Thành viên:Khủng Long

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Thành viên:Na Tra)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Dinosaur park formation fauna.png
Đệ: Plateorobot
Dinoproject-icon2.pngĐây là một thành viên của Dự án Khủng long.
Anning plesiosaur.pngĐây là một thành viên của Dự án Cổ sinh vật học.
Lyuba, xác ướp voi ma mút lông xoăn
Xương trước hàm (Premaxilla), xương mũi (Nasal), xương hàm trên (Maxilla), xương hàm dưới/xương răng (Dentary), xương lệ (Lacrimal), xương trước trán (Prefrontal), xương trán (Frontal), xương má (Jugal), xương trên góc (Surangular), xương góc (Angular), xương sau hốc mắt (Postorbital), xương vảy (Squamosal), xương vuông gò má (Quadratojugal), xương đỉnh (Parietal)

Theo dõi[sửa | sửa mã nguồn]

8.2.21

 1. Acrocanthosaurus - Acrocanthosaurus
 2. Pachycephalosaurus - Pachycephalosaurus
 3. Seorsumuscardinus - Seorsumuscardinus
 4. Danh sách khủng long - Danh sách khủng long

Công cụ giúp dịch[sửa | sửa mã nguồn]

Đốt sống đuôi xa (A), đốt sống đuôi giữa (B), đốt sống đuôi 1 (C), xương đùi phải (D), xương sườn (E), mấu xương gốc bướm phải (F), xương lệ trái (G), xương má phải (H), xương cánh tay phải (I), xương trụ phải (J), xương đốt bàn tay phải III (K), móng bàn tay phải II (L), xương bàn chân phải II (M), xương bàn chân phải III (N)

Biểu đồ phân nhánh khủng long[sửa mã nguồn]

Dinosauria
Saurischia
Herrerasauridae

Staurikosaurus

Herrerasaurus Herrerasaurus ischigualastensis Illustration transparent.png

Chindesaurus Chindesaurus bryansmalli transparent.png

Sanjuansaurus

Sauropodomorpha

Buriolestes

Eoraptor

Saturnaliinae

Saturnalia

Panphagia

Pampadromaeus

Chromogisaurus

Bagualosauria

Bagualosaurus

ISI R277

Nambalia

Arcusaurus

Pantydraco

Thecodontosaurus

Plateosauravus

Ruehleia

Efraasia

Plateosaurus

Unaysauridae

Jaklapallisaurus

Macrocollum

Unaysaurus

Massopoda

{Massopoda}

Ornithoscelida
Ornithischia

Pisanosaurus Pisanosaurus transparent.png

Heterodontosauridae

Echinodon

Fruitadens Fruitadens transparent.png

Tianyulong

Heterodontosaurinae

{Heterodontosaurinae}

Eocursor Eocursor BW transparent.png

Genasauria
Thyreophora

Laquintasaura? Laquintasaura fixed by Tom Parker flipped transparent.png

Lesothosaurus?

Scutellosaurus Scutellosaurus transparent.png

Tatisaurus

Emausaurus

Thyreophoroidea

Scelidosaurus Scelidosaurus harrisonii flipped transparent.png

Eurypoda
Stegosauria

Huayangosaurus Huayangosaurus BW flipped transparent.png

Chungkingosaurus

Tuojiangosaurus Tuojiangosaurus multispinus life restoration flipped transparent.png

