Thủ tướng Campuchia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Thủ tướng Vương quốc Campuchia
Coat of arms of Cambodia.svg
Hun Sen.jpg
Đương nhiệm
Hun Sen

từ 30 tháng 10 năm 1998
Bổ nhiệm bởi Vua Campuchia
Nhiệm kỳ Năm năm
Người đầu tiên giữ chức Norodom Sihanouk
Thành lập 18 tháng 3 năm 1945
Vương quốc Campuchia
Coat of arms of Cambodia.svg

Chính trị và chính phủ
Campuchia


Các nước khác

Danh sách thủ tướng Campuchia.

STT Tên Tại nhiệm Ghi chú
Xứ bảo hộ Campuchia thuộc Liên bang Đông Dương
(1945-1949)
1 Quốc vương Norodom Sihanouk 18 tháng 3 năm 1945 - 13 tháng 8 năm 1945 Lần thứ nhất
0 năm, 148 ngày
2 Sơn Ngọc Thành 14 tháng 8 năm 1945 - 16 tháng 10 năm 1945 Lần thứ nhất
0 năm, 63 ngày
3 Hoàng thân Sisowath Monireth 17 tháng 10 năm 1945 - 15 tháng 12 năm 1946 1 năm, 59 ngày
4 Hoàng thân Sisowath Youtevong 15 tháng 12 năm 1946 - 15 tháng 7 năm 1947 0 năm, 212 ngày
5 Sisowath Watchayavong 25 tháng 7 năm 1947 - 20 tháng 2 năm 1948 0 năm, 210 ngày
6 Chhean Vam 20 tháng 2 năm 1948 - 14 tháng 8 năm 1948 0 năm, 176 ngày
7 Samdech Penn Nouth 15 tháng 8 năm 1948 - 21 tháng 1 năm 1949 Lần thứ nhất
0 năm, 160 ngày
8 Yem Sambaur 12 tháng 2 năm 1949 - 20 tháng 9 năm 1949 Lần thứ nhất
0 năm, 242 ngày
9 Ieu Koeus 20 tháng 9 năm 1949 - 29 tháng 9 năm 1949 0 năm, 9 ngày
10 Yem Sambaur 29 tháng 9 năm 1949 - 8 tháng 11 năm 1949 Lần thứ hai
0 năm, 40 ngày
Quốc gia Campuchia trong Liên hiệp Pháp
(1949–1953)
Yem Sambaur 8 tháng 11 năm 1949 - 28 tháng 4 năm 1950 Lần thứ hai
0 năm, 171 ngày
11 Quốc vương Norodom Sihanouk 28 tháng 4 năm 1950 - 30 tháng 5 năm 1950 Lần thứ hai
0 năm, 32 ngày
12 Hoàng thân Samdech Krom Luong Sisowath Monipong 30 tháng 5 năm 1950 - 3 tháng 3 năm 1951 0 năm, 277 ngày
13 Oum Chheang Sun 3 tháng 3 năm 1951 - 12 tháng 10 năm 1951 Lần thứ nhất
0 năm, 223 ngày
14 Huy Kanthoul 13 tháng 10 năm 1951 - 16 tháng 6 năm 1952 0 năm, 248 ngày
15 Quốc vương Norodom Sihanouk 16 tháng 6 năm 1952 - 24 tháng 1 năm 1953 Lần thứ ba
0 năm, 222 ngày
16 Samdech Penn Nouth 24 tháng 1 năm 1953 - 9 tháng 11 năm 1953 Lần thứ hai
0 năm, 289 ngày
Vương quốc Campuchia độc lập
(1953–1960)
Samdech Penn Nouth 9 tháng 11 năm 1953 - 22 tháng 11 năm 1953 Lần thứ hai
0 năm, 13 ngày
17 Chan Nak 23 tháng 11 năm 1953 - 7 tháng 4 năm 1954 0 năm, 135 ngày
18 Quốc vương Norodom Sihanouk 7 tháng 4 năm 1954 - 18 tháng 4 năm 1954 Lần thứ 4
0 năm, 11 ngày
19 Samdech Penn Nouth 18 tháng 4 năm 1954 - 26 tháng 1 năm 1955 Lần thứ ba
0 năm, 283 ngày
20 Leng Ngeth 26 tháng 1 năm 1955 - 3 tháng 10 năm 1955 0 năm, 250 ngày
21 Hoàng thân Norodom Sihanouk 3 tháng 10 năm 1955 - 5 tháng 1 năm 1956 Lần thứ 5
0 năm, 94 ngày
22 Oum Chheang Sun 5 tháng 1 năm 1956 - 29 tháng 2 năm 1956 0 năm, 55 ngày
23 Hoàng thân Norodom Sihanouk 1 tháng 3 năm 1956 - 24 tháng 3 năm 1956 Lần thứ 6
0 năm, 23 ngày
24 Khim Tit 3 tháng 4 năm 1956 - 29 tháng 7 năm 1956 0 năm, 117 ngày
25 Hoàng thân Norodom Sihanouk 15 tháng 9 năm 1956 - 15 tháng 10 năm 1956 Lần thứ 7
0 năm, 30 ngày
26 Sam Yun 25 tháng 10 năm 1956 - 7 tháng 4 năm 1957 0 năm, 164 ngày
27 Hoàng thân Norodom Sihanouk 9 tháng 4 năm 1957 - 7 tháng 7 năm 1957 Lần thứ 8
0 năm, 89 ngày
28 Sim Var 26 tháng 7 năm 1957 - 11 tháng 1 năm 1958 Lần thứ nhất
0 năm, 169 ngày
29 Ek Yi Oun 11 tháng 1 năm 1958 - 17 tháng 1 năm 1958 0 năm, 6 ngày
