Cục (tổ chức chính phủ Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Cục là tổ chức thuộc Bộ hoặc thuộc Tổng cục, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng. Trường hợp Bộ quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương thì được thành lập cục thuộc Bộ để thực hiện chức năng quản trị nội bộ.[1]

Khái quát[sửa | sửa mã nguồn]

Cục thuộc Bộ chỉ có một loại. Cục có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; Cục trưởng được ban hành văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cục.

Việc thành lập cục phải đáp ứng các tiêu chí sau: Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành; Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực; Tổ chức hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc chuyên ngành, lĩnh vực.

Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

  • Phòng
  • Văn phòng
  • Thanh tra (nếu có)
  • Chi cục (nếu có)
  • Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV 2020 Nghị định cơ cấu tổ chức của cơ quan ngang Bộ”. thuvienphapluat.vn. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2023.