Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ban Chấp hành Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Khóa thứ XI
(2017 - 2022)
Ủy viên
Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn
Bí thư thường trực Bùi Quang Huy
Bí thư (5) Nguyễn Ngọc Lương
Ngô Văn Cương
Nguyễn Tường Lâm
Nguyễn Phạm Duy Trang
Nguyễn Minh Triết
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 151 ủy viên[1]
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Cấp hành chính Cấp Nhà nước
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng
Quy định-Luật tổ chức Điều lệ Đoàn
Cơ quan thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đoàn
Cơ quan làm việc Ban Bí thư Trung ương Đoàn
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Emblem of Vietnam.svg
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (viết tắt là BCHTWĐ hoặc Trung ương Đoàn) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có nhiệm kỳ 5 năm và do Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu.

Đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn là Bí thư thứ nhất thường là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết, một số trường hợp đặc biệt là Ủy viên Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hiện tại là khóa XI có nhiệm kỳ từ 2017-2022, có 151 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Nhiệm vụ và quyền hạn[sửa | sửa mã nguồn]

Ban chấp hành Trung ương Đoàn có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là cơ quan đại diện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mối quan hệ công tác với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các thành viên của hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn.
 • Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có nhiệm vụ chấp hành Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc, lãnh đạo công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội; tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; báo cáo về hoạt động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu toàn quốc; kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
 • Quyết định Quy chế hoạt động và chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm; quyết định Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Việc tổng kết, xây dựng chương trình công tác hằng năm xong trước ngày 20/12.
 • Xem xét thí điểm một số chủ trương mới xuất phát từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
 • Xem xét cho ý kiến các báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo giữa và cuối nhiệm kỳ, báo cáo bất thường của Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Góp ý kiến đối với báo cáo công tác giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ của các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn.
 • Bầu Ban Thường vụ, Bí thư thứ nhất, các Bí thư Trung ương Đoàn; bầu Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; lập ra Hội đồng Đội Trung ương; quyết định việc cho rút tên và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và các chức danh khác trong Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; quyết định kỷ luật và xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đoàn.
 • Quyết định triệu tập và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đoàn; giới thiệu nhân sự để bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
 • Xem xét và quyết định điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cấp tỉnh khi cần.
 • Giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung có liên quan trực tiếp đến công tác Đoàn, Hội, Đội và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách. Phản biện xã hội đối với các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn, Hội, Đội. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.
 • Thực hiện tự phê bình, phê bình, chất vấn và trả lời chất vấn trong các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
 • Thảo luận và quyết định những vấn đề khác do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đề nghị.

Chế độ họp[sửa | sửa mã nguồn]

Phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được gọi là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Hội nghị được tổ chức thường kỳ 6 tháng 1 lần, họp bất thường khi cần thiết.

Ban Thường vụ điều hành Hội nghị Trung ương Đoàn. Kết thúc Hội nghị, Trung ương Đoàn biểu quyết nghị quyết hội nghị, ủy nhiệm Ban Thường vụ hoàn chỉnh nghị quyết ban hành.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn được mời tham dự Hội nghị, trừ nội dung Trung ương Đoàn bàn riêng.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc[sửa | sửa mã nguồn]

Các cơ quan tham mưu, giúp việc[sửa | sửa mã nguồn]

Có 2 Văn phòng và 10 Ban chuyên trách

 • Văn phòng Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng: Nguyễn Bình Minh
 • Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Chánh Văn phòng kiêm Tổng thư ký: Nguyễn Thị Ngà
 • Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Nguyễn Ngọc Lương
 • Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn (Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn), Trưởng Ban: Bùi Minh Tuấn
 • Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Nguyễn Thái An
 • Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Nguyễn Thị Thu Vân
 • Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Ngô Văn Cương
 • Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam), Trưởng Ban: Nguyễn Minh Triết
 • Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn (Thường trực Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh), Trưởng Ban: Nguyễn Phạm Duy Trang
 • Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn (Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), Trưởng Ban: Nguyễn Tường Lâm
 • Ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn (Thường trực Ban Chỉ huy Lực lượng Thanh niên Xung phong Trung ương), Trưởng Ban: Nguyễn Hồng Hải
 • Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Nguyễn Hải Minh

