Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là một chức vụ chính thức cao cấp thứ hai trong Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Sau đây là danh sách những tướng lĩnh đã từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam

Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Thượng tướng Phan Văn Giang, đảm nhiệm (từ 21/5/2016), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Xem chi tiết: Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khác[sửa | sửa mã nguồn]

Đương nhiệm[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng, đảm nhiệm (2009 - nay)
 2. Trần Đơn, Thượng tướng, đảm nhiệm (2015 - nay)
 3. Bế Xuân Trường, Thượng tướng, đảm nhiệm (2015 - nay)
 4. Lê Chiêm, Thượng tướng, đảm nhiệm (2015 - nay)

Qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Nguyễn Văn Vịnh, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1959 - 1960)
 2. Song Hào, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1961 - 1982)
 3. Trần Quý Hai, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1961 - 1985)
 4. Nguyễn Đôn, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1968 - 1973)
 5. Trần Văn Trà, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1978 - 1982)
 6. Trần Văn Quang, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1981 - 1992)
 7. Đinh Đức Thiện, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1982 - 1987)
 8. Trần Sâm, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1963 - 1965, 1982 - 1990)
 9. Lê Quang Hòa, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1980 - 1986)
 10. Đồng Sĩ Nguyên, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1976 - 1977)
 11. Vũ Xuân Chiêm, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1976 - 1987)
 12. Bùi Phùng, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1977 - 1988)
 13. Đặng Vũ Hiệp, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1977 - 1984)
 14. Hoàng Thế Thiện, Thiếu tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1977 - 1982)
 15. Nguyễn Chơn, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1994 - 1999)
 16. Nguyễn Trọng Xuyên, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1988 - 1989)
 17. Nguyễn Thới Bưng, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1992 - 1996)
 18. Phan Thu, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1993 - 1996)
 19. Trần Hanh, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1996 - 2000)
 20. Trương Khánh Châu, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1996 - 2000)
 21. Đào Trọng Lịch, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1997 - 1998)
 22. Nguyễn Huy Hiệu, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1998 - 2011)
 23. Nguyễn Văn Rinh, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1998 - 2007)
 24. Nguyễn Văn Được, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (2002 - 2011)
 25. Phan Trung Kiên, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (2002 - 2011)
 26. Nguyễn Khắc Nghiên, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (2006 - 2010)
 27. Nguyễn Văn Hiến, Đô đốc, đảm nhiệm (2009 - 2016)
 28. Trương Quang Khánh, Thượng tướng, đảm nhiệm (2009 - 2016)
 29. Lê Hữu Đức, Thượng tướng, đảm nhiệm (2010 - 2016)
 30. Nguyễn Thành Cung, Thượng tướng, đảm nhiệm (2011 - 2016)
 31. Võ Trọng Việt, Thượng tướng, đảm nhiệm (2015 - 2016)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]