Wikipedia:Ngày này năm xưa/07/22

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đặng Tiểu Bình

22 tháng 7: Ngày Xấp xỉ số Pi.

  • 1948 – Trong cuộc trưng cầu dân ý thứ nhì trong năm, đa số quá bán cử tri Quốc gia tự trị Newfoundland ủng hộ liên minh với Canada.
  • 1963 – Thuộc địa Sarawak của Anh được độc lập, chưa đầy hai tháng sau Sarawak tham gia hình thành Malaysia.
  • 1977Đặng Tiểu Bình (hình) quay trở lại tầng lớp lãnh đạo đảng của Trung Quốc, giúp ông có đủ quyền lực cần thiết để tiếp tục những ý tưởng cải cách kinh tế.