Trần Trung (nhà Minh)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trần Trung (chữ Hán: 陈忠, ? – 1424), người huyện Lâm Hoài [1], tướng lãnh nhà Minh, tử trận khi trấn áp khởi nghĩa Lam Sơn tại Việt Nam.

Cuộc đời và sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Ban đầu Trung làm Khoan Hà vệ phó thiên hộ. Nhờ lập công trong sự biến tĩnh nan, dần làm đến Chỉ huy đồng tri. Sau đó có tội phải đi thú ở Quảng Tây, rồi tòng chinh Việt Nam. Trung tự tìm thuyền nhỏ, tập kích thủy trại quân nhà Hồ, phá được. Khi đánh thành Đa Bang, Trung trèo lên đầu tiên. Luận công, được nhận quan chức cũ, điều nhiệm làm Giao Châu vệ chỉ huy sứ. Trung ở Việt Nam lập nhiều chiến công, được tiến đến chức Đô chỉ huy đồng tri.

Năm Vĩnh Lạc thứ 22, Trung tử trận khi tham gia chặn đánh nghĩa quân Lam Sơn tiến vào Nghệ An [2]. Minh Nhân Tông thương xót, cho Trung được hưởng tuất như định chế.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Nay là Phượng Dương, An Huy
  2. ^ KĐVSTGCM, tlđd – Chính biên quyển XIII: Giáp Thìn (1424). (Bình Định vương năm thứ 7. Minh, Vĩnh Lạc năm thứ 22)... Vương đi tuần hành ở Nghệ An, gặp quân Minh và đánh bại được địch. Tháng 11, mùa đông, quân ta vây Trà Long. Tháng 12, tri phủ Cầm Bành đầu hàng và dâng cả châu Trà Long: Bình Định vương, sau khi đã hạ được đồn Đa Căng, cho ghi vào sổ lấy những trai tráng, rồi sắp xếp hàng ngũ bộ thuộc một cách nghiêm chỉnh, thẳng rảo đến Nghệ An. Dọc đường, khi qua Bồ Liệp thuộc Quỳ Châu, gặp bọn chỉ huy Sư Hựu, tham tướng Trần TríPhương Chính nhà Minh đón đường chẹn cả mặt trước lẫn mặt sau. Chiều đến, Vương đặt quân mai phục ở khoảng rừng rú, nhử địch đến, đánh bại được giặc: chém đô ti Minh Trần Trung, và hơn hai nghìn thủ cấp quân địch, tước được hơn một trăm ngựa. Quân Minh phải lùi chạy. Ngày hôm sau, Vương tiến quân đến châu Trà Long, gặp địch lần nữa, lại cả phá được giặc. Bọn Trần Trí chạy về Nghệ An