Wikipedia:Trọng tài/Chính sách

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Chính sách này được thực hiện bởi Ủy ban Trọng tài, tác vụ trọng tài và quy trình trọng tài. Chính sách này được áp dụng nhưng có thể thay đổi, phù hợp với kinh nghiệm của ủy ban và theo yêu cầu và thỏa thuận của cộng đồng.

Hướng dẫn chung[sửa | sửa mã nguồn]

Quyền hạn và trách nhiệm[sửa | sửa mã nguồn]

Ủy ban Trọng tài có các quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

 1. Đưa ra quyết định cuối cùng có tính ràng buộc đối với các trường hợp và tranh chấp mà cộng đồng không thể hòa giải hoặc giải quyết;
 2. Để nghe các kháng cáo từ những người dùng bị chặn, bị cấm hoặc bị hạn chế sửa đổi; từ các biên tập viên bị cấm vì những lý do không phù hợp để thảo luận công khai;
 3. Để xử lý các yêu cầu (ngoài tự yêu cầu) để xóa các công cụ quản trị;
 4. Để giải quyết các vấn đề không phù hợp cho thảo luận công khai vì quyền riêng tư, pháp lý hoặc lý do tương tự;
 5. Để phê duyệt và xóa quyền truy cập vào Công cụ kiểm tra và giám sát và danh sách gửi thư thuộc Ủy ban trọng tài.

Tuyển chọn và bổ nhiệm[sửa | sửa mã nguồn]

Các thành viên của Ủy ban được bổ nhiệm sau cuộc bầu cử hàng năm do cộng đồng tổ chức và điều hành. Ứng viên phải:

 1. Đáp ứng các tiêu chí của Wikimedia Foundation về quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân không công khai và xác nhận trong tuyên bố bầu cử của họ rằng họ sẽ tuân thủ đầy đủ các tiêu chí; và
 2. Tiết lộ bất kỳ tài khoản thay thế nào trong tuyên bố bầu cử của họ. Các tài khoản hợp pháp đã được khai báo cho Ủy ban Trọng tài trước khi kết thúc đề cử không cần được tiết lộ công khai.

Trong các trường hợp ngoại lệ, Ủy ban có thể triệu tập các cuộc bầu cử tạm thời, theo hình thức tương tự như các cuộc bầu cử thông thường hàng năm, nếu trọng tài viên không hoạt động và cần bổ sung.

Công việc của trọng tài viên[sửa | sửa mã nguồn]

Các trọng tài viên sẽ:

 1. Hành động với sự chính trực và thiện chí mọi lúc;
 2. Trả lời kịp thời và thích hợp các câu hỏi từ các trọng tài viên khác, hoặc từ cộng đồng, về hành vi có vẻ mâu thuẫn với vai trò đáng tin cậy của họ;
 3. Tham gia tận tâm vào các hoạt động và cân nhắc của Ủy ban, tư vấn cho Ủy ban về việc ngừng hoạt động sắp tới nếu việc ngừng hoạt động đó có khả năng kéo dài hơn một tuần;
 4. Bảo đảm một cách chắc chắn các nội dung của thư từ riêng đã gửi đến Ủy ban, các cuộc thảo luận và cân nhắc nội bộ của Ủy ban.

Bất kỳ trọng tài viên nào liên tục hoặc không đáp ứng được các công nêu trên đều có thể bị đình chỉ hoặc bất tín nhiệm theo quyết định của Ủy ban được 2/3 tổng số trọng tài viên ủng hộ, ngoại trừ:

 1. Trọng tài đối mặt với việc đình chỉ hoặc bất tín nhiệm, và;
 2. Bất kỳ trọng tài viên không hoạt động nào không phản hồi trong vòng 30 ngày để cố gắng lấy ý kiến ​​phản hồi của họ về giải pháp thông qua tất cả các phương thức liên lạc đã biết.

Từ chối từ trọng tài viên[sửa | sửa mã nguồn]

Trọng tài viên có thể từ chối bất kỳ trường hợp nào, hoặc từ bất kỳ khía cạnh nào của một trường hợp, có hoặc không giải thích và dự kiến ​​sẽ làm như vậy khi họ có xung đột lợi ích đáng kể. Thông thường, xung đột lợi ích bao gồm sự can dự đáng kể của cá nhân vào nội dung tranh chấp hoặc sự can dự của cá nhân đáng kể với một trong các bên. Các tương tác với biên tập viên, quản trị viên hoặc trọng tài viên thông thường trước đây thường không phải là cơ sở để từ chối.

Biên tập viên nghĩ rằng trọng tài viên nên từ chối, có thể để lại tin nhắn trên trang thảo luận của trọng tài viên và đưa ra lý do. Nếu trọng tài viên không phản hồi hoặc không từ chối, người dùng có thể chuyển yêu cầu đến Ủy ban để đưa ra phán quyết. Yêu cầu khi đã bước vào giai đoạn bỏ phiếu sẽ không được chấp nhận, trừ trường hợp đặc biệt.

