Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là một chức vụ chính thức cao cấp thứ hai trong Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Sau đây là danh sách những tướng lĩnh đã từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam

Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Trung tướng Phan Văn Giang, đảm nhiệm (từ 5/2016),Ủy viên TW Đảng khóa XII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Xem chi tiết: Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khác[sửa | sửa mã nguồn]

Đương nhiệm[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng, đảm nhiệm (2009 - nay), Ủy viên TW Đảng khóa XI, XII
 2. Trần Đơn, Thượng tướng, đảm nhiệm (2015 - nay), Ủy viên TW Đảng khóa XI, XII
 3. Bế Xuân Trường, Thượng tướng, đảm nhiệm (2015 - nay), Ủy viên TW Đảng khóa XI, XII
 4. Lê Chiêm, Thượng tướng, đảm nhiệm (2015 - nay), Ủy viên TW Đảng khóa XI, XII

Qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Nguyễn Văn Vịnh, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1959 - 1960)
 2. Song Hào, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1961 - 1982)
 3. Trần Quý Hai, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1961 - 1985)
 4. Nguyễn Đôn, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1968 - 1973)
 5. Trần Văn Trà, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1978 - 1982)
 6. Trần Văn Quang, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1981 - 1992)
 7. Đinh Đức Thiện, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1982 - 1987)
 8. Trần Sâm, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1963 - 1976, 1982 - 1990)
 9. Lê Quang Hòa, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1980 - 1986)
 10. Đồng Sĩ Nguyên, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1976 - 1977)
 11. Vũ Xuân Chiêm, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1976 - 1987)
 12. Bùi Phùng, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1977 - 1988)
 13. Đặng Vũ Hiệp, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1977 - 1984)
 14. Hoàng Thế Thiện, Thiếu tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1977 - 1982)
 15. Nguyễn Chơn, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1994 - 1999)
 16. Nguyễn Trọng Xuyên, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1988 - 1989)
 17. Nguyễn Thới Bưng, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1992 - 1996)
 18. Phan Thu, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1993 - 1996)
 19. Trần Hanh, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1996 - 2000)
 20. Trương Khánh Châu, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1996 - 2000)
 21. Đào Trọng Lịch, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1997 - 1998)
 22. Nguyễn Huy Hiệu, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1998 - 2011)
 23. Nguyễn Văn Rinh, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1998 - 2007)
 24. Nguyễn Văn Được, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (2002 - 2011)
 25. Phan Trung Kiên, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (2002 - 2011)
 26. Nguyễn Văn Hiến, Đô đốc - Thượng tướng, đảm nhiệm (2009 - 2016), Ủy viên TW Đảng Khóa X, XI
 27. Trương Quang Khánh, Thượng tướng, đảm nhiệm (2009 - 2016), Ủy viên TW Đảng khóa XI
 28. Lê Hữu Đức, Thượng tướng, đảm nhiệm (2010 - 2016), Ủy viên TW Đảng khóa XI (2011-2016)
 29. Nguyễn Thành Cung, Thượng tướng, đảm nhiệm (2011 - 2016), Ủy viên TW Đảng khóa XI
 30. Võ Trọng Việt, Thượng tướng, đảm nhiệm (2015 - 2016), Ủy viên TW Đảng khóa XII

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]