Thành viên:Vinhtantran/image

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Các trường hợp vi phạm và cách báo lỗi
Lỗi vi phạm Tại trang hình Tại trang thành viên Ghi chú
Thiếu nguồn gốc {{thế:tng}} {{thế:thiếu nguồn gốc hình-tb|Tên_hình}}
Thiếu giấy phép {{thế:tgp}} {{thế:thiếu giấy phép-tb|Tên_hình}}
Không nguồn gốc lẫn giấy phép {{thế:tng tgp}} {{thế:thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép-tb|Tên_hình}}
Không thấy bằng chứng cho phép {{thế:tbc}} {{thế:thiếu bằng chứng-tb|Tên_hình}}
Giấy phép vô lý rõ ràng {{thế:gpvl}} {{thế:tb-gpvl|Hình:Tên_hình}}
Nguồn có bản quyền, vi phạm bản quyền {{thế:hvpbq|url=}} {{thế:cb-hvpbq|Hình:Tên_hình}}
Hình không tự do, thiếu cơ sở hợp lý {{thế:Thiếu SDHL}} {{thế:thiếu sử dụng hợp lý-tb|Hình:Tên_hình}}
Hình không tự do, không sử dụng {{thế:SDHLKSD}} {{thế:SDHL không SD-tb|Tên_hình}}
Hình không tự do nhưng thay được bằng hình tự do {{thế:SDHLTT}} {{thế:SDHL thay thế được-tb|Tên_hình}}
Lời giải thích cơ sở hợp lý không hợp lý {{thế:SDHL vô lý}} {{thế:Lý do SDHL vô lý-tb|Hình:Tên_hình}} xem thêm tiêu chuẩn, cần tạo thông báo mới