Kinh tế hỗn hợp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Các hệ thống kinh tế

Kinh tế tư bản chủ nghĩa
Kinh tế xã hội chủ nghĩa
Kinh tế thị trường
Kinh tế kế hoạch
Kinh tế hỗn hợp
Chủ nghĩa xã hội thị trường
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Kinh tế thị trường xã hội
Kinh tế chuyển đổi
Kinh tế mở
Kinh tế khép kín
Kinh tế tự cung tự cấp
Kinh tế hàng hóa
Kinh tế tiền tệ

Nền kinh tế hỗn hợp là một nền kinh tế pha trộn những đặc điểm của các hệ thống kinh tế khác nhau. Điều này thường được hiểu là một nền kinh tế bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân lẫn quốc doanh, hoặc kết hợp các yếu tố tư bản chủ nghĩaxã hội chủ nghĩa, hoặc kết hợp giữa kinh tế thị trườngkinh tế kế hoạch.

Có nhiều định nghĩa về kinh tế hỗn hợp, nhưng tựu chung lại có một số điểm chung: có một mức độ tự do kinh tế (bao gồm các ngành kinh doanh tư nhân) kết hợp với kinh tế kế hoạch tập trung (có thể để can thiệp vào phúc lợi xã hội, sự sở hữu của nhà nước đối với một số phương tiện lao động).

Theo lời nhà Kinh tế và lịch sử Robert Hessen: "Không bao giờ có một nền kinh tế tự do hoàn toàn, nhưng sự can thiệp của chính phủ vào các hoạt động kinh tế đã tăng cao từ cuối thế kỷ 18, đặc biệt sau thời kỳ Đại Khủng hoảng. Nước Mỹ ngày nay, một tượng đài của chủ nghĩa tư bản, là một nền kinh tế hỗn hợp trong đó đưa ra những ưu đãi hoặc ngăn cản chẳng theo một nguyên tắc rõ ràng và nhất quán nào".[1]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]