểm tra nội bộ, Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng;
 • Vụ Tổ chức cán bộ;
 • Vụ Tài vụ - Quản trị;
 • Cục Công nghệ Thông tin;
 • Trường Nghiệp vụ thuế
 • Tạp chí Thuế.

Cơ quan Thuế ở địa phương[sửa | sửa mã nguồn]

Cục Thuế cấp tỉnh, Chi cục Thuế khu vực, huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế ở TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh[sửa | sửa mã nguồn]

Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có không quá 10 Phòng Thanh tra, Kiểm tra thuế; trong đó có 01 Phòng Thanh tra thuế đối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có tính chất đặc thù, có phạm vi kinh doanh liên quan đến nhiều địa bàn tỉnh, thành phố.

 • Văn phòng Cục
 • Phòng Tổ chức cán bộ;
 • Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ;
 • Phòng Kiểm tra nội bộ;
 • Phòng Công nghệ thông tin;
 • Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế;
 • Phòng Quản lý các khoản thu từ đất;
 • Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế;
 • Phòng kê khai và Kế toán thuế;
 • Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;
 • Phòng Quản lý Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác;
 • Một số phòng Thanh tra, kiểm tra thuế;

Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố khác[sửa | sửa mã nguồn]

Cục Thuế tỉnh, thành phố có số thu hàng năm từ 3.000 tỷ đồng trở lên trừ thu từ dầu thô và tiền thu về đất, hoặc quản lý thuế trên 2.000 doanh nghiệp, được tổ chức không quá 03 Phòng Kiểm tra thuế và 02 Phòng Thanh tra thuế, trong đó có 01 Phòng Thanh tra thuế đối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có tính chất đặc thù.

Cục Thuế tỉnh, thành phố có số thu hàng năm từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 3.000 tỷ đồng trừ thu từ dầu thô và tiền thu về đất, hoặc quản lý thuế từ 2.000 doanh nghiệp trở xuống, được tổ chức không quá 02 Phòng Kiểm tra thuế và 01 Phòng Thanh tra thuế.

 • Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế;
 • Phòng Kê khai và Kế toán thuế;
 • Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;
 • Một số Phòng Kiểm tra thuế;
 • Một số Phòng Thanh tra thuế;
 • Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân;
 • Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán;
 • Phòng Kiểm tra nội bộ;
 • Phòng Tổ chức cán bộ;
 • Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ;
 • Phòng Tin học.

Chi cục Thuế[sửa | sửa mã nguồn]

Chi cục Thuế ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Chi cục Thuế cấp huyện) trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Trang chủ Tổng cục Thuế”.
 2. ^ a b c d e f “Ban Lãnh đạo ngành Thuế”.
 3. ^ “Website Cục Thuế”. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 12 năm 2016. Truy cập 26 tháng 12 năm 2016.
 4. ^ “Bổ nhiệm ông Vũ Chí Hùng lên chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế”. VietNamNet. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2020.