Wikipedia:Ngày này năm xưa/10/14

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

14 tháng 10: Ngày Thể thao tại Nhật Bản (2024); Ngày Tiêu chuẩn Thế giới; Ngày Bảo vệ Ukraina; ngày của Mẹ tại Belarus.