Thảo luận Bản mẫu:Db-c2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mình vừa lùi lại sửa đổi của Tnt vì: Tnt lùi sửa đổi của thành viên khác với lý do "nếu muốn nhắc người dùng thì ghi vào phần "Cách sử dụng" bên dưới" . Mình thấy lý do này không hợp lý vì người dùng bản mẫu không đọc Cách sử dụng. Hầu hết người dùng đã quen dùng bản mẫu này chỉ gõ 1 đoạn code vào bài, rồi xem đoạn code này hiện ra trên bài như thế nào, và do đó không có điều kiện để đọc hướng dẫn sử dụng. Cách hiệu quả để hướng dẫn sử dụng là viết luôn vào bản mẫu. Việc nà không ảnh hưởng đến người viết bài, vì thông điệp đến người đó vẫn được truyền tải bình thường. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 04:03, ngày 8 tháng 7 năm 2012 (UTC)

Phần ghi vào là phần lý do không phải phần ghi lưu ý cách sử dụng nếu thấy người khác đặt bảng sai hãy nhắc chứ không phải là ghi vào phần lý do của bảng.Tnt1984 (thảo luận) 04:06, ngày 8 tháng 7 năm 2012 (UTC)
Ý bạn là cách trình bày chứ gì? Vậy tôi đưa phần lưu ý cách dùng xuống bên dưới cho nó cách xa cái lý do được chưa?- Trần Thế Trung | (thảo luận) 04:11, ngày 8 tháng 7 năm 2012 (UTC)
Không phải như thế, như đã nói ở trên nếu ai đó đặt bảng sai hãy nhắc chứ không phải là ghi vào bảng vì đó là cách trình bày chung của tất cả các bảng Db-cx và phần bạn ghi vào vẫn nằm trong phần lý do.Tnt1984 (thảo luận) 04:21, ngày 8 tháng 7 năm 2012 (UTC)
Tại sao không nhắc ngay trong bản mẫu này. Lý do nên nhắc ngay trong bản mẫu này: không cần phải đi theo dõi những người đặt bản mẫu và nhắc họ nữa, vì đã có hướng dẫn trên bản mẫu. Lý do không nên nhắc ngay trong bản mẫu này: chưa thấy lý do xác đáng (lý do "vì đó là cách trình bày chung của tất cả các bảng Db-cx" không thích hợp, nó là chi tiết kỹ thuật không đáng quan tâm)- Trần Thế Trung | (thảo luận) 04:24, ngày 8 tháng 7 năm 2012 (UTC)
Tôi giữ ý trên và trình bày lại trong bản mẫu mẹ. Dòng thông báo hiện nay vẫn còn nhưng không quá nổi bật như trước. ~ Violet (talk) ~ 04:28, ngày 8 tháng 7 năm 2012 (UTC)
OK, trông rất đẹp mắt, cám ơn Violet. Chỉ có một phân vân là dòng nhắc nhở này có phù hợp cho mọi bản mẫu con của cái bản mẫu mẹ ấy không thôi. Hy vọng các bạn cehck giúp được. Ít nhất với bản mẫu con này thì cũng thấy phù hợp. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 04:32, ngày 8 tháng 7 năm 2012 (UTC)
Đã kiểm tra các bản mẫu con, đều phù hợp. Chào mừng anh trở lại WP TV. ~ Violet (talk) ~ 04:35, ngày 8 tháng 7 năm 2012 (UTC)