Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đông Chu quân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
bar:era from:-255 till:-249 color:red
</timeline>
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Chu Noản Vương]]</font>
[[Đông Chu Vũ công]]
| kế nhiệm = không có <font color="blue">(nhà Chu kết thúc)</font> nước Đông Chu diệt vong
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
| tên đầy đủ = Cơ Kiệt
| thông tin con cái = ẩn
| con cái =
| cha = Đông Chu Vũ công
| mẹ = ?
| sinh = ?
| mất = ?
| thông tin niên hiệu =
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = Đông Chu Tĩnh công hoặc Đông Chu Văn quân
| tôn giáo =
| nghề nghiệp =
Người dùng vô danh