Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Phó Tổng tham mưu trưởng
Quân đội nhân dân
Việt Nam
Flag of Vietnam.svg
Quốc kỳ Việt Nam
Vietnam People's Army General Staff.png
Bộ Quốc phòng
Thành viên củaBan Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Quân ủy Trung ương
Chính phủ Việt Nam
Báo cáo tớiTổng tham mưu trưởng
Bổ nhiệm bởiThủ tướng
theo sự đề cử của Bộ trưởng
Nhiệm kỳKhông nhiệm kỳ
Thành lập2/9/1945
Trụ sởsố 7, đường Nguyễn Tri Phương, Hà Nội

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam [1] là một chức vụ cao cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đứng thứ hai trong Bộ Tổng tham mưu sau Tổng tham mưu trưởng có chức trách giúp Tổng tham mưu trưởng tổ chức lực lượng, chỉ huy và điều hành các hoạt động quân sự quân đội.

Đảm nhận chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thường là một sĩ quan cao cấp mang hàm từ Thiếu tướng đến Thượng tướng. Căn cứ theo điều 25 được sửa đổi, bổ sung của Luật Sửa đổi, Bổ sung một số Điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, số 19/2008/QH12 ngày 03-06-2008 thì chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân số 72/2014/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014 thì Phó Tổng tham mưu trưởng có quân hàm Thượng tướng không được quá 03 người.