Paranthodon

Jiangjunosaurus

Gigantspinosaurus

Kentrosaurus Kentrosaurus NT transparent.png

Dacentrurus Dacentrurus.png

Loricatosaurus

Hesperosaurus Hesperosaurus NT transparent.png

Miragaia

Stegosaurus Stegosaurus BW transparent.png

Wuerhosaurus

Ankylosauria
Nodosauridae

Antarctopelta

Mymoorapelta

Hylaeosaurus

Anoplosaurus

Tatankacephalus

Horshamosaurus

Polacanthinae

Hoplitosaurus

Gargoyleosaurus

Gastonia Gastonia burgei dinosaur.png

Peloroplites

Taohelong

Polacanthus Polacanthus foxii transparent.png

Struthiosaurus

Zhejiangosaurus

Hungarosaurus

Animantarx

Niobrarasaurus

Nodosaurus

Pawpawsaurus

Sauropelta Sauropelta reconstruction.png

Silvisaurus

Stegopelta

Texasetes

Edmontonia Edmontonia dinosaur.png

Panoplosaurus

Ankylosauridae

Gastonia Gastonia burgei dinosaur.png

Ahshislepelta

Aletopelta

Liaoningosaurus

Cedarpelta

Chuanqilong

Gobisaurus GobisaurusNV transparent.png

Shamosaurus

Ankylosaurinae

Crichtonpelta

Tsagantegia

"Zhejiangosaurus"

Pinacosaurus Pinacosaurus Jack Wood 2017 flipped transparent.png

Saichania

Tarchia

Zaraapelta

Ankylosaurini

Dyoplosaurus

Talarurus Talarurus transparent.png

Nodocephalosaurus

Ankylosaurus Ankylosaurus magniventris reconstruction.png

Anodontosaurus

Euoplocephalus Euoplocephalus BW transparent.png

Scolosaurus Scolosaurus SW.png

Ziapelta Ziapelta transparent.png

Neornithischia

Stormbergia Stormbergia transparent.png

Agilisaurus Agilisaurus2 transparent.png

Hexinlusaurus

Yandusaurus

Leaellynasaura Leaellynasaura transparent.png

Jeholosauridae

Yueosaurus

Jeholosaurus

Nanosaurus Othnielosaurus transparent.png

Cerapoda
Ornithopoda

Gideonmantellia Gideonmantellia flipped transparent.png

Elasmaria

Anabisetia

Atlascopcosaurus

Diluvicursor

Galleonosaurus

Gasparinisaura Gasparinisaura BW transparent.png

Isasicursor

Leaellynasaura Leaellynasaura transparent.png

Macrogryphosaurus

Mahuidacursor

Morrosaurus

Notohypsilophodon?

Qantassaurus?

Sektensaurus?

