Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sông Hiếu (Quảng Trị)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| lon_deg = 107| lon_min = 6| lon_sec= 54| lon_dir = E
}}
'''Sông Hiếu''' là một phụ lưu của [[sông Thạch Hãn]], chảy ở [[Cam Lộ (huyện)|huyện Cam Lộ]] và thành phố [[Đông Hà]], tỉnh [[Quảng Trị]], Việt Nam <ref name =BandoHc >Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.</ref><ref name =QuangTri-tt06 >[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-06-2014-TT-BTNMT-Danh-muc-dia-danh-son-van-thuy-van-kinh-te-xa-hoi-lap-ban-do-Quang-Tri-223424.aspx Thông tư 06/2014/TT-BTNMT ngày 12/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường] về Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Trị. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 10/08/2018.</ref>.
 
Phần thượng nguồn còn gọi là [[sông Cam Lộ]].
== Liên kết ngoài ==
{{sơ khai}}
{{Hệ thống sông Thạch Hãn}}
 
[[Thể loại:Sông tại Quảng Trị|Hiếu]]
[[Thể loại:Hệ thống sông Thạch Hãn|Hiếu]]