Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đương nhiệm
Bùi Quang Huy

từ 25 tháng 8 năm 2022
Bổ nhiệm bởiBan Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Nhiệm kỳ5 năm
Người đầu tiên nhậm chứcNguyễn Lam
Thành lập13 tháng 2 năm 1950
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Việt Nam

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hay còn được gọi Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiệm kỳ 5 năm. Là chức vụ cao nhất trong các tổ chức phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc.

Bí thư thứ nhất là chức vụ dự bị cho các chức danh lãnh đạo trong Đảng sau này. Bí thư thứ nhất thường là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết, một số trường hợp là Ủy viên Trung ương Đảng.

Chức năng, nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là người lãnh đạo cao nhất của tổ chức Đoàn với các chức năng và nhiệm vụ như sau:

 • Chủ trì điều hành công việc và kết luận các phiên họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
 • Chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc, các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
 • Cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn giữ mối quan hệ và phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế-xã hội, các tổ chức quốc tế.
 • Phụ trách chung các mặt công tác của Đoàn.
 • Trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng các nội dung công tác quan trọng của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
 • Đề xuất những vấn đề chủ trương, chương trình công tác lớn đề Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định.
 • Trực tiếp phụ trách công tác Quốc tế thanh niên và công tác tổ chức cán bộ.
 • Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ký các Nghị quyết, quyết định, báo cáo, tờ trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các văn bản quan trọng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
 • Là Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn, giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan giải quyết các vấn đề có liên quan tới công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn.
 • Trả lời chất vấn, tiếp thu phê bình của các Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương liên quan đến trách nhiệm của Bí thư thứ nhất.
 • Khi cần thiết Bí thư thứ nhất sẽ phân công Bí thư xử lý công việc thường nhật.

Danh sách Bí thư thứ nhất[sửa | sửa mã nguồn]

      Ủy viên Trung ương Đảng       Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

STT Đại hội lần thứ Bí thư thứ nhất Chức danh Thời gian nhậm chức Thời gian miễn nhiệm Ghi chú
1 I Nguyễn Lam Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu Quốc Việt Nam 14/2/1950 4/11/1956
II Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam 4/11/1956 25/3/1961 Ủy viên Trung ương Đảng từ năm 9/1960
2 III Vũ Quang Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam 25/3/1961 20/2/1970
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh 20/2/1970 18/9/1976
3 Đặng Quốc Bảo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh 18/9/1976 30/12/1976
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 30/12/1976 22/11/1980 Ủy viên Trung ương Đảng từ 12/1976
IV Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 22/11/1980 24/4/1982
4 Vũ Mão Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 24/4/1982 30/11/1987 Ủy viên Trung ương Đảng từ 3/1982
5 V Hà Quang Dự Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 30/11/1987 18/10/1992 Ủy viên Trung ương Đảng từ 6/1991
6 VI Hồ Đức Việt Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 18/10/1992 25/12/1996 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/1994
7 Vũ Trọng Kim Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 25/12/1996 29/11/1997 Ủy viên Trung ương Đảng từ 7/1996
VII 29/11/1997 28/7/2001
8 Hoàng Bình Quân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 28/7/2001 11/12/2002 Ủy viên Trung ương Đảng từ 4/2001
VIII Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 11/12/2002 2/7/2005
9 Đào Ngọc Dung Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 2/7/2005 14/1/2007 Ủy viên Trung ương Đảng từ 4/2006
10 Võ Văn Thưởng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 14/1/2007 21/12/2007 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 4/2006
IX Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 21/12/2007 6/10/2011 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2011
11 Nguyễn Đắc Vinh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 6/10/2011 14/12/2012 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2011
X Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 14/12/2012 21/04/2016 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
12 Lê Quốc Phong Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 21/04/2016 13/12/2017 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
XI 13/12/2017 11/10/2020
13 Nguyễn Anh Tuấn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 11/11/2020 23/07/2022 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2021
14
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
25/08/2022
nay
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2021
XII

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm: Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]