Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sông Onon”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| source_region =
| source_country = Mông Cổ
| source_elevation = 1930
| source_lat_d =48 | source_lat_m =48 | source_lat_s =45 | source_lat_NS = N
| source_long_d =109 | source_long_m =1 | source_long_s =48 | source_long_EW =E
1.484

lần sửa đổi