Thủ tướng Campuchia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Thủ tướng Vương quốc Campuchia
Coat of arms of Cambodia.svg
Hun Sen.jpg
Đương nhiệm
Hun Sen

từ 30 tháng 10, 1998
Bổ nhiệm bởi Vua Campuchia
Nhiệm kỳ Năm năm
Người đầu tiên giữ chức Norodom Sihanouk
Thành lập 18 tháng 3, 1945
Vương quốc Campuchia
Coat of arms of Cambodia.svg

Chính trị và chính phủ
Campuchia


Các nước khác

Danh sách thủ tướng Campuchia.

STT Tên Tại nhiệm Ghi chú
Xứ bảo hộ Campuchia thuộc Liên bang Đông Dương
(1945-1949)
1 Quốc vương Norodom Sihanouk 18 tháng 3, 1945 - 13 tháng 8, 1945 Lần thứ nhất
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000148.000000148 ngày
2 Sơn Ngọc Thành 14 tháng 8, 1945 - 16 tháng 10, 1945 Lần thứ nhất
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000063.00000063 ngày
3 Hoàng thân Sisowath Monireth 17 tháng 10, 1945 - 15 tháng 12, 1946 &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000059.00000059 ngày
4 Hoàng thân Sisowath Youtevong 15 tháng 12, 1946 - 15 tháng 7, 1947 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000212.000000212 ngày
5 Sisowath Watchayavong 25 tháng 7, 1947 - 20 tháng 2, 1948 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000210.000000210 ngày
6 Chhean Vam 20 tháng 2, 1948 - 14 tháng 8, 1948 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000176.000000176 ngày
7 Samdech Penn Nouth 15 tháng 8, 1948 - 21 tháng 1, 1949 Lần thứ nhất
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000160.000000160 ngày
8 Yem Sambaur 12 tháng 2, 1949 - 20 tháng 9, 1949 Lần thứ nhất
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000242.000000242 ngày
9 Ieu Koeus 20 tháng 9, 1949 - 29 tháng 9, 1949 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000009.0000009 ngày
10 Yem Sambaur 29 tháng 9, 1949 - 8 tháng 11, 1949 Lần thứ hai
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000040.00000040 ngày
Quốc gia Campuchia trong Liên hiệp Pháp
(1949–1953)
Yem Sambaur 8 tháng 11, 1949 - 28 tháng 4, 1950 Lần thứ hai
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000171.000000171 ngày
11 Quốc vương Norodom Sihanouk 28 tháng 4, 1950 - 30 tháng 5, 1950 Lần thứ hai
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000032.00000032 ngày
12 Hoàng thân Samdech Krom Luong Sisowath Monipong 30 tháng 5, 1950 - 3 tháng 3, 1951 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000277.000000277 ngày
13 Oum Chheang Sun 3 tháng 3, 1951 - 12 tháng 10, 1951 Lần thứ nhất
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000223.000000223 ngày
14 Huy Kanthoul 13 tháng 10, 1951 - 16 tháng 6, 1952 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000248.000000248 ngày
15 Quốc vương Norodom Sihanouk 16 tháng 6, 1952 - 24 tháng 1, 1953 Lần thứ ba
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000222.000000222 ngày
16 Samdech Penn Nouth 24 tháng 1, 1953 - 9 tháng 11, 1953 Lần thứ hai
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000289.000000289 ngày
Vương quốc Campuchia độc lập
(1953–1960)
Samdech Penn Nouth 9 tháng 11, 1953 - 22 tháng 11, 1953 Lần thứ hai
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000013.00000013 ngày
17 Chan Nak 23 tháng 11, 1953 - 7 tháng 4, 1954 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000135.000000135 ngày
18 Quốc vương Norodom Sihanouk 7 tháng 4, 1954 - 18 tháng 4, 1954 Lần thứ 4
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000011.00000011 ngày
19 Samdech Penn Nouth 18 tháng 4, 1954 - 26 tháng 1, 1955 Lần thứ ba
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000283.000000283 ngày
20 Leng Ngeth 26 tháng 1, 1955 - 3 tháng 10, 1955 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000250.000000250 ngày
21 Hoàng thân Norodom Sihanouk 3 tháng 10, 1955 - 5 tháng 1, 1956 Lần thứ 5
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000094.00000094 ngày
22 Oum Chheang Sun 5 tháng 1, 1956 - 29 tháng 2, 1956 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000055.00000055 ngày
23 Hoàng thân Norodom Sihanouk 1 tháng 3, 1956 - 24 tháng 3, 1956 Lần thứ 6
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000023.00000023 ngày
24 Khim Tit 3 tháng 4, 1956 - 29 tháng 7, 1956 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000117.000000117 ngày
25 Hoàng thân Norodom Sihanouk 15 tháng 9, 1956 - 15 tháng 10, 1956 Lần thứ 7
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000030.00000030 ngày
26 Sam Yun 25 tháng 10, 1956 - 7 tháng 4, 1957 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000164.000000164 ngày
27 Hoàng thân Norodom Sihanouk 9 tháng 4, 1957 - 7 tháng 7, 1957 Lần thứ 8
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000089.00000089 ngày
28 Sim Var 26 tháng 7, 1957 - 11 tháng 1, 1958 Lần thứ nhất
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000169.000000169 ngày
