Kế hoạch 5 năm tại Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Kế hoạch 5 năm tại Việt Nam là một loạt các kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia Việt Nam dựa trên mô hình kế hoạch 5 năm của các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các kế hoạch 5 năm được bắt đầu sau các kỳ đại hội Đảng và kỳ họp đầu tiên sau mỗi kỳ đại hội Đảng để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về kế hoạch 5 năm trong kỳ đó. Kế hoạch 5 năm đề ra các mục tiêu, định hướng và biện pháp phát triển kinh tế xã hội nhất định của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm đó.

Các kế hoạch 5 năm[sửa | sửa mã nguồn]


Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]