Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Lùi sửa”

Không có tóm lược sửa đổi
 
== Yêu cầu quyền dùng lùi sửa ==
Để yêu cầu quyền dùng chức năng lùi sửa hàng loạt, hãy đến '''[[Wikipedia:BiểuYêu quyết phongcầu cấp quyền#Lùi sửa]]'''. Tất cả [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]] đều có thể cấp hoặc gỡ bỏ quyền dùng công cụ này, dùng trang [[Đặc biệt:Quyền thành viên|quyền thành viên]].
 
Để được cấp quyền dùng công cụ lùi sửa hàng loạt, thành viên cần có 1.000 sửa đổi và ba tháng đóng góp. Quyết định có cấp quyền hay không thuộc về [[Wikipedia:Hành chính viên|hành chính viên]] hoặc bảo quản viên. Một hành chính viên hoặc bảo quản viên có toàn quyền xem xét chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của thành viên yêu cầu.