Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là người đứng đầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một cơ quan ngang Bộ trong Chính phủ Việt Nam, vì vậy Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tương đương cấp Bộ trưởng, là một thành viên của Chính phủ, được Thủ tướng đề nghị trình Quốc hội chấp thuận bổ nhiệm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay là ông Lê Minh Hưng

Lãnh đạo qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Khi thành lập, chức danh của người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia rồi Ngân hàng Nhà nước là Tổng giám đốc. Từ tháng 4 năm 1989, chức danh này được gọi là Thống đốc.

STT Họ và tên Nhiệm kỳ Chức vụ
1 Nguyễn Lương Bằng Tháng 5, 1951 – tháng 4 năm 1952 Tổng Giám đốc đầu tiên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
2 Lê Viết Lượng Tháng 5, 1952 – 21 tháng 1 năm 1960 Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
21 tháng 1 năm 1960 – tháng 1 năm 1963 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3 Tạ Hoàng Cơ Tháng 1, 1963 – tháng 8 năm 1964 Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tháng 8, 1964 – 1974 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4 Đặng Việt Châu 1974 – 1976 Phó Thủ tướng kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5 Hoàng Anh 1976 – 28 tháng 2 năm 1977 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6 Trần Dương 28 tháng 2 năm 1977 – tháng 2 năm 1981 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
7 Nguyễn Duy Gia Tháng 2, 1981 – tháng 6 năm 1986 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
8 Lữ Minh Châu Tháng 6, 1986 – tháng 4 năm 1989 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
9 Cao Sĩ Kiêm Tháng 4, 1989 – tháng 10 năm 1997 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10 Đỗ Quế Lượng Tháng 10, 1997 – tháng 5 năm 1998 Quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
11 Nguyễn Tấn Dũng Tháng 5, 1998 – tháng 12 năm 1999 Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
12 Lê Đức Thúy Tháng 12, 1999 – tháng 8 năm 2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
13 Nguyễn Văn Giàu Tháng 8, 2007 – tháng 8 năm 2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
14 Nguyễn Văn Bình Tháng 8, 2011 – 9 tháng 4 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15 Lê Minh Hưng 9 tháng 4 năm 2016 - nay Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đương nhiệm

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]