29 Ek Yi Oun 11 tháng 1, 1958 - 17 tháng 1, 1958 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000006.0000006 ngày
30 Samdech Penn Nouth 17 tháng 1, 1958 - 24 tháng 4, 1958 Lần thứ 4
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000097.00000097 ngày
31 Sim Var 24 tháng 4, 1958 - 10 tháng 7, 1958 Lần thứ hai
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000097.00000097 ngày
32 Hoàng thân Norodom Sihanouk 10 tháng 7, 1958 - 3 tháng 4, 1960 Lần thứ 9
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000268.000000268 ngày
Vương quốc Campuchia thời kỳ Nhiếp chính
(1960–1970)
Hoàng thân Norodom Sihanouk 3 tháng 4, 1960 - 19 tháng 4, 1960 Lần thứ 9
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000016.00000016 ngày
33 Pho Proeung 19 tháng 4, 1960 - 28 tháng 1, 1961 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000284.000000284 ngày
34 Samdech Penn Nouth 28 tháng 1, 1961 - 17 tháng 11, 1961 Lần thứ 5
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000293.000000293 ngày
35 Hoàng thân Norodom Sihanouk 17 tháng 11, 1961 - 13 tháng 2, 1962 Lần thứ 10
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000088.00000088 ngày
36 Nhiek Tioulong 13 tháng 2, 1962 - 6 tháng 8, 1962 Tạm quyền
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000174.000000174 ngày
37 Chau Sen Cocsal Chhum 6 tháng 8, 1962 - 6 tháng 10, 1962 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000061.00000061 ngày
38 Hoàng thân Norodom Kantol 6 tháng 10, 1962 - 25 tháng 10, 1966 &0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000019.00000019 ngày
39 Lon Nol 25 tháng 10, 1966 - 1 tháng 5, 1967 Lần thứ nhất
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000188.000000188 ngày
40 Son Sann 1 tháng 5, 1967 - 31 tháng 1, 1968 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000275.000000275 ngày
41 Samdech Penn Nouth 31 tháng 1, 1968 - 14 tháng 8, 1969 Lần thứ 6
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000195.000000195 ngày
42 Lon Nol 14 tháng 8, 1969 - 9 tháng 10, 1970 Lần thứ hai
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000056.00000056 ngày
Cộng hòa Khmer
(1970-1975)
Lon Nol 9 tháng 10, 1970 - 11 tháng 3, 1972 Lần thứ hai
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000154.000000154 ngày
43 Hoàng thân Sisowath Sirik Matak 11 tháng 3, 1972 - 18 tháng 3, 1972 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000007.0000007 ngày
44 Sơn Ngọc Thành 18 tháng 3, 1972 - 15 tháng 10, 1972 Lần thứ hai
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000211.000000211 ngày
45 Hang Thun Hak 15 tháng 10, 1972 - 6 tháng 5, 1973 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000203.000000203 ngày
46 In Tam 6 tháng 5, 1973 - 9 tháng 12, 1973 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000217.000000217 ngày
47 Long Boret 26 tháng 12, 1973 - 17 tháng 4, 1975 &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000112.000000112 ngày
Campuchia Dân chủ
(1975–1979)
48 Samdech Penn Nouth 17 tháng 4, 1975 - 4 tháng 4, 1976 Lần thứ 7
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000353.000000353 ngày
49 Khieu Samphan 4 tháng 4, 1976 - 13 tháng 5, 1976 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000039.00000039 ngày
50 Pol Pot 13 tháng 5, 1976 - 7 tháng 1, 1979 &0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000239.000000239 ngày
Cộng hòa Nhân dân Campuchia
(1979–1989)
51 Heng Samrin 7 tháng 1, 1979 - 27 tháng 6, 1981 Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000171.000000171 ngày
52 Pen Sovan 27 tháng 6, 1981 - 5 tháng 12, 1981 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000161.000000161 ngày
53 Chan Sy 5 tháng 12, 1981 - 26 tháng 12, 1984 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
&0000000000000003.0000003 năm, &0000000000000021.00000021 ngày
54 Hun Sen 14 tháng 1, 1985 - 1 tháng 5, 1989 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000107.000000107 ngày
Quốc gia Campuchia
(1989–1993)
Hun Sen 1 tháng 5, 1989 - 2 tháng 7, 1993 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000062.00000062 ngày
55 Hoàng thân Norodom Ranariddh 2 tháng 7, 1993 - 24 tháng 9, 1993 Đồng thủ tướng
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000084.00000084 ngày
Hun Sen
Vương quốc Campuchia
(1993-nay)
Hoàng thân Norodom Ranariddh (Đồng thủ tướng thứ nhất) 24 tháng 9, 1993 - 6 tháng 7, 1997 Đồng thủ tướng
&0000000000000003.0000003 năm, &0000000000000285.000000285 ngày
Samdech Hun Sen (Đồng thủ tướng thứ hai)
56 Ung Huot (Đồng thủ tướng thứ nhất) 16 tháng 7, 1997 - 30 tháng 11, 1998 Đồng thủ tướng
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000137.000000137 ngày
Samdech Hun Sen (Đồng thủ tướng thứ hai)
Samdech Hun Sen 30 tháng 11, 1998 - nay. &0000000000000017.00000017 năm, &0000000000000272.000000272 ngày

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]