Phó Tổng tham mưu trưởng qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

TT Họ tên
Năm sinh-năm mất
Thời gian
đảm nhiệm
Cấp bậc
tại nhiệm
Quân chủng Chức vụ cao nhất Ghi chú
Hoàng Văn Thái
(1915-1986)
1954-1966 Trung tướng (1959)
Thượng tướng (1974)
Đại tướng (1980)
Vietnam People's Army insignia.png Tổng tham mưu trưởng đầu tiên (1945-1953)
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1975-1980)
Nguyễn Chánh
(1917-2001)
1954-1957 Mất trước khi được phong Thượng tướng Vietnam People's Army insignia.png
Trần Quý Hai
(1913-1985)
1955-1978 Trung tướng (1974) Vietnam People's Army insignia.png Trưởng ban Ban Cơ yếu Trung ương (1978-1985)
Trần Văn Trà
(1919-1996)
1955-1962 Trung tướng (1959)
Thượng tướng (1974)
Vietnam People's Army insignia.png Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1978-1982)
Nguyễn Văn Vịnh
(1918-1978)
1959-1969 Trung tướng (1959) Vietnam People's Army insignia.png Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất Trung ương
Lê Trọng Tấn
(1914-1986)
1961-1962
1976-1977
Đại tướng (1984) Vietnam People's Army insignia.png Tổng tham mưu trưởng (1978-1986)
Lê Đức Anh
(1920-2019)
1963-1964 Đại tá (1958)
Đại tướng (1984)
Vietnam People's Army insignia.png Chủ tịch nước (1992-1997)
Đồng Sĩ Nguyên
(1923-2019)
1964-1965 Đại tá
Trung tướng (1974)
Vietnam People's Army insignia.png Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1986-1991)
Vương Thừa Vũ
(1910-1980)
1964-1980 Thiếu tướng (1954)
Trung tướng (1974)
Vietnam People's Army insignia.png
Trần Sâm
(1918-2009)
1965-1974
1975-1976
Trung tướng (1974)
Thượng tướng (1986)
Vietnam People's Army insignia.png Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1982-1990)
Phùng Thế Tài
(1920-2014)
1967-1987 Trung tướng (1980)
Thượng tướng (1986)
Vietnam People's Air Force insignia.png
Cao Văn Khánh
(1917-1980)
1974-1980 Thiếu tướng (1974)
Trung tướng (1980)
Vietnam People's Army insignia.png
Lê Ngọc Hiền
(1928-2006)
1974-1975 Thiếu tướng (1974)
Trung tướng (1980)
Thượng tướng (1986)
Vietnam People's Army insignia.png
Trần Văn Quang
(1917-2013)
1974-1978 Trung tướng (1974)
Thượng tướng (1984)
Vietnam People's Army insignia.png Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1981-1992)
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam (1992-2002)
Giáp Văn Cương
(1921-1990)
1974-1977 Thiếu tướng (1974)
Đô đốc (1988)
Vietnam People's Navy insignia.png Tư lệnh Quân chủng Hải quân (1977-1990)
Doãn Tuế
(1917-1995)
1978-1988 Thiếu tướng (1974)
Trung tướng (1984)
Vietnam People's Army insignia.png
Đặng Kinh
(1922-)
1978-1988 Thiếu tướng (1974)
Trung tướng (1982)
Vietnam People's Army insignia.png
Nguyễn Thế Bôn
(1926-2009)
1982-1997 Trung tướng (1984) Vietnam People's Army insignia.png
Đỗ Văn Đức
(1925-2013)
1982-1995 Thiếu tướng (1980)
Trung tướng (1986)
Vietnam People's Army insignia.png
Đào Đình Luyện
(1929-1999)
1986-1989 Trung tướng (1983)
Thượng tướng (1988)
Vietnam People's Air Force insignia.png Tổng tham mưu trưởng (1991-1995)
Nguyễn Chơn
(1927-2015)
1987-1994 Thượng tướng (1988) Vietnam People's Army insignia.png Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1987-1994)
Trần Hanh
(1932-)
1989-1996 Trung tướng (1988) Vietnam People's Air Force insignia.png Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1996-2000)
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam (2007-2012)
Nguyễn Thới Bưng
(1927-2014)
1989-1992 Trung tướng (1988) Vietnam People's Army insignia.png Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1992-1997)
Phạm Văn Trà
(1935-)
1993-1995 Trung tướng (1995)
Thượng tướng (1999)
Đại tướng (2003)
Vietnam People's Army insignia.png Tổng tham mưu trưởng (1995-1997)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1997-2006)
Nguyễn Văn Rinh
(1942-)
1995-1998 Trung tướng (1996)
Thượng tướng (2004)
Vietnam People's Army insignia.png Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1999-2007)
Nguyễn Huy Hiệu
(1947-)
1995-1998 Trung tướng (1995)
Thượng tướng (2003)
Vietnam People's Army insignia.png Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1998-2011)
Đào Trọng Lịch
(1939-1998)
1997-1997 Trung tướng (1998) Vietnam People's Army insignia.png Tổng tham mưu trưởng (1997-1998)
Đỗ Trung Dương
(1946-)
1999-2006 Trung tướng (1999) Vietnam People's Army insignia.png
Lê Hải Anh
(1945-2016)
1998-2003 Trung tướng (1999) Vietnam People's Army insignia.png
Nguyễn Đăng Luyện
(1947-)
1998-2008 Trung tướng (2004) Vietnam People's Army insignia.png
Phạm Hồng Lợi
(1950-)
2002-2010 Trung tướng (2003) Vietnam People's Army insignia.png
Nguyễn Đức Soát
(1946-)
2002-2008 Trung tướng (1999) Vietnam People's Air Force insignia.png
Nguyễn Hữu Khảm
(1950-)
2002-2010 Trung tướng (2004) Vietnam People's Army insignia.png
Nguyễn Khắc Nghiên
(1951-2010)
2004-2006 Trung tướng (2002)
Thượng tướng (2007)
Vietnam People's Army insignia.png Tổng tham mưu trưởng (2006-2010)
Nguyễn Năng Nguyễn
(1949-)
2004-2009 Trung tướng (2004) Vietnam People's Army insignia.png
Hoàng Kỳ
(1946-)
2005-2008 Trung tướng (2000) Vietnam People's Army insignia.png
Trần Quang Khuê
(1950-)
2008-2012 Trung tướng (2008) Vietnam People's Navy insignia.png
Nguyễn Song Phi
(1952-)
2008-2012 Trung tướng (2007)[2] Vietnam People's Army insignia.png
Phạm Xuân Hùng
(1953-)
2008-2016 Trung tướng (2006)
Thượng tướng (2014)
Vietnam People's Army insignia.png
Nguyễn Quốc Khánh
(1956-)
2009-2016 Trung tướng (2008) Vietnam People's Army insignia.png
Nguyễn Văn Thành
(1951-)
2010-2011 Trung tướng (2010) Vietnam People's Army insignia.png
Nguyễn Trung Thu
(1954-)
2010-2014 Trung tướng (2007) Vietnam People's Army insignia.png
Võ Văn Tuấn
(1957-)
2011-2017 Trung tướng (2011)
Thượng tướng (2016)
Vietnam People's Air Force insignia.png
Phan Văn Giang
(1960-)
2011-2013 Trung tướng (2013)
Thượng tướng (2017)
Vietnam People's Army insignia.png Tổng tham mưu trưởng (2016-nay)
Bế Xuân Trường
(1957-)
2014-2015 Trung tướng (2011)
Thượng tướng (2015)
Vietnam People's Army insignia.png Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2015-nay)
Phạm Ngọc Minh
(1959-)
2014-2019 Phó Đô đốc (2012)
Thượng tướng (2016)
Vietnam People's Navy insignia.png
Lê Chiêm
(1958-)
2015-2015 Trung tướng (2012)
Thượng tướng (2016)
Vietnam People's Army insignia.png Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2015-nay)
Phạm Hồng Hương
(1959-)
2015-2019 Trung tướng (2014)
Thượng tướng (2018)
Vietnam People's Army insignia.png
Nguyễn Phương Nam
(1957-)
2015-nay Thượng tướng (2016) Vietnam People's Army insignia.png
Ngô Minh Tiến
(1962-)
2018-nay Thiếu tướng (2015)
Trung tướng (2019)
Vietnam People's Army insignia.png
Nguyễn Tân Cương
(1966-)
2018-nay Trung tướng (2016) Vietnam People's Army insignia.png
Phùng Sĩ Tấn
(1966-)
2019-nay Trung tướng (2019) Vietnam People's Army insignia.png
Nguyễn Trọng Bình
(1965-)
2019-nay Chuẩn Đô đốc (2015) Vietnam People's Navy insignia.png

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]