Các tổ chức Đoàn ở địa phương, đơn vị[sửa | sửa mã nguồn]

Có 63 tỉnh, thành Đoàn và 5 Đoàn trực thuộc Trung ương

 • Thành Đoàn Hà Nội, Bí thư: Chu Hồng Minh
 • Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư: Phan Thị Thanh Phương
 • Thành Đoàn Cần Thơ, Bí thư: Đào Chí Nghĩa
 • Thành Đoàn Hải Phòng, Bí thư: Đào Phú Thùy Dương
 • Thành Đoàn Đà Nẵng, Bí thư: Nguyễn Mạnh Dũng
 • Tỉnh Đoàn An Giang, Bí thư: Lâm Thành Sĩ
 • Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu, Bí thư: Hồ Thị Ánh Tuyết
 • Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Bí thư: Ngô Vũ Thăng
 • Tỉnh Đoàn Bắc Giang, Bí thư: Thân Trung Kiên
 • Tỉnh Đoàn Bắc Kạn, Bí thư: Nông Bình Cương
 • Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Bí thư: Nguyễn Đức Sâm
 • Tỉnh Đoàn Bến Tre, Bí thư: Hà Quốc Cường
 • Tỉnh Đoàn Bình Dương, Bí thư: Nguyễn Thị Ngọc Xuân
 • Tỉnh Đoàn Bình Định, Bí thư: Hà Duy Trung
 • Tỉnh Đoàn Bình Phước, Bí thư: Trần Quốc Duy
 • Tỉnh Đoàn Bình Thuận, Bí thư: Lê Thị Bích Liên
 • Tỉnh Đoàn Cao Bằng, Bí thư: Hoàng Hồng Diệu
 • Tỉnh Đoàn Cà Mau, Bí thư: Nguyễn Hoàng Đạo
 • Tỉnh Đoàn Điện Biên, Bí thư: Đặng Thành Huy
 • Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Bí thư: H' Giang Niê
 • Tỉnh Đoàn Đắk Nông, Bí thư: H Vi Ê Ban
 • Tỉnh Đoàn Đồng Nai, Bí thư: Hồ Hồng Nguyên
 • Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Bí thư: Huỳnh Minh Thức
 • Tỉnh Đoàn Gia Lai, Bí thư: Nguyễn Hoàng Phong
 • Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Bí thư: Hoàng Xuân Giao
 • Tỉnh Đoàn Hà Giang, Bí thư: Đỗ Thị Hương
 • Tỉnh Đoàn Hà Nam, Bí thư: Trần Ngọc Nam
 • Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Bí thư: Lê Thành Đông
 • Tỉnh Đoàn Hưng Yên, Bí thư: Bùi Huy Cường
 • Tỉnh Đoàn Hải Dương, Bí thư: Sái Thị Yến
 • Tỉnh Đoàn Hậu Giang, Bí thư: Phạm Thị Thùy Dung
 • Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, Bí thư: Bùi Hoài Nam
 • Tỉnh Đoàn Kiên Giang, Bí thư: Lê Trung Hồ
 • Tỉnh Đoàn Kon Tum, Bí thư: Xiêng Thanh Phúc
 • Tỉnh Đoàn Lai Châu, Bí thư: Nguyễn Tiến Thịnh
 • Tỉnh Đoàn Long An, Bí thư: Võ Trần Tuấn Thanh
 • Tỉnh Đoàn Lào Cai, Bí thư: Hà Đức Minh
 • Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Bí thư: Trần Thị Chúc Quỳnh
 • Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Bí thư: Nguyễn Tuấn Nam
 • Tỉnh Đoàn Nam Định, Bí thư: Triệu Văn Thái
 • Tỉnh Đoàn Nghệ An, Bí thư: Lê Văn Lương
 • Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Bí thư: Trịnh Như Lâm
 • Tỉnh Đoàn Ninh Thuận, Bí thư: Nguyễn Hữu Tuấn
 • Tỉnh Đoàn Phú Thọ, Bí thư: Nguyễn Thanh Tâm
 • Tỉnh Đoàn Phú Yên, Bí thư: Phan Xuân Hạnh
 • Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Bí thư: Trần Quốc Tuấn
 • Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Bí thư: Phạm Thị Thanh
 • Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Bí thư: Đặng Minh Thảo
 • Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Bí thư: Hoàng Văn Hải
 • Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Bí thư: Nguyễn Khánh Vũ
 • Tỉnh Đoàn Sóc Trăng, Bí thư: Võ Kim Chuyền
 • Tỉnh Đoàn Sơn La, Bí thư: Cầm Thị Huyền Trang
 • Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Bí thư: Lê Văn Trung
 • Tỉnh Đoàn Thái Bình, Bí thư: Nguyễn Minh Hồng
 • Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, Bí thư: Ngô Thế Hoàn
 • Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế, Bí thư: Trần Gia Công
 • Tỉnh Đoàn Tiền Giang, Bí thư: Nguyễn Thị Uyên Trang
 • Tỉnh Đoàn Trà Vinh, Bí thư: Huỳnh Thị Hằng Nga
 • Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, Bí thư: Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Tỉnh Đoàn Tây Ninh, Bí thư: Trần Lê Duy
 • Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, Bí thư: Nguyễn Huỳnh Thu
 • Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, Bí thư: Đỗ Thị Thanh Hương
 • Tỉnh Đoàn Yên Bái, Bí thư: Đoàn Thị Thanh Tâm
 • Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư: Trần Hữu
 • Đoàn khối các doanh nghiệp Trung ương, Bí thư: Hoàng Thị Minh Thu
 • Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Bí thư: Đồng Đức Vũ
 • Ban Thanh niên Quân Đội, Trưởng Ban: Trần Viết Năng

