Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Ban Tổ chức Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban lãnh đạo khóa XII
Trưởng ban Phạm Minh Chính
Phó Trưởng ban Nguyễn Thanh Bình (thường trực)
Hà Ban
Mai Văn Chính
Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Trần Văn Túy (kiêm nhiệm)
Lê Vĩnh Tân (kiêm nhiệm)
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 2A, Hoàng Văn Thụ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Lịch sử
Thành lập 1930
Ngày truyền thống 14 tháng 10
Ngày truyền thống của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng
1930-1951 Bộ Tổ chức
1951-nay Ban Tổ chức Trung ương
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam


Các nước khác

Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ của hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên của Trung ương.[1] Ban này quan trọng nhất nên đứng đầu là một Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Tổ chức Trung ương tiền thân là Bộ Tổ chức Trung ương. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) ngày 14/10/1930, Bộ Tổ chức Trung ương được thành lập, sau đó đổi tên thành Ban Đảng vụ Trung ương.

Ngày 16/4/1951, Trung ương Đảng ra Nghị quyết về thành lập các Ban và Tiểu ban của Trung ương, trong đó Ban Đảng vụ Trung ương đổi tên thành Ban Tổ chức Trung ương, trưởng ban là Lê Văn Lương, phó ban là Lê Khắc.

Nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Nghiên cứu, đề xuất:
  • Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, cụ thể hoá Điều lệ Đảng, đường lối của Đảng về tổ chức hệ thống chính trị, chiến lược cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết Đại hội, các nghị quyết, chỉ thị và quyết định về các lĩnh vực nêu trên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
  • Chủ trì xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy đảng, đoàn thể về xây dựng cơ sở đảng; về quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
  • Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ trong hệ thống chính trị; nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức.
  • Phối hợp nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
 2. Hướng dẫn, kiểm tra
  • Hướng dẫn và kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng.
  • Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.
  • Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp uỷ và cán bộ tổ chức các cấp.
  • Chủ trì, phối hợp với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương.
 3. Thẩm định, thẩm tra:
  • Thẩm định các đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên mà Trung ương phân cấp cho cấp uỷ, các ngành, các đoàn thể, các cơ quan trực thuộc Trung ương đảm nhiệm; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
  • Tham gia thẩm định các đề án lớn về tổ chức, cán bộ, công chức của Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan nhà nước.
  • Thẩm định và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ.
  • Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
 4. Phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng uỷ trực thuộcTrung ương trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
 5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ quyền:
  • Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan đảng, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ.
  • Theo báo cáo, đề nghị của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, xác nhận quy hoạch các chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
  • Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể, cán bộ cao cấp, lão thành cách mạng; chính sách tiền lương, khen thưởng huân chương bậc cao, chăm sóc sức khỏe cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
  • Quản lý hồ sơ cán bộ theo phân cấp quản lý của Bộ Chính trị và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.
  • Giải quyết các vấn đề về đảng tịch; quản lý cấp phát thẻ đảng viên, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề về chính trị của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
  • Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các tỉnh uỷ, thành uỷ; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,[1]

Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ máy
 1. Văn phòng;
 2. Vụ Tổ chức - Điều lệ;
 3. Vụ Cơ sở đảng;
 4. Vụ Đảng viên;
 5. Vụ Tổng hợp cán bộ;
 6. Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;
 7. Vụ Chính sách cán bộ;
 8. Cục Bảo vệ chính trị nội bộ;
 9. Vụ Địa phương I (tại Hà Nội, theo dõi các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc (28 tỉnh, thành phố));
 10. Vụ Địa phương II (tại Đà Nẵng, theo dõi các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên, trừ Lâm Đồng (13 tỉnh, thành phố));
 11. Vụ Địa phương III (tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo dõi các tỉnh, thành phố từ Ninh Thuận trở vào phía Nam và tỉnh Lâm Đồng (22 tỉnh, thành phố));
 12. Vụ IV (Theo dõi các cơ quan Trung ương);
 13. Vụ Tổ chức - cán bộ cơ quan;
 14. Tạp chí Xây dựng Đảng.

Lãnh đạo Ban khóa XII[sửa | sửa mã nguồn]

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

 1. Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực
 2. Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng
 3. Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng
 4. Trần Văn Túy - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban công tác Đại biểu Quốc hội. (Kiêm nhiệm)
 5. Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Kiêm nhiệm)

Cựu Lãnh đạo[sửa | sửa mã nguồn]

Trưởng ban[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ và tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 Lê Văn Lương 1948-10/1956 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
Miễn nhiễm Bí thư Ban Bí thư và giáng chức vụ xuống Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị từ 9/1956
2 Lê Đức Thọ 10/1956-1973 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
1 Lê Văn Lương 1973-1976 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
2 Lê Đức Thọ 1976-1980 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
3 Nguyễn Đức Tâm 1980-6/1991 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
4 Lê Phước Thọ 6/1991-7/1996 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
5 Nguyễn Văn An 7/1996-7/2001 Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
6 Trần Đình Hoan 7/2001-4/2006 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
7 Hồ Đức Việt 5/2006-2/2011 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
8 Tô Huy Rứa 2/2011-2/2016 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
9 Phạm Minh Chính 2/2016-nay Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương

Nguyên Phó trưởng ban[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a ă “Ban Tổ chức Trung ương”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 10 tháng 5 năm 2007. Truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2010. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]