Thủ tướng Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg
Vietnamese Prime Minister Phuc.jpg
Đương nhiệm
Nguyễn Xuân Phúc

từ 7 tháng 4 năm 2016
Chức danh Thủ tướng Chính phủ
Thành viên của Quốc hội.
Chính phủ.
Bộ Chính trị, BCH TƯ Đảng.
Đảng ủy Công an Trung ương.
Quân ủy Trung ương.
Báo cáo tới UBTV Quốc hội, Quốc hội.
Chủ tịch nước.
Bộ Chính trị, BCH TƯ Đảng.
Đề cử bởi Ban Bí thư, BCH TƯ Đảng.
Chủ tịch nước
Bổ nhiệm bởi Quốc hội
Nhiệm kỳ 5 năm, theo nhiệm kỳ Quốc hội
(Không giới hạn số lần tái cử)
Người đầu tiên giữ chức Phạm Văn Đồng
Thành lập 20 tháng 9 năm 1955
Thủ tướng đầu tiên

2 tháng 7 năm 1976
Thủ tướng của Nhà nước thống nhất đầu tiên
Trụ sở Văn phòng Chính phủ
01 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội
Website http://thutuong.chinhphu.vn/


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam


Các nước khác

Thủ tướng theo Hiến pháp 2013 hiện tại là người đứng đầu Chính phủ - nhánh hành pháp của nước Việt Nam. Từ khi thành lập Chính phủ Dân chủ Cộng hòa năm 1945 tới nay, trải qua nhiều bản Hiến pháp, chức vụ Thủ tướng ở Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau cùng với mức độ quyền lực khác nhau ở mỗi thời kỳ như: Thủ tướng Nội các, Thủ tướng Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ.

Riêng Chính phủ của Quốc hội khóa I theo chế định của Hiến pháp 1946, Chủ tịch nước mới là người đứng đầu Chính phủ nắm quyền Hành pháp chứ không phải Thủ tướng. Thủ tướng đứng đầu Nội các, giúp việc cho Chủ tịch nước. Quyền lực hành pháp của Thủ tướng như vậy cũng bị giới hạn[1].

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam hiện nay là ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa[sửa | sửa mã nguồn]

Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa[sửa | sửa mã nguồn]

Thủ tướng Đế quốc Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách Thủ tướng Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Từ khi thành lập Chính phủ lâm thời tháng 8 năm 1945 (danh sách Chính phủ lâm thời đầu tiên được đăng trên các báo ngày 28 tháng 8) đến 1954, Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch Chính phủ, vừa đại diện đất nước, vừa nắm quyền Hành pháp. Tuy Hiến pháp 1946 có quy định chức vụ Thủ tướng đứng đầu Nội các hỗ trợ Chủ tịch Chính phủ, nhưng trước năm 1955 không có ai giữ cương vị này nên Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi như kiêm nhiệm cả công việc của Thủ tướng Nội các. Trong công hàm đề ngày 19 tháng 7 năm 1955 gửi Quốc trưởng và Thủ tướng Chính phủ miền Nam Việt Nam về vấn đề hiệp thương chính trị có ghi chức vụ của Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiêm Chủ tịch Chính phủ.

Khung màu xám chỉ người giữ chức vụ Quyền Thủ tướng Chính phủ.

Lưu ý: Danh sách dưới chỉ liệt kê các Thủ tướng và Quyền Thủ tướng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòaCộng hòa Miền Nam Việt Nam theo sự công nhận của Nhà nước Việt Nam hiện tại.

Thứ tự Tên Chân dung Nhiệm kỳ Thời gian tại nhiệm Chức vụ Chính phủ Đảng phái
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1976)
1 Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 1946.jpg 2 tháng 9 năm 1945 - 20 tháng 9 năm 1955

(qua đời 1969)

&0000000000000010.00000010 năm, &0000000000000018.00000018 ngày Chủ tịch Chính phủ
kiêm Thủ tướng Nội các (1946-1955)
Cách mạng Lâm thời (1945)
Liên hiệp Lâm thời (1946)
Liên hiệp Kháng chiến (1946)
Liên hiệp Quốc dân (1946-1955)
Đảng Cộng sản Đông Dương (đến 1951)
Đảng Lao động Việt Nam (từ 1951)
- Huỳnh Thúc Kháng Huynh Thuc Khang.jpg 31 tháng 5 năm 1946 - 21 tháng 9 năm 1946

