Thành viên:Lê Song Vĩ/Bản ghi danh sách thành viên WP theo số lần sửa trang/27 01 2022

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Các hành động thay đổi tới Danh sách thành viên Wikipedia theo số lần sửa trang vào ngày 27/01/2022.

  Thành viên Đóng góp Hành động Thời gian hành động
  Motthoangwehuong (thảo luận · đóng góp) 121742 Thêm vào 05:05, 27 tháng 1 năm 2022 UTC
  Cập nhật mới lúc 17:29
  Sinaloa098 (thảo luận · đóng góp) 528 Lọc ra (không hoạt động) 10:29, 27 tháng 1 năm 2022 UTC
  Cập nhật mới lúc 20:00
  Capon (thảo luận · đóng góp) 515 Lọc ra (không hoạt động) 13:00, 27 tháng 1 năm 2022 UTC
  Cập nhật mới lúc 20:22
  Ace bùm (thảo luận · đóng góp) 421 Thêm vào 13:22, 27 tháng 1 năm 2022 UTC
  Cập nhật mới lúc 23:59
  Duykhiem706 (thảo luận · đóng góp) 327 Thêm vào 16:59, 27 tháng 1 năm 2022 UTC
  Vandlpy (thảo luận · đóng góp) 2965 Lọc ra (bị cấm) 16:59, 27 tháng 1 năm 2022 UTC