Thủ tướng Campuchia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Thủ tướng Vương quốc Campuchia
Coat of arms of Cambodia.svg
Hun Sen.jpg
Đương nhiệm
Hun Sen

từ 30 tháng 10, 1998
Bổ nhiệm bởi Vua Campuchia
Nhiệm kỳ Năm năm
Người đầu tiên giữ chức Norodom Sihanouk
Thành lập 18 tháng 3, 1945
Vương quốc Campuchia
Coat of arms of Cambodia.svg

Chính trị và chính phủ
Campuchia


Các nước khác

Danh sách thủ tướng Campuchia.

STT Tên Tại nhiệm Ghi chú
Xứ bảo hộ Campuchia thuộc Liên bang Đông Dương
(1945-1949)
1 Quốc vương Norodom Sihanouk 18 tháng 3, 1945 - 13 tháng 8, 1945 Lần thứ nhất
0 năm, 148 ngày
2 Sơn Ngọc Thành 14 tháng 8, 1945 - 16 tháng 10, 1945 Lần thứ nhất
0 năm, 63 ngày
3 Hoàng thân Sisowath Monireth 17 tháng 10, 1945 - 15 tháng 12, 1946 1 năm, 59 ngày
4 Hoàng thân Sisowath Youtevong 15 tháng 12, 1946 - 15 tháng 7, 1947 0 năm, 212 ngày
5 Sisowath Watchayavong 25 tháng 7, 1947 - 20 tháng 2, 1948 0 năm, 210 ngày
6 Chhean Vam 20 tháng 2, 1948 - 14 tháng 8, 1948 0 năm, 176 ngày
7 Samdech Penn Nouth 15 tháng 8, 1948 - 21 tháng 1, 1949 Lần thứ nhất
0 năm, 160 ngày
8 Yem Sambaur 12 tháng 2, 1949 - 20 tháng 9, 1949 Lần thứ nhất
0 năm, 242 ngày
9 Ieu Koeus 20 tháng 9, 1949 - 29 tháng 9, 1949 0 năm, 9 ngày
10 Yem Sambaur 29 tháng 9, 1949 - 8 tháng 11, 1949 Lần thứ hai
0 năm, 40 ngày
Quốc gia Campuchia trong Liên hiệp Pháp
(1949–1953)
Yem Sambaur 8 tháng 11, 1949 - 28 tháng 4, 1950 Lần thứ hai
0 năm, 171 ngày
11 Quốc vương Norodom Sihanouk 28 tháng 4, 1950 - 30 tháng 5, 1950 Lần thứ hai
0 năm, 32 ngày
12 Hoàng thân Samdech Krom Luong Sisowath Monipong 30 tháng 5, 1950 - 3 tháng 3, 1951 0 năm, 277 ngày
13 Oum Chheang Sun 3 tháng 3, 1951 - 12 tháng 10, 1951 Lần thứ nhất
0 năm, 223 ngày
14 Huy Kanthoul 13 tháng 10, 1951 - 16 tháng 6, 1952 0 năm, 248 ngày
15 Quốc vương Norodom Sihanouk 16 tháng 6, 1952 - 24 tháng 1, 1953 Lần thứ ba
0 năm, 222 ngày
16 Samdech Penn Nouth 24 tháng 1, 1953 - 9 tháng 11, 1953 Lần thứ hai
0 năm, 289 ngày
Vương quốc Campuchia độc lập
(1953–1960)
Samdech Penn Nouth 9 tháng 11, 1953 - 22 tháng 11, 1953 Lần thứ hai
0 năm, 13 ngày
17 Chan Nak 23 tháng 11, 1953 - 7 tháng 4, 1954 0 năm, 135 ngày
18 Quốc vương Norodom Sihanouk 7 tháng 4, 1954 - 18 tháng 4, 1954 Lần thứ 4
0 năm, 11 ngày
19 Samdech Penn Nouth 18 tháng 4, 1954 - 26 tháng 1, 1955 Lần thứ ba
0 năm, 283 ngày
20 Leng Ngeth 26 tháng 1, 1955 - 3 tháng 10, 1955 0 năm, 250 ngày
21 Hoàng thân Norodom Sihanouk 3 tháng 10, 1955 - 5 tháng 1, 1956 Lần thứ 5
0 năm, 94 ngày
22 Oum Chheang Sun 5 tháng 1, 1956 - 29 tháng 2, 1956 0 năm, 55 ngày
23 Hoàng thân Norodom Sihanouk 1 tháng 3, 1956 - 24 tháng 3, 1956 Lần thứ 6
0 năm, 23 ngày
24 Khim Tit 3 tháng 4, 1956 - 29 tháng 7, 1956 0 năm, 117 ngày
25 Hoàng thân Norodom Sihanouk 15 tháng 9, 1956 - 15 tháng 10, 1956 Lần thứ 7
0 năm, 30 ngày
26 Sam Yun 25 tháng 10, 1956 - 7 tháng 4, 1957 0 năm, 164 ngày
27 Hoàng thân Norodom Sihanouk 9 tháng 4, 1957 - 7 tháng 7, 1957 Lần thứ 8
0 năm, 89 ngày
28 Sim Var 26 tháng 7, 1957 - 11 tháng 1, 1958 Lần thứ nhất
0 năm, 169 ngày
29 Ek Yi Oun 11 tháng 1, 1958 - 17 tháng 1, 1958 0 năm, 6 ngày
