Thảo luận Thành viên:La Hán đẩy xe bò

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

ơ kìa[sửa mã nguồn]

thằng sensei này, ko rep t à ! Thiên sứ Hinako ~~ 00:35, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

BVT[sửa mã nguồn]

Chúc mừng bạn. Tiếng vĩ cầm🎻 08:29, ngày 29 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Văn minh[sửa mã nguồn]

Hi vọng bạn giữ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, tránh thảo luận sử dụng những ngôn từ "chợ búa" tại khu vực có nhiều người xem, thân mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:10, ngày 29 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

@Nguyenmy2302 Bạn không biết mình thôi. Mình lúc nào cũng bình tĩnh cả. Thân mến. – La Hán đẩy xe bò (thảo luận) 13:11, ngày 29 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Vậy tránh sử dụng những từ ám chỉ bộ phận sinh dục mang tính nhạy cảm nha, xin lỗi vì đã phải ẩn thảo luận của bạn, nhưng hi vọng bạn không lặp lại những câu từ như vậy lần sau, mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:12, ngày 29 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Lại nữa?[sửa mã nguồn]

Cần giữ lại bài nháp không? Tôi di chuyển trước cho. Người Dùng Không Định Danh? 13:13, ngày 29 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

@NguoiDungKhongDinhDanh Ờm khỏi, cop mã nguồn lại là xong ấy mà. – La Hán đẩy xe bò (thảo luận) 13:14, ngày 29 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Trận sông Dương Tử ngày 29 tháng 12 năm 2021[sửa mã nguồn]

Tào Mạnh Đức huynh, hôm qua còn thấy huynh, nào ngờ quân Tào của huynh lại bị Lưu Bị đánh úp nữa hả. Mong có thể sớm gặp lại, bảo trọng - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 10:56, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]