Talenkauen

Trinisaura Trinisaura2 flipped transparent.png

Burianosaurus

Iguanodontia
Rhabdodontomorpha

Muttaburrasaurus Muttaburrasaurus NT transparent.png

Rhabdodontidae

Mochlodon

Rhabdodon Rhabdodon by Tom Parker flipped.png

Zalmoxes Zalmoxes dinosaur.png

Tenontosaurus Tenontosaurus BW transparent.png

Dryomorpha
Dryosauridae

Callovosaurus Callovosaurus flipped transparent.png

Kangnasaurus

Dryosaurus

Dysalotosaurus

Valdosaurus

Elrhazosaurus Elrhazosaurus NT flipped.png

Ankylopollexia

Camptosaurus Camptosaurus transparent.png

Owenodon

Styracosterna

Uteodon

Cumnoria Cumnoria NT flipped transparent.png

Cedrorestes

Osmakasaurus

Hippodraco Life restoration of Hippodraco transparent.png

Theiophytalia

Iguanacolossus Life restoration of Iguanacolossus transparent.png

Planicoxa

Dakotadon

Lurdusaurus Lurdusaurus1 flipped transparent.png

Lanzhousaurus

Kukufeldia

Barilium

Fukuisaurus

Proa

Iguanodon Iguanodon new NT transparent.png

Hadrosauroidea

Hypselospinus Hypselospinus NT flipped transparent.png

Mantellisaurus Mantellisaurus atherfieldensis Steveoc transparent.png

Ouranosaurus Ouranosaurus nigeriensis restoration.png

Altirhinus Altirhinus 01 transparent.png

Jinzhousaurus

Ratchasimasaurus

Penelopognathus

Equijubus

Xuwulong Xuwulong NT flipped transparent.png

Gongpoquansaurus

Probactrosaurus Probactrosaurus v3 transparent.png

Hadrosauromorpha

Jintasaurus

Eolambia Eolambia restoration.png

Protohadros

Levnesovia

Tanius Tanius transparent.png

Bactrosaurus

Gilmoreosaurus

Shuangmiaosaurus

Nanningosaurus

Telmatosaurus Telmatosaurus1 transparent.png

Tethyshadros

Claosaurus

Zhanghenglong

Nanyangosaurus Nanyangosaurus dinosaur.png

Hadrosauridae

Hadrosaurus Hadrosaurus foulkii restoration.png

Eotrachodon Eotrachodon NT small transparent.png

Saurolophidae
Lambeosaurinae

Aralosaurus

Canardia Canardia garonnensis restoration transparent.png

Jaxartosaurus

Tsintaosaurus Tsintaosaurus-spinorhinus-steveoc86.png

Pararhabdodon

Charonosaurus Charonosaurus-v3 transparent.png

Parasaurolophus Parasaurolophus walkeri.png

Lambeosaurus

Corythosaurus Corythosaurus restoration flipped transparent.png

"Hypacrosaurus" stebingeri

Magnapaulia Magnapaulia laticaudus transparent.png

Velafrons Velafrons transparent.png

Sahaliyania Sahaliyania restoration transparent.png

Hypacrosaurus Hypracosaurus NT.png

Olorotitan Olorotitan DB transparent.png

Blasisaurus

Amurosaurus

Saurolophinae

Acristavus

Maiasaura

Brachylophosaurus Brachylophosaurus NT.png

Naashoibitosaurus

Kritosaurus

Gryposaurus

Aquilarhinus Aquilarhinus palimentus.png

Willinakaqe

Secernosaurus

"Sabinosaur" PASAC-1

Prosaurolophus

Augustynolophus

Saurolophus Saurolophus angustirostris.png

Kerberosaurus

Kundurosaurus

Shantungosaurus Shantungosaurus life.png

Edmontosaurus Anatotitan BW transparent.png

Marginocephalia
Pachycephalosauria

Wannanosaurus Wannanosaurus for wiki review transparent.png

Pachycephalosauridae

Colepiocephale Colepiocephale updating version transparent.png

Hanssuesia Hanssuesia sternbergi flipped transparent.png

Stegoceras Stegoceras validum transparent.png

Goyocephale

Homalocephale Homalocephale body transparent.png

Tylocephale

Foraminacephale Foraminacephale transparent.png

Amtocephale

Acrotholus Acrotholus NT transparent.png

Prenocephale

Alaskacephale Alaskacephale gangloffi copia transparent.png

Pachycephalosaurus Pachycephalosaurus Reconstruction transparent.png

Sphaerotholus

Ceratopsia

Yinlong

Chaoyangsaurus Chaoyangsaurus BW transparent.png

Xuanhuaceratops

Psittacosaurus Psittacosaurus sibiricus whole BW transparent.png

Neoceratopsia

Liaoceratops Liaoceratops BW transparent.png

Ajkaceratops Ajkaceratops NT transparent.png

Aquilops Aquilops NT small transparent.png

Auroraceratops

Yamaceratops Yamaceratops BW transparent.png

Helioceratops Helioceratops.jpg transparent.png

Archaeoceratops Archaeoceratops BW flipped transparent.png

Koreaceratops

Leptoceratopsidae

Asiaceratops

Cerasinops Cerasinops BW flipped transparent.png

Montanoceratops Montanoceratops BW flipped transparent.png

Ischioceratops Ischioceratops flipped transparent.png

Prenoceratops Prenoceratops BW transparent.png

Leptoceratops Leptoceratops BW transparent.png

Udanoceratops Udanoceratops BW transparent.png

Zhuchengceratops

Gryphoceratops

Unescoceratops

Coronosauria

Graciliceratops Graciliceratops BW flipped transparent.png

Protoceratopsidae

Protoceratops Protoceratops reconstruction.png

Bagaceratops Bagaceratops BW transparent.png

Ceratopsoidea

Zuniceratops Zuniceratops BW transparent.png

Turanoceratops Turanoceratops tardabilis life restoration flipped transparent.png

