Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Ban Chỉ đạo 389
Quốc gia


Quốc kỳ Việt Nam


Quốc huy Việt Nam

Thành viên
Trưởng ban Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ
Phó Trưởng ban Hồ Đức Phớc (Thường trực) - Bộ trưởng Bộ Tài chính
Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Chính phủ Việt Nam
Cấp hành chính Cấp Nhà nước
Văn bản Ủy quyền Luật tổ chức Chính phủ
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Trang web Ban Chỉ đạo 389
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Việt Nam

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hay còn được gọi là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia là cơ quan trực thuộc Chính phủ Việt Nam với nhiệm vụ về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ban Chỉ đạo là cơ quan liên ngành gồm Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòngBộ Công an.

Tất cả các thành phố trực thuộc trung ương và cấp tỉnh đều có Ban Chỉ đạo cấp tương đương.

Đứng đầu Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Trưởng ban chỉ đạo hiện nay là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia được thành lập 19/3/2014 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định. Ban Chỉ đạo 389 được thành lập với nhiệm vụ thay thế cho Ban Chỉ đạo 127 (Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại) do Bộ Thương mại (Bộ Công thương sau này) quản lý.

Trưởng Ban Chỉ đạo 127 trước đây là Bộ trưởng Bộ Công Thương và là cơ quan thuộc Bộ Công Thương chứ không trực thuộc Chính phủ như Ban Chỉ đạo 389 hiện nay!

Chức năng và nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia có chức năng và nhiệm vụ sau:

 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức.
 3. Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 4. Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.
 5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 6. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 7. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 8. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

Ủy viên Ban Chỉ đạo 389[1][sửa | sửa mã nguồn]

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Các Phó Trưởng ban:

4. Các Ủy viên:

 1. Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
 2. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
 3. Tư lệnh Cảnh sát biển
 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
 6. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường
 7. Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ
 8. Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an
 9. Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Trưởng ban[sửa | sửa mã nguồn]

Trưởng ban Chỉ đạo là người đứng đầu Ban chỉ đạo. Chức vụ này trước đây do Bộ trưởng Bộ Công Thương nắm giữ, hiện nay do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nắm giữ, sau khi Ban Chỉ đạo được chuyển từ Bộ Công Thương sang Chính phủ quản lý.

Trách nhiệm và quyền hạn
 1. Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo; giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban và các Ủy viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.
 2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
 3. Yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chức năng báo cáo khi cần thiết. Yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo cử cán bộ, công chức tham gia Văn phòng Thường trực theo đề nghị của Phó Trưởng ban thường trực.
 4. Thành lập hoặc chỉ đạo thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý một số vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.
 5. Biểu dương, khen thưởng, phê bình các Thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương, các đơn vị, cá nhân trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Trưởng ban Thường trực[sửa | sửa mã nguồn]

Phó Trưởng ban thường trực trực tiếp xử lý và báo cáo Trưởng ban các công việc có tính chất thường xuyên của Ban Chỉ đạo; những công việc được Trưởng ban ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 1. Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo theo kế hoạch, chương trình công tác được Trưởng ban chỉ đạo, phê duyệt hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, lực lượng chức năng và các địa phương thực hiện các vấn đề liên quan.
 3. Được Trưởng ban ủy quyền, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
 4. Chỉ đạo triển khai các kế hoạch, chương trình công tác đột xuất, ngắn hạn của Ban Chỉ đạo;
 5. Đề xuất, trình Trưởng ban phê duyệt nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo 389.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.
 7. Một số nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật.

Thành viên[sửa | sửa mã nguồn]

2014-2016[sửa | sửa mã nguồn]

STT Chức vụ Họ và tên Kiêm nhiệm
Đảng Nhà nước Khác
1 Trưởng ban Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ
2 Phó Trưởng ban thường trực Đinh Tiến Dũng Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Tài chính
3 Phó Trưởng ban Vũ Huy Hoàng Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Công Thương
4 Nguyễn Thành Cung Ủy viên Trung ương Đảng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
5 Lê Quý Vương Ủy viên Trung ương Đảng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
6 Ủy viên Nguyễn Quang Thắng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
7 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Thứ trưởng Bộ Tài chính
8 Đỗ Thắng Hải Thứ trưởng Bộ Công Thương
9 Vũ Văn Tám Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Phạm Lê Tuấn Thứ trưởng Bộ Y tế
11 Lê Đình Thọ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải
12 Hồ Anh Tuấn Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 Trần Việt Thanh Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
14 Trương Minh Tuấn Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
15 Lê Bá Trình Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
16 Lâm Kiết Tường Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
17 Phan Văn Vĩnh Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm
18 Nguyễn Cảnh Hiền Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
19 Nguyễn Quang Đạm Thiếu tướng, Tư lệnh Cảnh sát biển
20 Nguyễn Ngọc Túc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
21 Bùi Văn Nam Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
22 Trịnh Văn Ngọc Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường

2016-2021[sửa | sửa mã nguồn]

STT Chức vụ Họ và tên Kiêm nhiệm
Đảng Nhà nước Khác
1 Trưởng ban Trương Hòa Bình Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ
2 Phó Trưởng ban thường trực Đinh Tiến Dũng Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Tài chính
3 Phó Trưởng ban Trần Tuấn Anh Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Công Thương
4 Lê Chiêm Ủy viên Trung ương Đảng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
5 Lê Quý Vương Ủy viên Trung ương Đảng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
6 Ủy viên Lê Mạnh Hà Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
7 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Thứ trưởng Bộ Tài chính
8 Đỗ Thắng Hải Thứ trưởng Bộ Công Thương
9 Trần Thanh Nam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Phạm Lê Tuấn Thứ trưởng Bộ Y tế
11 Lê Đình Thọ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải
12 Hồ Anh Tuấn Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 Trần Việt Thanh Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
14 Nguyễn Thanh Hưng Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
15 Đàm Thanh Thế Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia
16 Trương Thị Ngọc Ánh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
17 Lâm Kiết Tường Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
18 Phan Văn Vĩnh Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm
19 Bùi Đức Hạnh Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
20 Nguyễn Quang Đạm Thiếu tướng, Tư lệnh Cảnh sát biển
21 Nguyễn Văn Cẩn Tống cục trưởng Tổng cục Hải quan
22 Bùi Văn Nam Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
23 Trịnh Văn Ngọc Cục trưởng Cục Quản lý thị trường
24 Nguyễn Chí Thành Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Quy định mới về Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia”.