Thể loại:Lỗi CS1: ký tự ẩn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

<char> character in |<param>= at position n

Lỗi hiển thị khi giá trị tham số trong chú thích chứa các ký tự vô hình được gọi là control character; n trong thông báo lỗi là vị trí của ký tự. Mô đun có thể phát hiện các ký tự sau đây:

replacement character, U+FFFD
hair space, U+200A
zero width space, U+200B
zero width joiner, U+200D
soft hyphen, U+00AD
horizontal tab, U+0009 (HT)
line feed, U+0010 (LF)
carriage return, U+0013 (CR)
delete character, U+007F (DEL)
C0 control, U+0000–U+001F (NULL–US)
C1 control, U+0080–U+009F (XXX–APC)

Để giải quyết lỗi này, hãy xóa ký tự được Mô đun xác định. Vì các ký tự này vô hình, thông báo lỗi sẽ xác định vị trí của nó từ trái qua phải, không tính khoảng trắng giữa dấu bằng (=) và giá trị tham số.

<name> stripmarker in |<param>= at position n

Stripmarker là các chuỗi ký tự đặc biệt mà MediaWiki chèn dưới dạng place-holder cho các thẻ giống xml nhất định. Những thẻ này gồm có: <gallery>...</gallery>, <math>...</math>, <nowiki>...</nowiki>, <pre>...</pre>, và <ref>...</ref>. Mô đun bỏ qua thẻ math và nowiki.

Để giải quyết lỗi này, hãy xóa hoặc thay thế những thẻ đã xác định. Thông báo lỗi xác định vị trí Stripmarker từ trái qua phải, không tính khoảng trắng giữa dấu bằng (=) và giá trị tham số.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: ký tự ẩn.[a]


Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Các trang thảo luận sẽ không được liệt kê vào thể loại lỗi.

Trang trong thể loại “Lỗi CS1: ký tự ẩn”

Thể loại này chứa 200 trang sau, trên tổng số 1.527 trang.

(Trang trước) (Trang sau)

B

(Trang trước) (Trang sau)

Tập tin trong thể loại “Lỗi CS1: ký tự ẩn”

Thể loại này gồm tập tin sau.