Ceratopsidae
Centrosaurinae

Diabloceratops

Machairoceratops Machairoceratops NT small transparent.png

Nasutoceratopsini

Avaceratops Avaceratops BW flipped transparent.png

Nasutoceratops

Xenoceratops Xenoceratops NT small transparent.png

Sinoceratops Sinoceratops NT transparent.png

Wendiceratops Wendiceratops restoration.PNG

Albertaceratops Albertaceratops BW transparent.png

Medusaceratops Medusaceratops NT transparent.png

Eucentrosaura
Centrosaurini

Rubeosaurus Rubeosaurus NT transparent.png

Styracosaurus Styracosaurus BW transparent.png

Coronosaurus Coronosaurus NT small flipped transparent.png

Centrosaurus Centrosaurus flipped.png

Spinops

Pachyrhinosaurini
Chasmosaurinae

Coahuilaceratops

Agujaceratops Agujaceratops life restoration flipped transparent.png

Mojoceratops

Chasmosaurus Chasmosaurus BW transparent.png

Utahceratops

Pentaceratops Pentaceratops BW flipped transparent.png

Spiclypeus Spiclypeus NT small flipped transparent.png

Vagaceratops

Kosmoceratops Kosmoceratops NT small (2) transparent.png

Anchiceratops

Regaliceratops

Arrhinoceratops Arrhinoceratops BW transparent.png

Triceratopsini

Ojoceratops

Titanoceratops Titanoceratops NT transparent.png

Nedoceratops

Torosaurus Torosaurus BW transparent.png

Triceratops Triceratops by Tom Patker.png

Parksosauridae
Orodrominae

TMP 2008.045.0002

Oryctodromeus

Albertadromeus

Orodromeus Orodromeus pencil 2013 flipped transparent.png

Zephyrosaurus

Thescelosaurinae

Parksosaurus Parksosaurus Steveoc86 transparent.png

Changchunsaurus

Haya

Jeholosaurus

Thescelosaurus Thescelosaurus filamented transparent.png

Theropoda

{Theropoda}

 1. ^ a ă â b c d đ e ê g Baron, Matthew G.; Norman, David B.; Barrett, Paul (2017). “A new hypothesis of dinosaur relationships and early dinosaur evolution” (PDF). Nature. 543 (7646): 501–506. doi:10.1038/nature21700. PMID 28332513.
 2. ^ a ă â b c d Richard J. Butler, Jin Liyong, Chen Jun, Pascal Godefroit (tháng 5 năm 2011). “The postcranial osteology and phylogenetic position of the small ornithischian dinosaur Changchunsaurus parvus from the Quantou Formation (Cretaceous: Aptian–Cenomanian) of Jilin Province, north-eastern China”. Palaeontology 54 (3): 667–683. doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01046.x
 3. ^ a ă Sereno, Paul C. (1986). “Phylogeny of the bird-hipped dinosaurs (Order Ornithischia)”. National Geographic Research. 2 (2): 234–256.
 4. ^ a ă Sereno, P.C. (2012). pp. 193-206.
 5. ^ a ă â b c d đ e ê g Richard S. Thompson; Jolyon C. Parish; Susannah C. R. Maidment; Paul M. Barrett (2011). “Phylogeny of the ankylosaurian dinosaurs (Ornithischia: Thyreophora)”. Journal of Systematic Palaeontology 10 (2): 301–312. doi:10.1080/14772019.2011.569091
 6. ^ a ă â b Clint. A Boy (2015). “The systematic relationships and biogeographic history of ornithischian dinosaurs”. PeerJ 3 (e1523). PMC 4690359. PMID 26713260. doi:10.7717/peerj.1523
 7. ^ a ă â b Boyd xem Leaellynasaura là một trong những nhánh cơ bản của Neornithischia (Boyd 2015) trong khi Herne xếp nó vào nhánh Elasmaria (Herne 2019)
