Sở (tổ chức hành chính Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sở là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.[1]

Tổ chức các Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh[sửa | sửa mã nguồn]

1. Sở Nội vụ

19.

2. Sở Tư pháp

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

4. Sở Tài chính

21. Sở Du lịch

5. Sở Công Thương

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20. Sở Văn hoá và Thể thao

7. Sở Giao thông vận tải

8. Sở Xây dựng

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

22. Sở Giao thông công chánh

10. Sở Thông tin và Truyền thông

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13. Sở Khoa học và Công nghệ

14. Sở Giáo dục và Đào tạo

15. Sở Y tế

23. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

16. Thanh tra tỉnh

17. Văn phòng Ủy ban nhân dân

18. Ban Dân tộc

Tổ chức của Sở[sửa | sửa mã nguồn]

1. Văn phòng

2. Thanh tra

3. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ

4. Chi cục

5. Đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]