Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ban Chấp hành Trung ương
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Logo Hội LHPN Việt Nam.png
Logo Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam

Khóa thứ XII
(2017 - 2022)
Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà[1]
Phó Chủ tịch (4) Bùi Thị Hòa
Trần Thị Hương
Hoàng Thị Ái Nhiên
Nguyễn Thị Tuyết[2]
Đoàn Chủ tịch Trung ương (33) Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII
Ban Chấp hành Trung ương (161) Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII[3]
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc.
Cấp hành chính Cấp Nhà nước
Văn bản Ủy quyền Hiến pháp Việt Nam
Quy định-Luật tổ chức Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Cơ quan thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Cơ quan làm việc Thường trực Đoàn Chủ tịch
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 39 Hàng Chuối, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Emblem of Vietnam.svg
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn được gọi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Ban Chấp hành Trung ương Hội do Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm.

Đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội là Chủ tịch Trung ương Hội thường là Ủy viên Trung ương Đảng, là chức vụ được giới thiệu vào vị trí lãnh đạo các cơ quan thuộc Đảng, Nhà nước, Quốc hội sau này.

Ban Chấp hành Trung ương Hội hiện tại là khóa XII có nhiệm kỳ từ 2017-2022, có 161 ủy viên trung ương, do Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc bầu.

Chức năng và nhiệm vu[sửa | sửa mã nguồn]

Trung ương Hội là cơ quan trung ương Đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động theo quy chế cơ quan hành chính Nhà nước, lãnh đạo phong trào công tác phụ nữ cả nước và công tác Hội. Chịu sự quản lý của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế, tiền lương và nhân sự cấp cao.

Trung ương Hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân, phụ trách.

Trung ương Hội có nhiệm vụ sau:

 • Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, Điều lệ Hội, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương. Đánh giá, tổng kết, xây dựng phương hướng, kế hoạch công tác Hội và phong trào phụ nữ Việt Nam.
 • Đại diện tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển.
 • Đại diện cho Hội liên hiệp phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong hệ thống chính trị và các tổ chức trong nước, quốc tế.
 • Bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội.
 • Xem xét bầu bổ sung Ủy viên Trung ương Hội.
 • Thảo luận và bỏ phiếu miễn nhiệm Ủy viên Trung ương Hội.
 • Triệu tập Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc, quyết định số lượng đại biểu. Dự thảo nhân Trung ương Hội khóa kế.

Chế độ họp[sửa | sửa mã nguồn]

Trung ương Hội làm việc theo kỳ họp, thường được tổ chức mỗi năm một lần, khi cần có thể họp bất thường do Đoàn Chủ tịch triệu tập.

Kỳ họp Trung ương Hội được gọi là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Hội nghị có giá trị khi đủ 2/3 số Ủy viên tham dự. Quyết định Hội nghị phải được đa số các Ủy viên tham dụ tán thành.

Các cơ quan Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ quan Trung ương Hội là bộ máy tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Đảng Đoàn và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội trong việc nghiên cứu, vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tổ chức thực hiện công tác phụ nữ.

Các cơ quan trực thuộc Trung ương Hội:

 • Trường Cán bộ phụ nữ Trung ương
 • Báo Phụ nữ Việt Nam
 • Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
 • Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
 • Ban Kế hoạch -Tài chính
 • Ban công tác phía Nam
 • Ban Tổ chức
 • Ban Quốc tế
 • Ban Gia đình - Xã hội
 • Văn phòng Trung ương Hội
 • Ban Chính sách - Luật pháp
 • Ban Tuyên giáo
 • Trung tâm Thông tin tư liệu
 • Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe sinh sản
 • Văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam
 • Trung tâm Phụ nữ và phát triển
 • Nhà Xuất bản Phụ nữ
 • Công ty Du lịch Hòa Bình
 • Trường Dạy nghề Lê Thị Riêng

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, Điều lệ Hội, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hội giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành và chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành. Quyết định các vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền. Thành lập các ban chuyên môn của cơ quan Trung ương Hội.

Chế độ họp[sửa | sửa mã nguồn]

Hội nghị thường kỳ của Đoàn Chủ tịch tổ chức 3 tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường.