 8. ^ a ă â b c d đ e Farke, A. A.; Maxwell, W. D.; Cifelli, R. L.; Wedel, M. J. (2014). “A Ceratopsian Dinosaur from the Lower Cretaceous of Western North America, and the Biogeography of Neoceratopsia”. PLoS ONE 9 (12): e112055. Bibcode:2014PLoSO...9k2055F. PMC 4262212. PMID 25494182. doi:10.1371/journal.pone.0112055
 9. ^ a ă Weishampel, David B.; Dodson, Peter; Osmólska, Halszka biên tập (2004). The Dinosauria (ấn bản 2). Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-24209-2
 10. ^ a ă â b Jordan C. Mallon, Christopher J. Ott, Peter L. Larson, Edward M. Iuliano and David C. Evans (2016). “Spiclypeus shipporum gen. et sp. nov., a Boldly Audacious New Chasmosaurine Ceratopsid (Dinosauria: Ornithischia) from the Judith River Formation (Upper Cretaceous: Campanian) of Montana, USA”. PLoS ONE 11 (5): e0154218. PMC 4871577. PMID 27191389. doi:10.1371/journal.pone.0154218
 11. ^ a ă â b c d Kentaro Chiba; Michael J. Ryan; Federico Fanti; Mark A. Loewen; David C. Evans (2018). “New material and systematic re-evaluation of Medusaceratops lokii (Dinosauria, Ceratopsidae) from the Judith River Formation (Campanian, Montana)”. Journal of Paleontology. in press (2): 272–288. Bibcode:M1974JPal...48..524M. doi:10.1017/jpa.2017.62
 12. ^ a ă â b c d đ e Brown, C. M.; Evans, D. C.; Ryan, M. J.; Russell, A. P. (2013). “New data on the diversity and abundance of small-bodied ornithopods (Dinosauria, Ornithischia) from the Belly River Group (Campanian) of Alberta”. Journal of Vertebrate Paleontology. 33 (3): 495–520. doi:10.1080/02724634.2013.746229.
 13. ^ a ă â b c d Han 2012 xếp Jeholosaurus vào họ Jeholosauridae, thuộc nhánh Neornithischia; trong khi Brown 2013 xếp nó vào tông Thescelosaurinae, thuộc họ Parksosauridae
 14. ^ a ă Han, Feng-Lu; Paul M. Barrett; Richard J. Butler; Xing Xu (2012). “Postcranial anatomy of Jeholosaurus shangyuanensis (Dinosauria, Ornithischia) from the Lower Cretaceous Yixian Formation of China”. Journal of Vertebrate Paleontology. 32 (6): 1370–1395. doi:10.1080/02724634.2012.694385.
 15. ^ a ă â b c d đ e Madzia, Daniel; Boyd, Clint A.; Mazuch, Martin (2017). “A basal ornithopod dinosaur from the Cenomanian of the Czech Republic”. Journal of Systematic Palaeontology 16 (11): 967–979. doi:10.1080/14772019.2017.1371258
 16. ^ a ă Rozadilla, Sebastián; Agnolin, Federico L.; Novas, Novas; Rolando, Alexis M.Aranciaga; Motta, Matías J.; Lirio, Juan M.; Isasi, Marcelo P. (2016). “A new ornithopod (Dinosauria, Ornithischia) from the Upper Cretaceous of Antarctica and its palaeobiogeographical implications”. Cretaceous Research. 57: 311–324. doi:10.1016/j.cretres.2015.09.009.
 17. ^ a ă Herne, Matthew C.; Nair, Jay P.; Evans, Alistair R.; Trait, Alan M. (2019). “New small-bodied ornithopods (Dinosauria, Neornithischia) from the Early Cretaceous Wonthaggi Formation (Strzelecki Group) of the Australian-Antarctic rift system, with revision of Qantassaurus intrepidus Rich and Vickers-Rich, 1999”. Journal of Paleontology. doi:10.1017/jpa.2018.95.