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn[sửa | sửa mã nguồn]

Có 10 trung tâm, 1 Học viện, 1 Viện nghiên cứu, 1 Bảo tàng, 1 Ban Phát thanh, 3 cơ quan Báo chí, 2 Nhà xuất bản, 8 công ty trực thuộc

 • Trung tâm Hợp tác Phát triển quốc tế Thanh niên, Giám đốc: Bùi Diễm Hường
 • Trung tâm Truyền hình Thanh niên, Giám đốc: Lê Duy Hưng Thịnh
 • Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Trung ương Đoàn, Giám đốc: Đặng Đình Thanh
 • Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thanh niên, Giám đốc: Lương Thanh Phong
 • Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam, Giám đốc: Nguyễn Quốc Văn
 • Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thanh thiếu nhi Trung ương, Giám đốc: Nguyễn Đình Kiểm
 • Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và tài năng trẻ, Giám đốc: Nguyễn Thiên Tú
 • Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, Giám đốc: Nguyễn Minh Khánh
 • Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, Giám đốc: Lê Văn Ri
 • Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, Giám đốc: Nguyễn Thanh Hảo
 • Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Giám đốc: Nguyễn Hải Đăng
 • Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện miền Nam, Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Long
 • Viện Nghiên cứu thanh niên, Viện trưởng: Đỗ Ngọc Hà
 • Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Giám đốc: Nguyễn Việt Hà
 • Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi, Trưởng Ban: An Ngọc Quang
 • Báo Tiền phong, Tổng Biên tập: Lê Xuân Sơn
 • Báo Thanh niên, Tổng Biên tập: Nguyễn Quang Thông
 • Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Tổng Biên tập: Nguyễn Phan Khuê
 • Nhà xuất bản Thanh niên, Giám đốc: Lê Thanh Hà
 • Nhà xuất bản Kim Đồng, Giám đốc: Phạm Quang Vinh
 • Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Sài Gòn, Trưởng phòng: Nguyễn Hải Sơn
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Vạn Xuân, Tổng Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường
 • Công ty Cổ phần Phát triển Kinh tế Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Giám đốc: Trần Hồng Thủy
 • Công ty Cổ phần Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam, Giám đốc: Phạm Hải Trung
 • Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thanh niên Việt Nam, Phó Giám đốc: Trương Hoàng Anh
 • Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Du lịch Thanh niên Việt Nam, Giám đốc: Nguyễn Tấn Hòa
 • Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Tổng đội Thanh niên Xung phong Trường Sơn, Giám đốc: Nguyễn Kim Sơn
 • Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phát triển Du lịch Dịch vụ Thanh niên Việt Nam, Giám đốc: Cái Quang Bình

Ủy viên Trung ương Đoàn[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ cấu[sửa | sửa mã nguồn]

