Thanh tra Chính phủ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thanh tra Chính phủ
Chính phủ Việt Nam
LogoTTCP.jpg


Đoàn Hồng Phong.jpg

Tổng thanh tra đương nhiệm
Đoàn Hồng Phong
từ 8 tháng 4 năm 2021

Bổ nhiệm bởiChủ tịch nước Việt Nam
Nhiệm kỳ5 năm
Thành lập23 tháng 11 năm 1945; 75 năm trước (1945-11-23)
Tổng thanh tra đầu tiênBùi Bằng Đoàn (Ban Thanh tra Đặc biệt)
Ngân sách 2018192.320 triệu đồng[1]
Phó Tổng thanh tra
Tình trạng   Đang hoạt động   
Địa chỉLô D29 Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Websitewww.thanhtra.gov.vn

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ Việt Nam, có chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Thanh tra đặc biệt[sửa | sửa mã nguồn]

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 4 tháng 10 năm 1945, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nội vụ lập một Ủy ban Thanh tra hành chính để đi điều tra công việc hành chính ở các địa phương, làm nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các thư từ, đơn kiện hoặc gặp gỡ trực tiếp bày tỏ nguyện vọng cần sớm chấm dứt các hiện tượng, việc làm sai trái của một số nhân viên trong bộ máy chính quyền các cấp, nhất là ở các địa phương.

Ngày 13 tháng 11 năm 1945, Hội đồng Chính phủ giao cho ông Phạm Ngọc Thạch dự thảo một đề án về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra của Chính phủ, đồng thời quyết định thành lập ở mỗi bộ một Ban Thanh tra đặt dưới quyền viên Thanh tra hành chính do Bộ Nội vụ cử. Một ngày sau, ngày 14 tháng 11, Hội đồng Chính phủ đã họp và thông qua quyết định thành lập một Ban Thanh tra Đặc biệt của Chính phủ. Ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt[3]. Đây chính là tổ chức tiền thân của Thanh tra Chính phủ sau này và ngày 23 tháng 11 trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.[4]

Tiếp theo đó, ngày 31 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 80-SL cử các ông Bùi Bằng ĐoànCù Huy Cận vào Ban Thanh tra đặc biệt[5][6]. Ông Bùi Bằng Đoàn được cử giữ chức Trưởng ban Thanh tra đặc biệt, trở thành vị Tổng thanh tra đầu tiên của Việt Nam.[7]

Ban Thanh tra Chính phủ[sửa | sửa mã nguồn]

Giữa tháng 12 năm 1949, Hội đồng Chính phủ ra quyết nghị giải thể Ban Thanh tra Đặc biệt và thành lập Ban Thanh tra Chính phủ. Ngày 18 tháng 12 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 138 B-SL thành lập Ban Thanh tra Chính phủ, ông Hồ Tùng Mậu được cử làm Tổng Thanh tra.[8]

Do điều kiện chiến tranh và đặc điểm lãnh đạo, nên mặc dù đã được thành lập và có một văn phòng riêng, nhưng Ban Thanh tra Chính phủ vẫn gần như là một cơ quan chung với Ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Ông Trần Đăng Ninh, Trưởng ban kiểm tra Trung ương Đảng, đồng thời kiêm giữ chức Tổng Thanh tra phó. Nhiều cán bộ trong Ban kiểm tra Trung ương đều được Chính phủ bổ nhiệm làm phái viên của Ban Thanh tra Chính phủ.[7]

Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ[sửa | sửa mã nguồn]

Sau khi kiểm soát được miền Bắc, ngày 28 tháng 3 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 261/SL thành lập Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ[9]. Ông Nguyễn Lương Bằng được cử làm Tổng Thanh tra, các ông Nguyễn CônTrần Tử Bình làm Phó Tổng Thanh tra.[7][10]

Ủy ban Thanh tra của Chính phủ[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 29 tháng 9 năm 1961, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 136/CP quyết định thành lập Ủy ban Thanh tra của Chính phủ thay cho Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan này. Ông Nguyễn Lương Bằng được cử giữ chức Tổng Thanh tra, ông Trần Mạnh Quỳ làm Phó Tổng Thanh tra và các ông Nguyễn Cáo, Đặng Văn Quang giữ chức Ủy viên thanh tra.[7]

Sau 4 năm hoạt động, ngày 11 tháng 10 năm 1965, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc giải thể Ủy ban Thanh tra của Chính phủ. Do đó, trong 4 năm (1965-1968), hệ thống Thanh tra Nhà nước từ Trung ương đến cấp khu, tỉnh, thành phố bị giải thể, chỉ còn các Ban Thanh tra của các Bộ, ngành hoạt động. Các Ban Thanh tra ngành do nhiều nguyên nhân đã không hoạt động đúng chức năng thanh tra mà chỉ dừng lại ở việc xét khiếu tố, và trong công tác này cũng còn nhiều hạn chế.[7]

Mãi đến ngày 11 tháng 8 năm 1969, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra Nghị quyết số 780/NQ-TVQH, tái thành lập Ủy ban Thanh tra của Chính phủ. Ông Nguyễn Thanh Bình được cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban, các ông Trần Mạnh Quỳ và Nguyễn Thừa Kế được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ.[7]

Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, cơ cấu tổ chức ngành Thanh tra cũng thống nhất trên toàn quốc. Ông Trần Nam Trung được bầu làm Chủ nhiệm đầu tiên của Ủy ban Thanh tra của Chính phủ thống nhất.

