Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Himekou”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
<span style="position:absolute;bottom:-0.7cm;right:0cm; z-index:1">{{Thành viên:Himekou/Bản nháp/Trang trí}}</span>
 
<div align=center>
<div style="width: 100%">
 
<div align=justify>
<div style="position: relative; margin-bottom: 10px; padding: 10px 20px; background: #FFFFFC; -webkit-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; -moz-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset;">
 
<center>{{cquote|
 
----
 
<div align=center>
<div style="width: 100%">
 
<div align=justify>
<div style="position: relative; margin-bottom: 10px; padding: 10px 20px; background: #FFFFFC; -webkit-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; -moz-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset;">
 
 
{{boxboxtop|

Trình đơn chuyển hướng