30 Samdech Penn Nouth 17 tháng 1, 1958 - 24 tháng 4, 1958 Lần thứ 4
0 năm, 97 ngày
31 Sim Var 24 tháng 4, 1958 - 10 tháng 7, 1958 Lần thứ hai
0 năm, 97 ngày
32 Hoàng thân Norodom Sihanouk 10 tháng 7, 1958 - 3 tháng 4, 1960 Lần thứ 9
1 năm, 268 ngày
Vương quốc Campuchia thời kỳ Nhiếp chính
(1960–1970)
Hoàng thân Norodom Sihanouk 3 tháng 4, 1960 - 19 tháng 4, 1960 Lần thứ 9
0 năm, 16 ngày
33 Pho Proeung 19 tháng 4, 1960 - 28 tháng 1, 1961 0 năm, 284 ngày
34 Samdech Penn Nouth 28 tháng 1, 1961 - 17 tháng 11, 1961 Lần thứ 5
0 năm, 293 ngày
35 Hoàng thân Norodom Sihanouk 17 tháng 11, 1961 - 13 tháng 2, 1962 Lần thứ 10
0 năm, 88 ngày
36 Nhiek Tioulong 13 tháng 2, 1962 - 6 tháng 8, 1962 Tạm quyền
0 năm, 174 ngày
37 Chau Sen Cocsal Chhum 6 tháng 8, 1962 - 6 tháng 10, 1962 0 năm, 61 ngày
38 Hoàng thân Norodom Kantol 6 tháng 10, 1962 - 25 tháng 10, 1966 4 năm, 19 ngày
39 Lon Nol 25 tháng 10, 1966 - 1 tháng 5, 1967 Lần thứ nhất
0 năm, 188 ngày
40 Son Sann 1 tháng 5, 1967 - 31 tháng 1, 1968 0 năm, 275 ngày
41 Samdech Penn Nouth 31 tháng 1, 1968 - 14 tháng 8, 1969 Lần thứ 6
1 năm, 195 ngày
42 Lon Nol 14 tháng 8, 1969 - 9 tháng 10, 1970 Lần thứ hai
1 năm, 56 ngày
Cộng hòa Khmer
(1970-1975)
Lon Nol 9 tháng 10, 1970 - 11 tháng 3, 1972 Lần thứ hai
1 năm, 154 ngày
43 Hoàng thân Sisowath Sirik Matak 11 tháng 3, 1972 - 18 tháng 3, 1972 0 năm, 7 ngày
44 Sơn Ngọc Thành 18 tháng 3, 1972 - 15 tháng 10, 1972 Lần thứ hai
0 năm, 211 ngày
45 Hang Thun Hak 15 tháng 10, 1972 - 6 tháng 5, 1973 0 năm, 203 ngày
46 In Tam 6 tháng 5, 1973 - 9 tháng 12, 1973 0 năm, 217 ngày
47 Long Boret 26 tháng 12, 1973 - 17 tháng 4, 1975 1 năm, 112 ngày
Campuchia Dân chủ
(1975–1979)
48 Samdech Penn Nouth 17 tháng 4, 1975 - 4 tháng 4, 1976 Lần thứ 7
0 năm, 353 ngày
49 Khieu Samphan 4 tháng 4, 1976 - 13 tháng 5, 1976 0 năm, 39 ngày
50 Pol Pot 13 tháng 5, 1976 - 7 tháng 1, 1979 2 năm, 239 ngày
Cộng hòa Nhân dân Campuchia
(1979–1989)
51 Heng Samrin 7 tháng 1, 1979 - 27 tháng 6, 1981 Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng
2 năm, 171 ngày
52 Pen Sovan 27 tháng 6, 1981 - 5 tháng 12, 1981 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
0 năm, 161 ngày
53 Chan Sy 5 tháng 12, 1981 - 26 tháng 12, 1984 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
3 năm, 21 ngày
54 Hun Sen 14 tháng 1, 1985 - 1 tháng 5, 1989 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
4 năm, 107 ngày
Quốc gia Campuchia
(1989–1993)
Hun Sen 1 tháng 5, 1989 - 2 tháng 7, 1993 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
4 năm, 62 ngày
55 Hoàng thân Norodom Ranariddh 2 tháng 7, 1993 - 24 tháng 9, 1993 Đồng thủ tướng
0 năm, 84 ngày
Hun Sen
Vương quốc Campuchia
(1993-nay)
Hoàng thân Norodom Ranariddh (Đồng thủ tướng thứ nhất) 24 tháng 9, 1993 - 6 tháng 7, 1997 Đồng thủ tướng
3 năm, 285 ngày
Samdech Hun Sen (Đồng thủ tướng thứ hai)
56 Ung Huot (Đồng thủ tướng thứ nhất) 16 tháng 7, 1997 - 30 tháng 11, 1998 Đồng thủ tướng
1 năm, 137 ngày
Samdech Hun Sen (Đồng thủ tướng thứ hai)
Samdech Hun Sen 30 tháng 11, 1998 - nay. 18 năm, 114 ngày

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]