Ủy viên Trung ương Đoàn thường được phân theo khối làm việc để đề cử, ứng cử và bầu cử. Các khối làm việc gồm:

 1. Khối cơ quan Trung ương Đoàn
 2. Khối Tỉnh, Thành Đoàn trực thuộc Trung ương
 3. Khối Quân đội-Công an (gọi tắt khối lực lượng vũ trang)
 4. Khối Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam-Hội Sinh viên Việt Nam-Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 5. Khối cán bộ Đoàn các tập đoàn kinh tế tiêu biểu-cán bộ tiêu biểu cấp huyện

Các Ủy viên Trung ương do Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu với nhiệm kỳ 5 năm.

Nhiệm vụ và quyền hạn[sửa | sửa mã nguồn]

Ủy viên Trung ương Đoàn có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Có quyền ứng cử, đề cử vào Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và xin rút tên khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, các chức danh lãnh đạo của Đoàn.
 • Có quyền chất vấn và được tra lời chất vấn về những nội dung liên quan tới hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, các cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khác. Đồng thời có trách nhiệm trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
 • Định kỳ hành năm, kiểm điểm việc thực hiện trách nhiệm được giao, phẩm chất đạo đức, lối sống theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
 • Chấp hành nghiêm Điều lệ Đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, các nghị quyết, quyết định và chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những nội dung chương trình công tác của Đoàn thuộc lĩnh vực, địa phương, đơn vị công tác hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách.
 • Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương (trường hợp xin phép phải được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chấp thuận); có trách nhiệm thảo luận và quyết định các vấn đề của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
 • Tham gia hoạt động trong các tiểu ban, các tổ công tác hoặc các hình thức khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thành lập và có trách nhiệm giải quyết công việc được giao theo thẩm quyền.
 • Đề xuất với Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các chủ trương, chương trình hoạt động liên quan đến lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách.
 • Được cung cấp và yêu cấu cung cấp thông tin về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hoạt động của Hội, Đội và việc thực hiện các Nghị quyết của Đoàn.

Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn được gọi Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Ban Thường vụ do Trung ương Đoàn bầu trong số ủy viên Trung ương Đoàn, là cơ quan đại diện của Trung ương Đoàn giữa hai kỳ họp.

Ủy viên Ban Thường vụ thường là các trưởng ban thuộc Trung ương, và các bí thư tỉnh đoàn, thành đoàn trực thuộc trung ương.

Chức năng và nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn có chức năng và nhiệm vụ sau:

 • Quyết định phân công công tác các Bí thư Trung ương Đoàn, ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Trung ương Đoàn.
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác, kỷ luật và luân chuyển công tác với chức danh Trưởng ban, đơn vị khối phong trào thuộc cơ quan Trung ương Đoàn, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Giám đốc Học viện thanh thiếu niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Tiền phong;
 • Giới thiệu nhân sự đại diện của Đoàn ở cấp Trung ương tham gia ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo Đảng, Quốc hội
 • Quyết định các chủ trương cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đoàn.
 • Nghiên cứu đề xuất với Đảng và Nhà nước những chủ trương, cơ chế, chính sách đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
 • Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; Quyết định quy chế hoạt động của Hội đồng Đội Trung ương; Quy chế thi đua khen thưởng của Đoàn.
 • Quyết định thành lập, giải thể các tổ chức Đoàn trực thuộc Trung ương. Hướng dẫn việc tổ chức bộ máy cơ quan các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Trung ương.
 • Chỉ đạo chuẩn bị dự thảo Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội Đoàn toàn quốc khóa kế để trình Ban chấp hành Trung ương Đoàn.
 • Quyết định triệu tập và chuẩn bị các nội dung Hội nghị Trung ương Đoàn.
 • Thay mặt Trung ương làm nòng cốt chính trị trong việc định hướng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.
 • Giới thiệu nhân sự để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam hiệp thương cử giữ các chức danh chủ chốt.

Chế độ họp[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ làm việc theo chương trình toàn khóa, họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, và bất thường khi cần thiết.

Trong kỳ họp với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phải biểu quyết.

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm: Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ doanthanhnien.vn/Uploads/file/dongha@doantn.vn/2014/07/03/DS%20UVBCH_BTVTWD(1).doc