Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hội đồng Lý luận Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành viên Hội đồng
Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng
Phó Chủ tịch Tạ Ngọc Tấn (thường trực)
Nguyễn Quang Thuấn
Phạm Văn Linh
Nguyễn Văn Thành
Bùi Nhật Quang
Bùi Trường Giang
Tổng Thư ký Bùi Trường Giang
Ủy viên Hội đồng
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Chức năng Cơ quan tư vấn về các vấn đề lý luận chính trị
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 57 đường Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Emblem of Vietnam.svg
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Việt Nam

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tham mưu cho Đảng về các vấn đề lý luận chính trị, chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minhchủ nghĩa Xã hội, định hướng và hoạch định các chính sách, chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng Toàn quốc.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Tiền thân của Hội đồng Lý luận Trung ương là Ban Nghiên cứu lý luận được thành lập theo Nghị quyết số 131-NQ/TW ngày 28/12/1965 của Bộ Chính trị.

Ngày 28/5/1974, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 233-NQ/TW về tổ chức và chương trình hoạt động của Ban Nghiên cứu lý luận.

Ngày 20/11/1980, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 32-NQ/TW về việc thành lập Viện Mác - Lê-nin thay cho Ban Nghiên cứu lý luận. Ngày 5/5/1992, Ban Bí thư ban hành Quyết định số 29-QĐ/TW đổi tên Viện Mác - Lê-nin thành Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; sau đó đã sáp nhập Viện vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 30/10/1996, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 06-QĐ/TW thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chức năng, nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Chức năng[sửa | sửa mã nguồn]

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.[1]

Nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

  • Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.
  • Thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương.
  • Nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng.
  • Giữ mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

Tổ chức bộ máy khóa XIII[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ tịch Hội đồng[sửa | sửa mã nguồn]

Phó Chủ tịch Hội đồng[sửa | sửa mã nguồn]

Phó Chủ tịch Thường trực[sửa | sửa mã nguồn]

  • Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn[2] - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký[sửa | sửa mã nguồn]

Phó Chủ tịch chuyên trách[sửa | sửa mã nguồn]

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm[sửa | sửa mã nguồn]

Ủy viên Hội đồng[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

STT Khóa Họ và tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 VIII GS.NGND Nguyễn Đức Bình 11/1996-11/2001 Ủy viên Bộ Chính trị

Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia

2 IX GS.TS Nguyễn Phú Trọng 11/2001-06/2006 Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Bí thư Thành ủy Hà Nội
06/2006- 08/2006 Ủy viên Bộ Chính trị

Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương

3 X PGS.TS Tô Huy Rứa 08/2006-01/2009 Bí thư Trung ương Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương

01/2009 - 02/2011 Ủy viên Bộ Chính trị

Bí thư Trung ương Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương

4 XI, XII TS. Đinh Thế Huynh 02/2011-02/2016 Ủy viên Bộ Chính trị

Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

02/2016- 03/2018 Ủy viên Bộ Chính trị

Thường trực Ban Bí thư

Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương

5 XII, XIII GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng 03/2018-02/2021 Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
02/2021-nay Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Chức năng, nhiệm vụ HĐLL TW, HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG, Đảng Cộng sản Việt Nam
  2. ^ “Bổ sung nhiều vị trí vào Hội đồng Lý luận Trung ương”.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]