(qua đời 1947)

&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000113.000000113 ngày Quyền Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến (1946) không đảng phái
2 Phạm Văn Đồng Pham Van Dong.jpg 20 tháng 9 năm 1955 - 2 tháng 7 năm 1976

(qua đời 2000)

&0000000000000020.00000020 năm, &0000000000000286.000000286 ngày Thủ tướng Nội các (đến 1960)
Thủ tướng Hội đồng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ mở rộng (1955-1959)
Khóa II (1960-1964), Khóa III (1964-1971)
Khóa IV (1971-1975), Khóa V (1975-1976)
Đảng Lao động Việt Nam
Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (1969-1976)
- Huỳnh Tấn Phát HuynhTanPhat.jpg 8 tháng 6 năm 1969 - 2 tháng 7 năm 1976

(qua đời 1989)

&0000000000000007.0000007 năm, &0000000000000024.00000024 ngày Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời (1969-1976) Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam (chịu ảnh hưởng của Đảng Lao động Việt Nam)
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976-nay)
1 Phạm Văn Đồng Pham Van Dong.jpg 2 tháng 7 năm 1976 - 18 tháng 6 năm 1987

(qua đời 2000)

&0000000000000011.00000011 năm, &0000000000000131.000000131 ngày Thủ tướng Chính phủ (đến 1981)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (từ 1981)
Khóa VI (1976-1981), Khóa VII (1981-1987) Đảng Cộng sản Việt Nam (hợp nhất từ Đảng Lao động và Đảng Nhân dân Cách mạng)
2 Phạm Hùng Phạm Hùng.gif 18 tháng 6 năm 1987 - 10 tháng 3 năm 1988
(qua đời khi đang tại chức)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000266.000000266 ngày Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Khóa VIII (1987-1988) Đảng Cộng sản Việt Nam
- Võ Văn Kiệt Vo Van Kiet 1.jpg 10 tháng 3 năm 1988 - 22 tháng 6 năm 1988

(qua đời 2008)

&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000104.000000104 ngày Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Khóa VIII (1988-1988) Đảng Cộng sản Việt Nam
3 Đỗ Mười Do Muoi cropped.jpg 22 tháng 6 năm 1988 - 8 tháng 8 năm 1991

(qua đời 2018)

&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000047.00000047 ngày Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Khóa VIII (1988-1991) Đảng Cộng sản Việt Nam
4 Võ Văn Kiệt Vo Van Kiet 1.jpg 8 tháng 8 năm 1991 - 25 tháng 9 năm 1997

(qua đời 2008)

&0000000000000006.0000006 năm, &0000000000000048.00000048 ngày Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (đến 1992)
Thủ tướng Chính phủ (từ 1992)
Khóa VIII (1991-1992), Khóa IX (1992-1997) Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Phan Văn Khải Phan Van Khai.jpg 25 tháng 9 năm 1997 - 27 tháng 6 năm 2006

(qua đời 2018)

&0000000000000008.0000008 năm, &0000000000000275.000000275 ngày Thủ tướng Chính phủ Khóa X (1997-2002), Khóa XI (2002-2006) Đảng Cộng sản Việt Nam
6 Nguyễn Tấn Dũng Nguyen Tan Dung-2012.jpg 27 tháng 6 năm 2006 - 6 tháng 4 năm 2016 &0000000000000009.0000009 năm, &0000000000000284.000000284 ngày Thủ tướng Chính phủ Khóa XI (2006-2007),Khóa XII (2007-2011), Khóa XIII (2011-2016) Đảng Cộng sản Việt Nam
7 Nguyễn Xuân Phúc Vietnamese Prime Minister Phuc.jpg 7 tháng 4 năm 2016 - nay &0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000347.000000347 ngày Thủ tướng Chính phủ Khóa XIII (2016), Khóa XIV (2016-2021) Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]