Thảo luận:Toàn Chân thất tử

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Khưu Xứ Cơ là nhân vật có thật, còn các nhân vật còn lại có thật không ? Hay chỉ là hư cấu của Kim Dung ? Nếu là hư cấu thì mục toàn chân thất tử này có cần không? Xin các thành viên giải đáp ( đặc biệt là Avia ). Lê Thy 02:48, 18 tháng 10 2006 (UTC)

  Ở phiên bản tiếng Anh en:Qiu_Chuji có nói "Qiu_Chuji was the most famous of Wang Chongyang's seven disciples, or Seven Immortals" Vậy thì có lẽ Toàn chân thất tử là có thật. Với cả phiên bản tiếng Anh còn có tiểu sử của en:Sun Bu'er tức Tôn Bất Nhị. Dhn610

  Vương Trùng Dương và bảy đại đệ tử đúng là có thật. Dĩ nhiên hành trạng của họ ngoài đời và trong truyện Kim Dung khác nhau xa :-D Avia (thảo luận) 07:39, 19 tháng 10 2006 (UTC)

  Với lại danh hiệu Toàn Chân thất tử có lẽ là Kim Dung đặt ra. Theo tôi nhớ thì 7 vị đó trong sách Tàu gọi là Bắc Thất Chân (bảy vị chân nhân phương bắc). Avia (thảo luận) 10:09, 24 tháng 10 2006 (UTC)

  Đúng là trong "Anh hùng xạ điểu" và "Thần điêu hiệp lữ" thì Kim Dung mới gọi là "Toàn Chân thất tử", tên ban đầu là "Bắc Thất Chân". Nguyễn Thanh Quang 09:32, ngày 23 tháng 12 năm 2006 (UTC)[trả lời]

  Enwiki là en:Seven Immortals (Chinese mythology)? Trang này đã biểu quyết giữ hay xóa xong chưa? Newone (thảo luận) 07:21, ngày 9 tháng 1 năm 2009 (UTC)[trả lời]