Ủy ban Thanh tra Nhà nước[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 15 tháng 2 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị quyết số 26/HĐBT, trong đó còn đổi tên gọi chính thức của hệ thống thanh tra là Ủy ban Thanh tra Nhà nước[7][11]. Ông Bùi Quang Tạo, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước.

Thanh tra Nhà nước[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 1 tháng 4 năm 1990, Pháp lệnh Thanh tra được ban hành. Ủy ban Thanh tra Nhà nước được chuyển đổi thành một cơ cấu ngành dọc với tên gọi Thanh tra Nhà nước. Ông Nguyễn Kỳ Cẩm, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước, giữ chức vụ Tổng Thanh tra Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 25 tháng 4 năm 2005, Nghị định 55/2005/NĐ-CP ban hành, thay thế Nghị định 46/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003. Theo đó, ngành Thanh tra Nhà nước đổi tên thành Thanh tra Chính phủ và chức vụ Tổng Thanh tra Nhà nước cũng được đổi thành Tổng Thanh tra Chính phủ.

Lãnh đạo hiện nay[sửa | sửa mã nguồn]

Tổng Thanh tra Chính phủ: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Trung ương Đảng và Nhà nước về hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra;

Trực tiếp chỉ đạo công tác của Ban Cán sự đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác đảng - đoàn thể và các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra;      

Trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Ban Cán sự đảng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Lê Sỹ Bảy

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Đặng Công Huẩn

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (gồm 20 tỉnh, thành phố phía Nam);

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch, tài chính và tổng hợp; báo chí, tuyên truyền;

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục III, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Văn Thanh

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (gồm 25 tỉnh phía Bắc); công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra;

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, hợp tác quốc tế;

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục I, Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Bùi Ngọc Lam

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành, khối nội chính và kinh tế tổng hợp; công tác giảm sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra;

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ I, Vụ II, Vụ Giám sat, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Trần Ngọc Liêm

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng;

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý văn bản hàng ngày; chỉ đạo công tác; văn phòng, đầu tư xây dựng, cải cách hành chính, thông tin - tin học, an ninh - quốc phòng của Thanh tra Chính phủ; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối công tác nội bộ của Thanh tra Chính phủ;

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ III, Cục IV, Văn phòng, Trung tâm Thông tin.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Trần Văn Minh

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (gồm 18 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên);

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng;

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục II, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra.

Cơ cấu tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

Các tổ chức chức năng tham mưu, tổng hợp[sửa | sửa mã nguồn]

 • Văn phòng[12]
 • Vụ Tổ chức cán bộ.[12]
 • Vụ Pháp chế.[12]
 • Vụ Hợp tác quốc tế.[12]
 • Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra[12]
 • Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp[12]

Các tổ chức chức năng quản lý nhà nước[sửa | sửa mã nguồn]

 • Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I)[12]
 • Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II)[12]
 • Vụ Thanh tra khối văn hóa xã hội (Vụ III)[12]
 • Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra Khu vực I (Cục I).[12]
 • Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra Khu vực II (Cục II).[12]
 • Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra Khu vực III (Cục III).[12]
 • Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ[12] (Cục IV).

Các tổ chức sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

 • Viện Khoa học thanh tra[12]
 • Trường Cán bộ thanh tra[12]
 • Báo Thanh tra[12]
 • Tạp chí Thanh tra[12]
 • Trung tâm Thông tin[12]
 • Ban Quản lý dự án (Poscis)[12]
 • Ban Tiếp công dân Trung ương[12]

