Sở (tổ chức hành chính Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sở là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.[1]

Một số Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW[sửa | sửa mã nguồn]

1. Sở Nội vụ

2. Sở Tư pháp

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

4. Sở Tài chính

5. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch ( Riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tách thành Sở Du lịch và Sở Văn hoá và Thể thao)

6. Sở Công Thương

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8. Sở Giao thông vận tải

9. Sở Xây dựng

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

11. Sở Thông tin và Truyền thông

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13. Sở Khoa học và Công nghệ (Tại tỉnh Bạc Liêu đã sáp nhập Sở Khoa học và Công nghệ với Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ)

14. Sở Giáo dục và Đào tạo

15. Sở Y tế

16. Sở Quy hoạch - Kiến trúc (TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh)

17. Sở Ngoại vụ

18. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc TW

19. Văn phòng Ủy ban nhân dân

20. Ban Dân tộc

Tổ chức của Sở[sửa | sửa mã nguồn]

1. Văn phòng

2. Thanh tra

3. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ

4. Chi cục

5. Đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]