Thảo luận:Keng Vannsak

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Keng Vannsak[sửa mã nguồn]

Đây là một mục từ rất kém, chỉ xin nêu 2 điểm:

1- Thảm hoạ dịch thuật, bài viết dựa vào "máy dịch" mà không kiểm tra và hiệu đính lại nên văn Việt lai "Tây" rất nhiều.

2- Sai kiến thức, và cũng 1 phần là bỏ mặt cho "máy dịch". Thiệt ra ông Keng Vannsak ủng hộ chuyện "Khmer hoá" chánh tả Khmer chứ không phản đối việc Khmer hoá chung chung hay phản đối Khmer hoá văn hoá Khmer. Cụ thể hơn, khi Vua Sải Chuon Nath biên soạn Từ điển tiếng Khmer chánh tả các từ Khmer của ông vẫn bám theo văn tự Pali nên vô cùng rắc rối-nhìn chữ mà không dễ gì đọc được, ngược lai Keng Vannsak và nhiều người chủ trương chánh tả Khmer phản ánh ngữ âm Khmer nên vô số từ Khmer "viết sao thì đọc vậy". Cái này Wiki tiếng Anh viết như vầy:

"... Opposition to Khmerization program[edit source]

Vannsak and French-oriented scholars opposed the Khmerization program invented by Chuon Nath, and chose another way for language they transformed French words into the Khmer vocabulary using the same pronunciation as much as possible with the Khmer alphabet".

Rõ ràng đoạn này nói rõ là Keng Vannsak chủ trương Khmer hoá chánh tả Khmer!

Ai muốn biết rõ hơn chuyện này xin đọc: https://englishkyoto-seas.org/2015/04/vol-4-no-1-sasagawa/#footnote-565-43-backlink

TQNAM (thảo luận) 07:13, ngày 18 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]