Thảo luận:Nguyên thủ quốc gia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem thể loại mà bạn Thái Nhi thêm vào, tôi không hiểu bài này là nói về nguyên thủ nói chung hay về nguyên thủ Việt Nam? Avia (thảo luận) 08:32, ngày 11 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Bài này có vẻ nói về Quốc trưởng Việt Nam. Các người đóng góp nên xem các bài Thủ tướngThủ tướng Việt Nam để thấy sự khác biệt. Mekong Bluesman 08:35, ngày 11 tháng 11 năm 2005 (UTC)
Theo tôi, cấu trúc bài là viết về nguyên thủ nói chung. Nguyên thủ Việt Nam là phần phụ thêm của bài này. Mệt nhất là danh xưng! Bạn nào có thể bổ sung danh xưng nguyên thủ của các quốc gia khác không?Thái Nhi 08:51, ngày 11 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Tôi nhận thấy 1 sự khác biệt thế này: quốc trưởng vừa có nghĩa tổng quát 1/ người đứng đầu quốc gia, vừa có nghĩa cụ thể 2/ là 1 danh xưng cụ thể của người đứng đầu đó, với quyền hạn cụ thể, vd. Quốc trưởng Bảo Đại. Còn nguyên thủ hình như chỉ có nghĩa 1/ thôi. Nếu đúng vậy thì mục này nên chuyển về Nguyên thủ cho tổng quát. Avia (thảo luận) 02:36, ngày 14 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Nhất trí!Thái Nhi 03:11, ngày 15 tháng 11 năm 2005 (UTC)
Nên chuyển tên bài về nguyên thủ quốc gia. Nguyễn Thanh Quang 11:02, 13 tháng 9 2006 (UTC)
Đồng ý. Nguyễn Hữu Dng 15:31, 13 tháng 9 2006 (UTC)