Tính minh bạch và bảo mật[sửa | sửa mã nguồn]

Các cuộc thảo luận của Ủy ban thường được tổ chức riêng tư mặc dù Ủy ban sẽ đưa ra các lý do chi tiết công khai cho các quyết định liên quan đến vụ việc, trừ khi vấn đề không phù hợp để thảo luận công khai vì lý do riêng tư, pháp lý hoặc tương tự. Ủy ban coi tất cả các thông tin liên lạc được gửi đến là riêng tư hoặc được gửi bởi một thành viên của Ủy ban khi thực hiện nhiệm vụ của họ.

Thủ tục và vai trò[sửa | sửa mã nguồn]

Ủy ban có thể tạo hoặc sửa đổi các thủ tục của mình, miễn là chúng phù hợp với phạm vi của nó; và có thể thành lập các tiểu ban hoặc chỉ định các cá nhân cho các nhiệm vụ hoặc vai trò cụ thể. Khi thích hợp, Ủy ban có thể mời cộng đồng bình luận về những thay đổi dự kiến ​​trước khi thực hiện chúng.

Ủy ban duy trì một nhóm thư ký để hỗ trợ việc vận hành trơn tru các chức năng của mình. Các chức năng của thư ký bao gồm quản lý các vụ việc trọng tài và quản lý tất cả các trang và trang con của Ủy ban; thi hành các quyết định của Ủy ban; thực hiện các thủ tục; và thực thi các tiêu chuẩn tốt về quy định và tác vụ trên các trang của Ủy ban.

Tố tụng[sửa | sửa mã nguồn]

Quyền hạn[sửa | sửa mã nguồn]

Ủy ban có thẩm quyền trong Wikipedia tiếng Việt.

Ủy ban không có thẩm quyền đối với: (i) các quyết định chính thức từ Wikimedia Foundation hoặc nhân viên của nó; (ii) Các dự án Wikimedia khác với Wikipedia tiếng Việt; hoặc (iii) hành vi bên ngoài Wikipedia tiếng Việt.

Ủy ban có thể thông báo về hành vi bên ngoài quyền tài phán của mình khi đưa ra quyết định về hành vi trên Wikipedia tiếng Việt nếu hành vi bên ngoài đó ảnh hưởng hoặc có khả năng tác động xấu đến Wikipedia tiếng Việt hoặc các biên tập viên của nó.

Ủy ban giữ quyền tài phán đối với tất cả các vấn đề mà Ủy ban xét xử, bao gồm cả các quy trình thực thi liên quan và có thể, theo quyết định riêng của mình, xem xét lại bất kỳ thủ tục bất kỳ lúc nào.

Yêu cầu trọng tài[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu phân xử phải được trình bày theo cách thức do Ủy ban chỉ định. Ủy ban có thể chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ vấn đề nào theo quyết định riêng của mình; nó sẽ được xét duyệt, nhưng sẽ không bị ràng buộc bởi quan điểm của các bên đối với yêu cầu và những thành viên quan tâm khác.

Các hình thức tiến hành[sửa | sửa mã nguồn]

Thủ tục chuẩn
Theo mặc định, các phiên điều trần là công khai và tuân theo các thủ tục được công bố trên các trang trọng tài liên quan.
Thủ tục tóm tắt
Trong trường hợp sự thật của một vấn đề về cơ bản là không thể tranh cãi, Ủy ban có thể giải quyết tranh chấp bằng đề nghị.
Điều trần riêng tư
Trong các trường hợp ngoại lệ, thường là khi liên quan đến các vấn đề về quyền riêng tư, quấy rối hoặc pháp lý nghiêm trọng, Ủy ban có thể tổ chức một phiên điều trần riêng tư. Các bên sẽ được thông báo về buổi điều trần riêng tư và được tạo cơ hội hợp lý để phản hồi những gì được nói về họ trước khi đưa ra quyết định.
Kháng nghị
Kháng nghị của những người dùng bị chặn, bị cấm hoặc bị hạn chế tương tự thường được thực hiện qua email.

Sự tham gia[sửa | sửa mã nguồn]

Các quyết định đạt được bằng đa số phiếu của các trọng tài viên tích cực, không lặp lại. Một trọng tài viên hết nhiệm kỳ trong khi một vụ việc đang chờ xử lý có thể vẫn hoạt động trong vụ việc đó cho đến khi có kết luận. Các trọng tài viên mới được bổ nhiệm có thể hoạt động về bất kỳ vấn đề nào ngay lập tức kể từ ngày họ được bổ nhiệm.

Các tuyên bố có thể được thêm vào các trang tình huống bởi bất kỳ biên tập viên quan tâm nào. Các biên tập viên được đợi phản hồi các tuyên bố về bản thân họ; nếu không có thể dẫn đến các quyết định được đưa ra mà không có sự tham gia của họ. Tất cả các biên tập viên được yêu cầu phải hành động một cách hợp lý, dân sự và chính xác trên các trang vụ việc trọng tài và có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu họ không tuân thủ.

