Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam
Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đương nhiệm
Trần Quốc Vượng

từ 28/01/2016
Trụ sở số 4, Nguyễn Cảnh Chân
Bổ nhiệm bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhiệm kỳ 5 năm
Người đầu tiên giữ chức Trần Đăng Ninh
Thành lập 10/1948
Website Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Coat of arms of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam


Các nước khác

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hay còn được gọi Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là người đứng đầu đồng thời là chủ tọa các phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chức vụ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện tại là Trần Quốc Vượng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương được tổ chức gồm Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm và các ủy viên. Đồng thời là cơ quan tham mưu tối cao của Đảng về vấn đề kiểm tra và kỷ luật trong Đảng vì vậy thường do Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng nắm giữ.

Năm 1960 chức vụ được đổi thành Trưởng ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, đến năm 1976 đổi thành Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương như hiện nay.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Cuối năm 1948, do yêu cầu cấp thiết về nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng và quy mô tổ chức Đảng, ngày 16/10/1948 Ban Thường vụ Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Trường Chinh ký và ban hành quyết nghị số 29/QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Ban Kiểm tra Trung ương gồm Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thanh Bình, Hà Xuân Mỹ trong đó Trần Đăng Ninh là Trưởng ban.

Năm 1951, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng thông qua Điều lệ mới trong đó quy định:"Ban Chấp hành Trung ương, các xứ ủy, khu ủy (hoặc liên khu ủy), thành ủy, tỉnh ủy phải cử ra một số ủy viên lập thành ban kiểm tra của cấp mình"[1]. Ban Kiểm tra Trung ương được kiện toàn do Hồ Tùng Mậu là Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Thanh tra Chính phủ và kiểm tra cả quân đội. Đến tháng 4/1957, tách riêng Ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thanh tra Chính phủ.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng năm 1960, Ban Kiểm tra Trung ương được đổi thành Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (1982), đổi tên chức danh người đứng đầu thành Chủ nhiệm.

Danh sách các Chủ nhiệm[sửa | sửa mã nguồn]

Họ và tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
120px
Trần Đăng Ninh
10/1948-3/1951 Trưởng ban Ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Hotungmau chan dung.jpg
Hồ Tùng Mậu
3/1951-4/1956 Trưởng ban Ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Trưởng ban Ban Thanh tra Chính phủ
Nguyen Luong Bang.jpg
Nguyễn Lương Bằng
4/1956-4/1957 Trưởng ban Ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Tổng Thanh tra Chính phủ
4/1957-9/1960 Trưởng ban Ban Kiểm tra Trung ương Đảng
9/1960-12/1976 Trưởng ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
PAV General Song Hao.jpg
Song Hào
12/1976-3/1982 Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
120px
Trần Kiên
3/1982-6/1991 Bí thư Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
120px
Đỗ Quang Thắng
6/1991-7/1996 Bí thư Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Ủy viên Bộ Chính trị từ 12/1993
120px
Nguyễn Thị Xuân Mỹ
7/1996-4/2001 Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Lê Hồng Anh 4/2001-1/2003 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Nguyễn Văn Chi 1/2003-1/2011 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Ủy viên Bộ Chính trị từ 04/2006
Ngô Văn Dụ 1/2011-1/2016 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
120px
Trần Quốc Vượng
1/2016-nay Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]