30 Samdech Penn Nouth 17 tháng 1 năm 1958 - 24 tháng 4 năm 1958 Lần thứ 4
0 năm, 97 ngày
31 Sim Var 24 tháng 4 năm 1958 - 10 tháng 7 năm 1958 Lần thứ hai
0 năm, 97 ngày
32 Hoàng thân Norodom Sihanouk 10 tháng 7 năm 1958 - 3 tháng 4 năm 1960 Lần thứ 9
1 năm, 268 ngày
Vương quốc Campuchia thời kỳ Nhiếp chính
(1960–1970)
Hoàng thân Norodom Sihanouk 3 tháng 4 năm 1960 - 19 tháng 4 năm 1960 Lần thứ 9
0 năm, 16 ngày
33 Pho Proeung 19 tháng 4 năm 1960 - 28 tháng 1 năm 1961 0 năm, 284 ngày
34 Samdech Penn Nouth 28 tháng 1 năm 1961 - 17 tháng 11 năm 1961 Lần thứ 5
0 năm, 293 ngày
35 Hoàng thân Norodom Sihanouk 17 tháng 11 năm 1961 - 13 tháng 2 năm 1962 Lần thứ 10
0 năm, 88 ngày
36 Nhiek Tioulong 13 tháng 2 năm 1962 - 6 tháng 8 năm 1962 Tạm quyền
0 năm, 174 ngày
37 Chau Sen Cocsal Chhum 6 tháng 8 năm 1962 - 6 tháng 10 năm 1962 0 năm, 61 ngày
38 Hoàng thân Norodom Kantol 6 tháng 10 năm 1962 - 25 tháng 10 năm 1966 4 năm, 19 ngày
39 Lon Nol 25 tháng 10 năm 1966 - 1 tháng 5 năm 1967 Lần thứ nhất
0 năm, 188 ngày
40 Son Sann 1 tháng 5 năm 1967 - 31 tháng 1 năm 1968 0 năm, 275 ngày
41 Samdech Penn Nouth 31 tháng 1 năm 1968 - 14 tháng 8 năm 1969 Lần thứ 6
1 năm, 195 ngày
42 Lon Nol 14 tháng 8 năm 1969 - 9 tháng 10 năm 1970 Lần thứ hai
1 năm, 56 ngày
Cộng hòa Khmer
(1970-1975)
Lon Nol 9 tháng 10 năm 1970 - 11 tháng 3 năm 1972 Lần thứ hai
1 năm, 154 ngày
43 Hoàng thân Sisowath Sirik Matak 11 tháng 3 năm 1972 - 18 tháng 3 năm 1972 0 năm, 7 ngày
44 Sơn Ngọc Thành 18 tháng 3 năm 1972 - 15 tháng 10 năm 1972 Lần thứ hai
0 năm, 211 ngày
45 Hang Thun Hak 15 tháng 10 năm 1972 - 6 tháng 5 năm 1973 0 năm, 203 ngày
46 In Tam 6 tháng 5 năm 1973 - 9 tháng 12 năm 1973 0 năm, 217 ngày
47 Long Boret 26 tháng 12 năm 1973 - 17 tháng 4 năm 1975 1 năm, 112 ngày
Campuchia Dân chủ
(1975–1979)
48 Samdech Penn Nouth 17 tháng 4 năm 1975 - 4 tháng 4 năm 1976 Lần thứ 7
0 năm, 353 ngày
49 Khieu Samphan 4 tháng 4 năm 1976 - 13 tháng 5 năm 1976 0 năm, 39 ngày
50 Pol Pot 13 tháng 5 năm 1976 - 7 tháng 1 năm 1979 2 năm, 239 ngày
Cộng hòa Nhân dân Campuchia
(1979–1989)
51 Heng Samrin 7 tháng 1 năm 1979 - 27 tháng 6 năm 1981 Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng
2 năm, 171 ngày
52 Pen Sovan 27 tháng 6 năm 1981 - 5 tháng 12 năm 1981 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
0 năm, 161 ngày
53 Chan Sy 5 tháng 12 năm 1981 - 26 tháng 12 năm 1984 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
3 năm, 21 ngày
54 Hun Sen 14 tháng 1 năm 1985 - 1 tháng 5 năm 1989 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
4 năm, 107 ngày
Quốc gia Campuchia
(1989–1993)
Hun Sen 1 tháng 5 năm 1989 - 2 tháng 7 năm 1993 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
4 năm, 62 ngày
55 Hoàng thân Norodom Ranariddh 2 tháng 7 năm 1993 - 24 tháng 9 năm 1993 Đồng thủ tướng
0 năm, 84 ngày
Hun Sen
Vương quốc Campuchia
(1993-nay)
Hoàng thân Norodom Ranariddh (Đồng thủ tướng thứ nhất) 24 tháng 9 năm 1993 - 6 tháng 7 năm 1997 Đồng thủ tướng
3 năm, 285 ngày
Samdech Hun Sen (Đồng thủ tướng thứ hai)
56 Ung Huot (Đồng thủ tướng thứ nhất) 16 tháng 7 năm 1997 - 30 tháng 11 năm 1998 Đồng thủ tướng
1 năm, 137 ngày
Samdech Hun Sen (Đồng thủ tướng thứ hai)
Samdech Hun Sen 30 tháng 11 năm 1998 - nay. 18 năm, 266 ngày

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]