Wikipedia:Ngày này năm xưa/05/02

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Osama bin Laden

2 tháng 5: Ngày Giáo dục Quốc dân tại Indonesia; ngày Quốc kỳ tại Ba Lan.

  • 1559John Knox trở về Scotland sau một thời gian lưu vong nhằm lãnh đạo cải cách tôn giáo tại Scotland.