Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam {{subst:PAGENAME}}

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban lãnh đạo khóa XII
Trưởng ban Hoàng Bình Quân
Phó Trưởng ban Trần Đắc Lợi (thường trực)
Nguyễn Huy Tăng
Nguyễn Tuấn Phong
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan tham mưu Trung ương về chủ trương và chính sách thuộc lĩnh vực đối ngoại; đồng thời là cơ quan tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng.
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 2C, Hoàng Văn Thụ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Lịch sử
Thành lập 1/11/1949
Ngày truyền thống 1 tháng 11
Ngày truyền thống của Ban Đối ngoại Trung ương
1949-1955 Ban Công tác Miên-Lào
1955-1958 Ban Lào-Miên Trung ương
1958-1960 Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương
1960-1965 Ban Công tác Đối ngoại Trung ương
1965-nay Ban Đối ngoại Trung ương
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam


Các nước khác

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực đối ngoại; đồng thời là cơ quan tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo Ban hiện nay[sửa | sửa mã nguồn]

Trưởng ban[sửa | sửa mã nguồn]

1. Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng.

Phó Trưởng ban[sửa | sửa mã nguồn]

2. Trần Đắc Lợi - Phó Trưởng ban Thường trực

3. Nguyễn Huy Tăng - Phó Trưởng ban

4. Nguyễn Tuấn Phong - Phó Trưởng ban

Nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích, tổng hợp tình hình các đảng cộng sản và công nhân, các lực lượng cánh tả, các phong trào độc lập và giải phóng dân tộc, các lực lượng cách mạng và tiến bộ, các chính đảng và đảng cầm quyền trên thế giới; dự báo tình hình quốc tế, đề xuất kịp thời những đối sách của Đảng ta.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu cụ thể hoá đường lối của Đảng về đối ngoại. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực quan hệ đối ngoại đảng và đối ngoại nhà nước của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Thẩm định:

Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án về lĩnh vực đối ngoại của các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể ở Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3. Hướng dẫn, kiểm tra:

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về công tác đối ngoại của Đảng đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

4. Tham gia công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ trong khối Đối ngoại Trung ương:

- Tham gia với Đảng uỷ khối cơ quan Đối ngoại Trung ương về phương hướng công tác xây dựng Đảng; với các cơ quan chức năng có liên quan về công tác xây dựng các đảng bộ và quản lý đảng viên ở ngoài nước theo quy định của Bộ Chính trị;

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo danh mục phân cấp quản lý của Trung ương;

- Tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc bố trí cán bộ chủ chốt tại các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và cử cán bộ làm công tác đảng ở các đảng bộ ngoài nước.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ quyền:

- Tổ chức thực hiện các quan hệ của Đảng ta với các đảng cộng sản và công nhân, các lực lượng cánh tả, các phong trào độc lập và giải phóng dân tộc, các phong trào cách mạng, các chính đảng và phong trào tiến bộ trên thế giới, các đảng cầm quyền mà Đảng ta có quan hệ;

- Phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động đối ngoại của các đoàn thể nhân dân và các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị;

- Phối hợp với các ban đảng, bộ, ngành, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành uỷ chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và các công tác khác có liên quan trực tiếp đến đối ngoại;

- Cử cán bộ làm công tác đối ngoại đảng ở một số địa bàn do Ban Bí thư quy định;

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động đối ngoại của Đảng;

- Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Các đơn vị trực thuộc[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Văn phòng Ban
 2. Vụ Nghiên cứu tổng hợp
 3. Vụ Trung Quốc-Đông Bắc Á
 4. Vụ Lào-Campuchia
 5. Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương
 6. Vụ Tây Âu - Bắc Mỹ
 7. Vụ Nga - Đông Âu - Trung Á
 8. Vụ Trung Đông - Châu Phi - Mỹ Latinh
 9. Vụ Đối ngoại Nhân dân
 10. Vụ Tổ chức-Cán bộ
 11. Vụ Lễ tân-Quản trị
 12. Tạp chí Đối ngoại

Lãnh đạo qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]