Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Ban Kinh tế Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Lãnh đạo Ban khóa XII
Trưởng ban Nguyễn Văn Bình
Phó Trưởng ban Cao Đức Phát (Thường trực)
Nguyễn Hữu Nghĩa
Nguyễn Hồng Sơn
Triệu Tài Vinh
Nguyễn Đức Hiển (từ 17/3/2020)
Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Trần Tuấn Anh
Trần Văn Hiếu
Trần Sỹ Thanh
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Đảng Cộng sản Việt Nam
Chức năng Cơ quan tham mưu Trung ương về kinh tế - xã hội
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Cơ quan dưới quyền
Vụ Kinh tế Tổng hợp
Vụ Công nghiệp
Vụ Nông nghiệp - Nông thôn
Vụ Xã hội
Vụ Địa phương
Trung tâm Thông tin Kinh tế
Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương
Vụ Tổ chức - Cán bộ
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Nhà A4, phố Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Lịch sử
Thành lập 30 tháng 9 năm 1950
9/1950 - 4/1951 Ban Kinh tế Trung ương
4/1951 - 1960 Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương
4/1951 - 1960 Tiểu ban Công vận Trung ương
4/1951 - 3/1956 Tiểu ban Nông vận Trung ương
3/1956 - 3/1964 Ban Công tác nông thôn
1960 - 5/1974 Ban Tài chính - Thương nghiệp Trung ương (năm 1960)
1960 - 6/1975 Ban Công nghiệp Trung ương (năm 1960)
3/1964 - 11/1991 Ban Nông nghiệp Trung ương
7/1972 - 6/1975 Ban Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
12/1972 - 6/1975 Ban Cơ khí Trung ương
7/1975 - 4/1989 Ban Công nghiệp Trung ương
8/1982 - 2/1984 Ban Phân phối - Lưu thông Trung ương
5/1974 - 6/1975 Ban Kinh tế - Kế hoạch Trung ương
7/1975 - 2/1978 Ban Kinh tế Trung ương
2/1978 - 8/1982 Ban Kinh tế - Kế hoạch Trung ương
8/1982 - 4/2007 Ban Kinh tế Trung ương
4/2007 - 12/2012 hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng
12/2012 - nay Ban Kinh tế Trung ương
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam


Các nước khác

Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam còn được gọi Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trịBan Bí thư. Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI thì Ban Kinh tế Trung ương được thành lập trở lại theo Quyết định số 160/QĐ-TW ngày 28 tháng 12 năm 2012. Trước đó Ban Kinh tế Trung ương được hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 5 năm 2007.

Lãnh đạo Ban khóa XII[sửa | sửa mã nguồn]

Trưởng ban:

Phó Trưởng ban Thường trực: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Phó Trưởng ban:

 1. Triệu Tài Vinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
 2. Nguyễn Hữu Nghĩa, nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp.
 3. Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
 4. Nguyễn Đức Hiển, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.
 5. Ngô Văn Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng & Tổ chức tài chính, Bộ Tài chính

Phó Trưởng ban kiêm nhiệm:

 1. Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương
 2. Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam .[1]
 3. Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính

Các Vụ và đơn vị[sửa | sửa mã nguồn]

 • Vụ Kinh tế tổng hợp
  Phó Vụ Trưởng phụ trách: TS. Nguyễn Tú Anh
 • Vụ Xã hội
  Vụ Trưởng: TS. Đoàn Ngọc Xuân
 • Vụ Công nghiệp
  • Vụ Trưởng:
 • Vụ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  Vụ trưởng: TS. Nguyễn Văn Tiến
 • Vụ Kinh tế vùng và địa phương
  Vụ trưởng:
 • Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập
  Vụ trưởng: Hà Hải An
 • Văn phòng
  Chánh văn phòng: Hoàng Đình Vinh
 • Vụ Tổ chức - Cán bộ:
  Vụ trưởng: Ths. Đậu Văn Côi
 • Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế
  Giám đốc: TS. Đặng Đức Long
 • Tạp chí Kinh tế
  Tổng Biên tập: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Trí Tuệ

Chức năng nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách lớn về kinh tế - xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, về các vấn đề xã hội gắn với kinh tế theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham gia ý kiến với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan về các đề án, dự án lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.
 2. Thẩm định các đề án về kinh tế - xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 3. Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng đối với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; chủ trì hoặc tham gia sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định,…, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội. Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững theo chương trình, kế hoạch và sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 4. Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thuộc khối kinh tế - xã hội theo phân công, phân cấp.
 5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]