Tổng thanh tra các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ tự Tên Từ Đến Thời gian
tại nhiệm
Chức vụ
1 Bùi Bằng Đoàn 31 tháng 12 năm 1945 9 tháng 11, 1946 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000312000000312 ngày Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ
2 Tôn Đức Thắng 4 tháng 8 năm 1947[13] 18 tháng 12 năm 1949 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000136000000136 ngày Thanh tra đặc biệt toàn quốc
3 Hồ Tùng Mậu 18 tháng 12 năm 1949 23 tháng 7 năm 1951[14] &00000000000000010000001 năm, &0000000000000217000000217 ngày Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Chính phủ
4 Nguyễn Văn Trân 9 tháng 9, 1952[15] 20 tháng 9 năm 1955 &00000000000000030000003 năm, &000000000000001100000011 ngày Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Chính phủ
5 Nguyễn Lương Bằng 25 tháng 4 năm 1956 29 tháng 9 năm 1961 &00000000000000050000005 năm, &0000000000000157000000157 ngày Tổng thanh tra Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ
29 tháng 9 năm 1961 11 tháng 10 năm 1965 &00000000000000040000004 năm, &000000000000001200000012 ngày Tổng thanh tra Ủy ban Thanh tra của Chính phủ
6 Nguyễn Thanh Bình 11 tháng 8 năm 1969 14 tháng 6 năm 1973[16] &00000000000000030000003 năm, &0000000000000307000000307 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ
7 Nguyễn Văn Lộc 28 tháng 3 năm 1974[16] 3 tháng 7 năm 1976 &00000000000000020000002 năm, &000000000000009700000097 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ
8 Trần Nam Trung 3 tháng 7 năm 1976 23 tháng 4 năm 1982[17] &00000000000000050000005 năm, &0000000000000294000000294 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ
9 Bùi Quang Tạo 23 tháng 4 năm 1982[17] 15 tháng 2 năm 1984 &00000000000000010000001 năm, &0000000000000298000000298 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ
15 tháng 2, 1984 16 tháng 2 năm 1987[18] &00000000000000030000003 năm, &00000000000000010000001 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước
10 Nguyễn Văn Chính 16 tháng 2 năm 1987[18] 10 tháng 5 năm 1988[19] &00000000000000010000001 năm, &000000000000008400000084 ngày Phó Chủ tịch HĐBT kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước
11 Huỳnh Châu Sổ 10 tháng 5 năm 1988 26 tháng 4 năm 1989[20] &00000000000000000000000 năm, &0000000000000351000000351 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước
12 Nguyễn Kỳ Cẩm 26 tháng 4 năm 1989[20] 1 tháng 4 năm 1990 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000340000000340 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước
1 tháng 4 năm 1990 3 tháng 10 năm 1995[21] &00000000000000050000005 năm, &0000000000000185000000185 ngày Tổng Thanh tra Nhà nước
13 Tạ Hữu Thanh 3 tháng 10 năm 1995[21] 8 tháng 8 năm 2002 &00000000000000020000002 năm, &000000000000009700000097 ngày Tổng Thanh tra Nhà nước
14 Quách Lê Thanh 8 tháng 8 năm 2002[22] 25 tháng 4 năm 2005 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000260000000260 ngày Tổng Thanh tra Nhà nước
25 tháng 4 năm 2005 27 tháng 6 năm 2006 &00000000000000010000001 năm, &000000000000006300000063 ngày Tổng Thanh tra Chính phủ
15 Trần Văn Truyền 27 tháng 6 năm 2006 3 tháng 8 năm 2011 &00000000000000050000005 năm, &000000000000003700000037 ngày Tổng Thanh tra Chính phủ
16 Huỳnh Phong Tranh 3 tháng 8 năm 2011 8 tháng 4 năm 2016 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000250000000250 ngày Tổng Thanh tra Chính phủ
17 Phan Văn Sáu 9 tháng 4 năm 2016 25 tháng 10 năm 2017 &00000000000000010000001 năm, &0000000000000199000000199 ngày Tổng Thanh tra Chính phủ
18 Lê Minh Khái 26 tháng 10 năm 2017 7 tháng 4 năm 2021 &00000000000000030000003 năm, &0000000000000163000000163 ngày Tổng Thanh tra Chính phủ
19 Đoàn Hồng Phong 8 tháng 4 năm 2021 nay &00000000000000000000000 năm, &0000000000000169000000169 ngày Tổng Thanh tra Chính phủ

Phó Tổng Thanh tra qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Số liệu ngân sách nhà nước”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam.
 2. ^ “Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ”. Báo VietNamNet (bằng tiếng Việt). ngày 30 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2017.
 3. ^ Sắc lệnh 64-SL năm 1945
 4. ^ Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ
 5. ^ Sắc lệnh 80-SL năm 1945
 6. ^ Cù Huy Cận - Người suốt đời gắn bó với cách mạng và thơ
 7. ^ a b c d e f g "Lịch sử Thanh tra Việt Nam 1945-2005". Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
 8. ^ Sắc lệnh 138 C-SL năm 1949
 9. ^ Sắc lệnh 261/SL năm 1956
 10. ^ Sắc lệnh 263/SL năm 1956[liên kết hỏng]
 11. ^ Nghị quyết 26/HĐBT năm 1984
 12. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t “Tổ chức Thanh tra Chính phủ”. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 8 năm 2015. Truy cập ngày 2 tháng 8 năm 2015.
 13. ^ Sắc lệnh 234/SL năm 1947
 14. ^ Mất khi tại nhiệm.
 15. ^ Sắc lệnh 115/SL năm 1952
 16. ^ a b Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa IV (1971-1975)[liên kết hỏng]
 17. ^ a b “Nghị quyết 166/NQ-HĐNN7 năm 1982”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2011.
 18. ^ a b Báo cáo công tác của Hội đồng Nhà nước tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa VIII[liên kết hỏng]
 19. ^ Nghị quyết của Quốc hội Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 1988
 20. ^ a b Nghị quyết 149 NQ/HĐNN8 năm 1989[liên kết hỏng]
 21. ^ a b Nghị quyết ngày 3 tháng 10 năm 1995 tại kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Việt Nam khóa IX
 22. ^ Nghị quyết 03/2002/QH11 năm 2002

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]