 18. ^ a ă Dieudonné; và đồng nghiệp (2016). “An Unexpected Early Rhabdodontid from Europe (Lower Cretaceous of Salas de los Infantes, Burgos Province, Spain) and a Re-Examination of Basal Iguanodontian Relationships”. PLoS ONE. 11 (6): e0156251. Bibcode:2016PLoSO..1156251D. doi:10.1371/journal.pone.0156251. PMC 4917257. PMID 27333279.
 19. ^ a ă Paul M. Barrett; Richard J. Butler; Richard J. Twitchett; Stephen Hutt (2011). “New material of Valdosaurus canaliculatus (Ornithischia: Ornithopoda) from the Lower Cretaceous of southern England”. Special Papers in Palaeontology 86: 131–163.
 20. ^ a ă â b c d Bertozzo, Filippo; Dalla Vecchia, Fabio Marco; Fabbri, Matteo (2017). “The Venice specimen of Ouranosaurus nigeriensis (Dinosauria, Ornithopoda)”. PeerJ 5 (e3403): e3403. PMC 5480399. PMID 28649466. doi:10.7717/peerj.3403
 21. ^ a ă â b Xing, H.; Wang, D.; Han, F.; Sullivan, C.; Ma, Q.; He, Y.; Hone, D.W.E.; Yan, R.; Du, F.; Xu, X. (2014). “A New Basal Hadrosauroid Dinosaur (Dinosauria: Ornithopoda) with Transitional Features from the Late Cretaceous of Henan Province, China”]. PLOS ONE 9 (6): e98821. PMC 4047018. PMID 24901454. doi:10.1371/journal.pone.0098821
 22. ^ a ă â b c d đ e ê g Prieto-Marquez, A.; Erickson, G.M.; Ebersole, J.A. (2016). “A primitive hadrosaurid from southeastern North America and the origin and early evolution of 'duck-billed' dinosaurs”. Journal of Vertebrate Paleontology 36 (2): e1054495. doi:10.1080/02724634.2015.1054495
 23. ^ a ă â b Evans, D. C.; Schott, R. K.; Larson, D. W.; Brown, C. M.; Ryan, M. J. (2013). “The oldest North American pachycephalosaurid and the hidden diversity of small-bodied ornithischian dinosaurs”. Nature Communications 4: 1828. Bibcode:2013NatCo...4.1828E. PMID 23652016. doi:10.1038/ncomms2749
 24. ^ a ă Yiming He; Peter J. Makovicky; Kebai Wang; Shuqing Chen; Corwin Sullivan; Fenglu Han; Xing XuMichael J. Ryan; David C. Evans; Philip J. Currie; Caleb M. Brown; Don Brinkman (2015). “A New Leptoceratopsid (Ornithischia, Ceratopsia) with a Unique Ischium from the Upper Cretaceous of Shandong Province, China”. PLOS ONE 10 (12): e0144148. PMC 4689537. PMID 26701114. doi:10.1371/journal.pone.0144148
 25. ^ a ă Raven, T.j.; Maidment, S.C.R. (2017). “A new phylogeny of Stegosauria (Dinosauria, Ornithischia)” (PDF). Palaeontology 2017 (3): 401–408. doi:10.1111/pala.12291
 26. ^ a ă â b Carpenter K (2001). “Phylogenetic analysis of the Ankylosauria”. Trong Carpenter, Kenneth. The Armored Dinosaurs. Indiana University Press. tr. 455–484. ISBN 978-0-253-33964-5.
 27. ^ a ă â b Jingtao, Y.; Hailu, Y.; Daqing, L.; Delai, K. (2013). “First discovery of polacanthine ankylosaur dinosaur in Asia”. Vertebrata PalAsiatica. 51 (4): 265–277.
 28. ^ a ă â b c d Arbour, Victoria M.; Currie, Philip J. (3 tháng 5 năm 2016). “Systematics, phylogeny and palaeobiogeography of the ankylosaurid dinosaurs”. Journal of Systematic Palaeontology 14 (5): 385–444. ISSN 1477-2019. doi:10.1080/14772019.2015.1059985
 29. ^ a ă â b c d Müller, Rodrigo Temp (2019). “Craniomandibular osteology of Macrocollum itaquii (Dinosauria: Sauropodomorpha) from the Late Triassic of southern Brazil”. Journal of Systematic Palaeontology: 1–37. doi:10.1080/14772019.2019.1683902.