Khác biệt giữa các bản “Mô hình xoắn ốc”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n (Thêm thể loại)
{{wikify}}
'''Mô hình xoắn ốc''' ([[tiếng Anh]]: ''spiral model'') là qui trình phát triển<ref>[[Quy trình phát triển phần mềm]]</ref> định hướng rủi ro cho các dự án phần mềm. Kết hợp của thế mạnh của các mô hình khác và giải quyết khó khăn của các mô hình trước còn tồn tại. Dựa trên các mô hình rủi ro riêng biệt của mỗi dự án, mô hình xoắn ốc đưa ra cách áp dụng các yếu tố của một hoặc nhiều mô hình xử lý, chẳng hạn như mô hình gia tốc, mô hình thác nước<ref>[[Mô hình thác nước]]</ref>, hay mô hình xây dựng tiên tiến.
{{chú thích trong bài}}
'''Mô hình xoắn ốc''' ([[tiếng Anh]]: ''spiral model'') là qui trình phát triển<ref>[[Quy trình phát triển phần mềm|quy trình phát triển]]</ref> định hướng rủi ro cho các dự án phần mềm. Kết hợp của thế mạnh của các mô hình khác và giải quyết khó khăn của các mô hình trước còn tồn tại. Dựa trên các mô hình rủi ro riêng biệt của mỗi dự án, mô hình xoắn ốc đưa ra cách áp dụng các yếu tố của một hoặc nhiều mô hình xử lý, chẳng hạn như [[mô hình gia tốc]], mô hình thác nước<ref>[[ hình thác nước]]</ref>, hay [[mô hình xây dựng tiên tiến]].
 
== Lịch sử hình thành ==
Mô hình này lần đầu được [[Barry Boehm]] đưa ra trong bài báo năm 1968 với tựa đề "A Spiral Model of Software Development and Enhance<ref>{{Chú thích web|url = http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=12944.12948|title = A spiral model of software development and enhancement|first = Boehm B|date = August 1986|publisher = ACM SIGSOFT Software Engineering Notes|page = 14-24}}</ref>". Vào năm 1988, Boehm đã xuất bản một bài báo tương tự cho nhóm đối tượng độc giả rộng hơn. Những bài báo giới thiệu về sơ đồ được tái bản trong nhiều ấn phẩm tiếp theo nhằm thảo luận về mô hình xoắn ốc. Boehm đã đề xuất một mô hình xoắn ốc cung cấp một cách tiếp cận "định hướng rủi ro" để phát triển phần mềm. Mỗi cấp độ trong xoắn ốc liên quan đến việc lập kế hoạch, phân tích, phát hiện rủi ro, hoàn thiện hệ thống và tạo mẫu thêm. Về bản chất, nó mô tả sự phát triển của phần mềm qua các giai đoạn tiến hóa, mỗi giai đoạn được coi như một mô hình thác đổ<ref>[[ hình thác đổ]]</ref>, được bắt đầu từ những cái khái quát nhất rồi đi dần đến chi tiết.
 
Dựa trên rủi ro của một dự án từ đó đưa ra một mô hình thích hợp cho việc thực hiện dự án. Như vậy, cộng dồn, thác nước, tạo mẫu, và các mô hình quá trình khác là trường hợp đặc biệt của mô hình xoắn ốc nó phù hợp với các mô hình rủi ro của dự án nhất định.
* {{Chú thích sách|họ = Carter|tên = Jim A|tựa đề = [[Developing e-Commerce Systems]]|năm = 2001|tháng = July|trang = 20 - 21|chương = https://www.scribd.com/doc/282853840/Chapter1|ngôn ngữ = tiếng Anh}}
 
[[en:Spiral model]]
[[Thể loại: Quy trình phát triển phần mềm]]

Bảng chọn điều hướng