Quyết định trong Hội nghị cần được đa số Ủy viên tham dự chấp thuận. Báo cáo Trung ương Hội công tác hoạt động giữa 2 kỳ họp Hội nghị Trung ương Hội.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch[sửa | sửa mã nguồn]

Số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương không quá 20% tổng số ủy viên Trung ương Hội

Các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội được phân thành 3 khối:

 1. Khối cơ quan chuyên trách Trung ương Hội
 2. Khối tỉnh/thành
 3. Khối bộ/ngành

Danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội hiện nay:

STT Họ và Tên Chức vụ Ghi chú
XI XII Chức vụ đảm nhiệm
1 Nguyễn Thị Thu Hà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
2 Bùi Thị Hòa Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
3 Trần Thị Hương Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
4 Hoàng Thị Ái Nhiên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
5 Nguyễn Thị Tuyết Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
6 Nguyễn Thanh Cầm Trưởng ban Chính sách - Luật pháp, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
7 Phạm Thị Hương Giang Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
8 Nguyễn Thị Thục Hạnh Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
9 Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
10 Bùi Thị Hồng Trưởng ban Tổ chức, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
11 Nguyễn Thị Minh Hương Trưởng ban Tuyên giáo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
12 Nguyễn Thị Hoa Lệ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam
13 Dương Thị Ngọc Linh Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
14 Nguyễn Thị Hoài Linh Trưởng ban Quốc tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
15 Nguyễn Thị Tuyết Mai Trưởng ban Gia đình - Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
16 Khúc Thị Hoa Phượng Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
17 Hồ Thị Quý Trưởng ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
18 Trần Thu Thuỷ Chánh Văn phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
19 Nguyễn Thị Ngọc Yến Trưởng ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
20 Trần Thị Phương Hoa Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội
21 Diệp Thị Thu Hồng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ
22 Trương Thị Thu Thuỷ Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
23 Nguyễn Hải Vân Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
24 Phạm Thị Tố Hải Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
25 Lò Thị Luyến Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên
26 Hoàng Thị Hạnh Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc
27 Nguyễn Thị Phương Hoa Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
28 Nguyễn Thị Hồng Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
29 Lương Ngọc Trâm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phám Tòa án Nhân dân Tối cao
30 Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
31 Huỳnh Thị Xuân Lam Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

Khóa XI[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ và Tên Chức vụ Ghi chú
X XI Chức vụ kiêm nhiệm
1 Trần Thanh Bình Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Việt Nam
(đến 30/4/2013)
2 Nguyễn Thị Thu Hà Giám đốc Trường Cán bộ phụ nữ Trung ương
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
3 Nguyễn Thị Thục Hạnh Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam
4 Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng ban Kế hoạch -Tài chính
5 Nguyễn Thị Mai Hoa Phó Ban Tuyên giáo
6 Nguyễn Thị Thanh Hoà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
7 Bùi Thị Hòa Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông
8 Nguyễn Việt Hồng Trưởng ban công tác phía Nam
9 Nguyễn Thị Minh Hương Phó Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
Phó Giám đốc Dự án Việt Bỉ
10 Trần Thị Hương Vụ trưởng vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ban Tổ chức Trung ương
11 Trần Thị Lan Trưởng ban Tổ chức
12 Nguyễn Thị Hoa Lệ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hoà Bình Việt Nam
Đại diện quản lý phần vốn của Trung ương Hội tại Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam
13 Nguyễn Thị Hoài Linh Phó Ban Quốc tế
14 Dương Thị Ngọc Linh Phó tổng Giám đốc Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình thương
15 Nguyễn Thị Tuyết Mai Trưởng ban Gia đình - Xã hội
16 Hoàng Thị Ái Nhiên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
17 Hồ Thị Quý Tổng giám đốc Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình thương
18 Nguyễn Thị Kim Thuý Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến tháng 2/2015
19 Trần Thu Thuỷ Chánh Văn phòng Trung ương Hội
20 Nguyễn Thị Tuyết Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
21 Cao Thị Hồng Vân Trưởng ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế
22 Nguyễn Thị Bích Vân Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
23 Dương Thị Xuân Trưởng ban Chính sách - Luật pháp
24 Đinh Thị Hưng Tỉnh uỷ viên
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai
25 Đỗ Thị Kim Lĩnh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Đà Nẵng
26 Đinh Thị Bạch Mai Đại biểu Quốc hội
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
27 Phan Thị Hồng Nhung Thành uỷ viên
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Cần Thơ
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ
[4]
28 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Đại biểu Quốc hội
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội
Nghỉ chế độ từ 1/9/2015[5]
29 Phạm Thị Hòe Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
30 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiêm Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn
Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam
31 Hồ Thị Kim Thoa Ủy viên Ban Cán sự Đảng
Thứ trưởng Bộ Công thương
32 Nguyễn Thị Xuyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng
Thứ trưởng Bộ Y tế

Thường trực Đoàn Chủ tịch[sửa | sửa mã nguồn]

Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành công việc giữa 2 kỳ họp Đoàn Chủ tịch và xử lý công việc hàng ngày. Chuẩn bị các vấn đề trình Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định. Quản lý cơ quan Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Thường trực Đoàn Chủ tịch hiện nay gồm:

 • Chủ tịch - Nguyễn Thị Thu Hà
 • Phó Chủ tịch Thường trực - Hoàng Thị Ái Nhiên
 • Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Tuyết
Bùi Thị Hoà
Trần Thị Hương

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]