Vụ Pháp chế, Quân đội nhân dân Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Vụ Pháp chế
Quân đội Nhân dân Việt Nam
Biểu trưng
Quốc gia Việt Nam
Thành lập1957 (66–67 năm trước)
Phân cấpVụ chức năng (nhóm 5)
Nhiệm vụLà cơ quan đầu ngành thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật
Quy mô50 người
Bộ phận của Bộ Quốc phòng
Bộ chỉ huySố 7, Nguyễn Tri Phương, Hà Nội
Chỉ huy
Vụ trưởng
Hàn Mạnh Thắng

Vụ Pháp chế[1][2][3][4] trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là cơ quan có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý công tác xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý công tác bồi thường của Nhà nước; thực hiện pháp luật về điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; nghiên cứu, tổng hợp các mặt công tác pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Lược sử[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngày 17/6/1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định số 178-HĐBT về tổ chức pháp chế ở các ngành, các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực nhà nước.
 • Ngày 06/9/1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/CP về tổ chức pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Sự phát triển về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dần được phát triển qua từng giai đoạn và được thể hiện tại các văn bản: Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 và hiện nay là Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013.
 • Ngày 24/6/2014, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-BQP về việc kiện toàn Vụ Pháp chế và hệ thống cơ quan, biên chế cán bộ pháp chế trong Quân đội. 

Lãnh đạo hiện nay[sửa | sửa mã nguồn]

Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

 • Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
 • Phòng Kiểm tra xử lý văn bản
 • Phòng Pháp luật hành chính
 • Phòng Pháp luật tư pháp
 • Phòng Pháp luật quốc tế

Hệ thống cơ quan Pháp chế trong Quân đội[sửa | sửa mã nguồn]

Vụ trưởng qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới - Cổng TTĐT BQP năm 2014”.
 2. ^ “Nghị định 55/2011/NĐ-CP, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế”.
 3. ^ “Pháp chế các Bộ, ngành tự hào hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2013”.
 4. ^ “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống Pháp luật và vai trò của tổ chức Pháp chế”.
 5. ^ “Phòng pháp chế BĐBP kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống”. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2014.