Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (viết tắt là Ban Chỉ đạo 504) thuộc Chính phủ Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để có chiến lược huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh ở Việt Nam, đề xuất tham gia rà phá bom mìn, vật nổ ở nước ngoài theo hiệp định ký kết của Chính phủ Việt Nam với các nước; Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch hàng năm và 5 năm về khắc phục hậu quả bom, mìn đã được phê duyệt.[1][2]

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 22/12/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504) và Quyết định số 581 về việc thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504.[2]

Lãnh đạo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “QUYẾT ĐỊNH”.[liên kết hỏng]
  2. ^ a b “Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”.