Chấp nhận bằng chứng[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tất cả các thủ tục tố tụng, bằng chứng thừa nhận có thể bao gồm:

 1. Tất cả các sửa đổi Wikipedia và mục nhật ký, bao gồm các chỉnh sửa đã xóa hoặc bị ẩn và mục nhật ký;
 2. Sửa đổi và nhật ký từ các dự án Wikimedia khác với Wikipedia tiếng Việt, nếu thích hợp; và
 3. Đăng đến danh sách gửi thư chính thức.

Bằng chứng dựa trên thông tin liên lạc riêng tư (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, diễn đàn, phòng trò chuyện, nhật ký IRC, thư từ qua email) khác chỉ được chấp nhận khi có sự đồng ý trước của Ủy ban và chỉ trong những trường hợp ngoại lệ.

Bằng chứng có thể được gửi riêng tư, nhưng Ủy ban thường duyệt bằng chứng được đăng công khai trừ khi có lý do thuyết phục không thể thục hiện. Ủy ban sẽ quyết định có thừa nhận mỗi lần đệ trình bằng chứng riêng tư theo giá trị của mình hay không và nếu được thừa nhận, bằng chứng sẽ được xem xét tại một phiên điều trần riêng.

Lệnh tạm thời[sửa | sửa mã nguồn]

Vào bất kỳ thời điểm nào từ khi vụ việc được đưa ra cho đến khi vụ việc kết thúc, Ủy ban có thể đưa ra các lệnh tạm thời, hạn chế hành vi của các bên, hoặc người dùng nói chung, trong suốt thời gian vụ việc xảy ra.

Định dạng quyết định[sửa | sửa mã nguồn]

Các quyết định được viết bằng tiếng Việt chuẩn rõ ràng, ngắn gọn và thường: (i) phác thảo các nguyên tắc nổi bật, (ii) đưa ra các kết quả thực tế, (iii) đưa ra các biện pháp và phán quyết, và (iv) nêu rõ bất kỳ thỏa thuận thực thi nào. Trong trường hợp ý nghĩa của bất kỳ điều khoản nào không rõ ràng đối với trọng tài viên, các bên hoặc các biên tập viên quan tâm khác, điều đó sẽ được làm rõ theo yêu cầu.

Chính sách và tiền lệ[sửa | sửa mã nguồn]

Quy trình trọng tài không phải là phương tiện để tạo ra chính sách mới bằng tiền pháp định. Các quyết định của Ủy ban có thể giải thích chính sách và hướng dẫn hiện có, công nhận và kêu gọi sự chú ý đến các tiêu chuẩn về hành vi của người dùng hoặc tạo ra các thủ tục mà thông qua đó chính sách và hướng dẫn có thể được thực thi. Ủy ban không quy định về nội dung, nhưng có thể đề xuất các phương tiện giúp cộng đồng giải quyết tranh chấp nội dung.

Mặc dù Ủy ban thường sẽ tính đến các quyết định trước đó của mình khi quyết định các vụ việc mới, các quyết định trước đó không tạo ra tiền lệ ràng buộc. Khi các chính sách, hướng dẫn và chuẩn mực cộng đồng phát triển theo thời gian, các quyết định trước đây chỉ được xem xét trong chừng mực và phù hợp trong bối cảnh hiện tại.

Kháng nghị các quyết định[sửa | sửa mã nguồn]

Bất kỳ biên tập viên nào cũng có thể yêu cầu Ủy ban xem xét lại, sửa đổi một phán quyết mà Ủy ban có thể chấp nhận hoặc từ chối theo quyết định của mình. Ủy ban có thể yêu cầu một khoảng thời gian tối thiểu đã trôi qua kể từ khi ban hành phán quyết, hoặc kể từ khi có bất kỳ yêu cầu xem xét lại nào trước đó trước khi xem xét lại.

Phê chuẩn và sửa đổi[sửa | sửa mã nguồn]

Sau khi được Ủy ban thông qua, chính sách này sẽ được phê chuẩn chính thức thông qua một cuộc biểu quyết của cộng đồng và sẽ có hiệu lực sau khi nhận được sự ủng hộ của đa số, với ít nhất 20 biên tập viên bỏ phiếu ủng hộ việc thông qua nó. Cho đến khi chính sách này được phê chuẩn, chính sách trọng tài hiện tại vẫn có hiệu lực.

Các sửa đổi đối với chính sách này yêu cầu một quy trình phê chuẩn giống hệt nhau. Các sửa đổi được đề xuất chỉ có thể được đệ trình để phê chuẩn sau khi được đa số phiếu của Ủy ban chấp thuận, hoặc được yêu cầu bởi một bản kiến ​​nghị có chữ ký của ít nhất 20 biên tập viên có tư cách tốt.

Ủy ban chịu trách nhiệm xây dựng các quy trình và thủ tục của riêng mình theo chính sách này, không yêu cầu phê chuẩn.